Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel

Poradnik handlu na platformie Binance Futures

2023-05-01

Najważniejsze wnioski

 • Przed przystąpieniem do handlu Binance Futures należy zapoznać się ze sposobem działania platformy oraz wszelkimi jej funkcjami.

 • W naszym przewodniku przedstawiamy najważniejsze pytania i ustawienia stosowane podczas handlu produktem perpetual futures na platformie Binance.

 • Zawsze należy pamiętać o ryzyku związanym z handlem kontraktami futures. Przed przystąpieniem do handlu należy odpowiednio się przygotować oraz zapoznać ze sposobem działania kontraktów futures.

Wszystkie osoby, które chcą handlować kontraktami futures, muszą się wiele nauczyć. Przed przystąpieniem do działania należy dokładnie zapoznać się z kwestiami technicznymi i podstawowymi koncepcjami handlowymi. Na pierwszy rzut oka interfejs platformy Binance Futures może wydawać się skomplikowany, ale dzięki poniższemu przewodnikowi szybko poznasz jej najważniejsze funkcje i aspekty.

Jak Otworzyć Konto Binance Futures

Zanim otworzysz konto Binance Futures, musisz posiadać zwykłe konto Binance. Jeśli go nie masz, możesz wejść na stronę Binance i kliknąć przycisk Zarejestruj się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Wpisz swój adres e-mail i utwórz bezpieczne hasło. Jeśli posiadasz identyfikator osoby polecającej, wklej go w polu Identyfikator osoby polecającej. Kliknij [Utwórz Konto], aby kontynuować.

 1. Chwilę później otrzymasz e-mail weryfikacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości, aby zakończyć rejestrację.

 2. Następnie zaloguj się na swoje konto Binance, przesuń kursor myszy na pasek u góry strony na [Derywatywy] i kliknij USD(S)-M Futures.

 1. Kliknij przycisk [Otwórz teraz], aby aktywować swoje konto Binance Futures. Teraz możesz handlować produktami futures na platformie Binance. Pamiętaj, że warunkiem odpowiedzialnego korzystania z produktu jest odpowiednie przygotowanie i nauka.

Jak otworzyć konto binance futures

Jeśli rozpoczynasz swoją przygodę z handlem futures, zapoznaj się z Często zadawanymi pytaniami dotyczącymi Binance Futures, gdzie znajdziesz przegląd specyfikacji kontraktów. Jeśli chcesz wypróbować platformę bez ryzykowania prawdziwych środków, możesz wypróbować testnet Binance Futures

Jak przelać środki na konto Binance Futures

Aby przelać środki na konto Futures, należy najpierw upewnić się, że na Twoim koncie Binance są dostępne środki. Środki te mogą znajdować się w portfelu Funding, Fiat i Spot, Margin lub Options. Jeśli nie masz jeszcze żadnych środków zdeponowanych na platformie Binance, zalecamy zapoznanie się z przewodnikiem Jak dokonać wpłaty na platformie Binance.

 1. Aby przelać środki do portfela Futures, kliknij ikonę Transfer znajdującą się po prawej stronie witryny Binance Futures.

 1. Ustaw kwotę, którą chcesz przelać, i wybierz portfel, z którego chcesz skorzystać, a następnie kliknij przycisk [Potwierdź]. Wkrótce powinieneś/naś zobaczyć saldo dodane do Twojego portfela Futures. Możesz również zmienić kierunek przesyłania środków.

Jak działa interfejs platformy Binance Futures

Zrzut ekranu z interfejsem użytkownika Binance Futures

1. W obszarze [Menu] można znaleźć linki do innych stron Binance, takich jak COIN-M Futures, Opcje, Handel Strategiczny i Aktywności. W karcie [Informacje] znajduje się łącze do Często zadawanych pytań dotyczących kontraktów Futures, dostępu do API, stawki fundingowej, ceny indeksu i innych danych rynkowych.

Po prawej stronie górnego paska znajduje się dostęp do konta Binance. Możesz z łatwością monitorować salda swoich portfeli i zlecenia w całym ekosystemie Binance.

2. W sekcji [Wykres cen] możesz:

 • Wybrać kontrakt poprzez najechanie na nazwę kontraktu (domyślnie BTCUSDT).

 • Sprawdzić cenę mark. Jest to szczególnie ważne, ponieważ likwidacje odbywają się na podstawie ceny mark.

 • Sprawdzić oczekiwaną stawkę fundingową oraz odliczanie do następnej rundy finansowania.

 • Zobaczyć aktualny wykres. Możesz przełączać się między oryginalnym lub zintegrowanym wykresem TradingView. Kliknięcie przycisku [Głębokość] powoduje wyświetlenie w czasie rzeczywistym informacji o bieżącej głębokości portfela zleceń.

 • Zobacz dane z księgi zleceń w czasie rzeczywistym. Możesz dostosować dokładność księgi zleceń w menu rozwijanym w prawym górnym rogu tego obszaru (domyślnie 0,01).

 • Obserwować wcześniej przeprowadzone transakcje na tej platformie w czasie rzeczywistym.

3. [Panel aktywności handlowej] umożliwia monitorowanie aktywności w handlu kontraktami futures. Możesz przełączać się między kartami, aby sprawdzić aktualny status swoich pozycji oraz aktualnie otwartych i wykonanych wcześniej zleceń. Możesz również uzyskać pełną historię handlu i transakcji w danym okresie.

W tej sekcji możesz również monitorować swoje pozycje w kolejce auto-delewarowania w ramach systemu ADL. Jest to szczególnie ważne w okresach wysokiej zmienności.

4. W sekcji [Przegląd marginu] można sprawdzić dostępne aktywa, wpłacić i kupić więcej kryptowalut. W tym miejscu możesz również przeglądać informacje dotyczące aktualnego kontraktu i Twoich stanowisk. Pamiętaj, aby mieć oko na wskaźnik marginu, aby zapobiec likwidacji. 

Klikając [Transfer], możesz przelać środki pomiędzy swoim portfelem Futures a resztą ekosystemu Binance.

5. W polu [Wprowadzanie zlecenia] wprowadzasz swoje zlecenia buy/long i sell/short. Szczegółowe omówienie dostępnych typów zleceń znajduje się w dalszej części artykułu. Na górze strony możesz również przełączać się między cross marginem a izolowanym marginem. Jeśli chcesz dostosować swoją dźwignię, kliknij swój obecny poziom dźwigni (domyślnie 20x).

We wszystkich tych modułach/sekcjach można zmieniać rozmiar elementu odpowiednio do swoich preferencji. Za każdym razem, gdy zobaczysz strzałkę w prawym dolnym rogu modułu, oznacza to, że możesz przeciągnąć go do preferowanego układu. W ten sposób możesz łatwo stworzyć własny, spersonalizowany interfejs.

Jak dostosować dźwignię

Binance Futures pozwala ci manualnie dostosowywać dźwignię dla każdego kontraktu. By wybrać dany kontrakt, przejdź do lewej górnej części strony i najedź na aktualny kontrakt (domyślnie BTCUSDT).

Aby dostosować dźwignię, przejdź do pola [Wprowadzanie zlecenia] i kliknij bieżącą wartość dźwigni (domyślnie 20x). Możesz określić wartość dźwigni, ustawiając suwak lub wpisując odpowiednią wartość, a następnie klikając [Potwierdź].

Należy pamiętać, że im większy jest rozmiar pozycji, tym mniejsza dźwignia, którą możesz wykorzystać. Podobnie im mniejszy jest rozmiar pozycji, tym większa dźwignia do zastosowania. Korzystanie z większej dźwigni wiąże się również z wyższym ryzykiem likwidacji. 

Jak zwykle każdy trader powinien dokładnie rozważyć wysokość stosowanej dźwigni oraz związane z nią ryzyko.

Jaka jest różnica pomiędzy ceną mark a ceną last?

Aby uniknąć skoków cenowych oraz niepotrzebnych likwidacji w okresach wysokiej zmienności, na platformie Binance Futures stosuje się cenę last i cenę mark.

 • Ceny last nie trzeba wyjaśniać. Oznacza ostatnią cenę, po której sprzedano lub kupiono dany kontrakt. Innymi słowy cenę last określa ostatnia transakcja w historii handlu. Służy ona do obliczania zrealizowanego PnL (zysku i straty).

 • Cena mark ma na celu zapobieganie manipulacjom cenowym. Jest obliczana przy zastosowaniu kombinacji danych dotyczących aktualnego finansowania (funding data) oraz koszyka cen z wielu giełd typu spot. Twoje ceny likwidacji oraz niezrealizowany PnL oblicza się na podstawie ceny mark.

Należy pamiętać, że cena mark i cena last mogą się różnić. 

Ustawienie wyzwalacza ceny stop

Podczas ustawiania typu zlecenia, które wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz, wyzwalaczem może być cena last lub cena mark. W tym celu w menu rozwijanym [Wyzwalacz] w dolnej części pola wprowadzania zlecenia wybierz cenę, której chcesz użyć.

Jakie rodzaje zleceń są dostępne i kiedy je stosować?

Podczas składania zlecenia do wyboru dostępny jest szereg opcji:

Zlecenie limit

Zlecenie limit to zlecenie składane w księdze zleceń z określoną ceną limit. Kiedy złożysz zatem zlecenie limit, transakcja zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie Twój limit (lub lepszy). Możesz użyć zleceń limit, aby potencjalnie kupić po niższej cenie lub sprzedać po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa.

Zlecenie market

Zlecenie market to zlecenie natychmiastowego kupna lub sprzedaży po najlepszej dostępnej cenie. Jest ono realizowane w stosunku do zleceń limit, które zostały wcześniej umieszczone w księdze zleceń. Składając zlecenie market, użytkownik ponosi opłaty jako taker rynku.

Zlecenie stop-limit

Najłatwiejszym sposobem zrozumienia zlecenia stop-limit jest podzielenie go na cenę stop i cenę limit. Cena stop to cena, po której uruchamiane jest zlecenie limit, a cena limit to cena zlecenia limit, które zostało uruchomione. Oznacza to, że gdy cena stop zostaje osiągnięta, zlecenie limit zostaje natychmiastowo złożone w księdze zleceń.

Chociaż ceny stop i limit mogą być takie same, nie jest to wymagane. W rzeczywistości można ustawić cenę stop (cenę wyzwalającą) nieco wyższą niż cena limit dla zleceń sprzedaży lub nieco niższą niż cena limit dla zleceń kupna. W ten sposób zwiększysz szanse na wykonanie Twojego zlecenia limit po osiągnięciu ceny stop.

Zlecenie stop market

Podobnie jak w przypadku zlecenia stop-limit, zlecenie stop market wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz, jednak po osiągnięciu ceny stop uruchamia zlecenie market.

Zlecenie take profit limit

Zlecenie take profit limit jest podobne do zlecenia stop-limit. Składa się z ceny wyzwalającej, czyli ceny, która uruchamia zlecenie, oraz ceny limit, czyli ceny zlecenia limit, która jest następnie dodawana do księgi zleceń. Kluczowa różnica między zleceniem stop-limit a zleceniem take profit limit polega na tym, że zlecenie take profit limit może być wykorzystane wyłącznie do redukcji otwartych pozycji. 

Zlecenie take profit limit może być użytecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem i blokowania zysku na określonych poziomach cenowych. Można je również stosować w połączeniu z innymi typami zleceń, takimi jak zlecenia stop-limit, co pozwala na większą kontrolę nad pozycjami.

Należy pamiętać, że nie są to zlecenia OCO. Na przykład jeśli zlecenie stop-limit zostanie zrealizowane przy jednoczesnym aktywnym zleceniu take profit limit, zlecenie take profit limit pozostanie aktywne do momentu jego ręcznego anulowania. Możesz ustawić zlecenie take profit limit w opcjach [Stop limit] w polu wprowadzania zleceń.

Zlecenie take profit market

Podobnie jak zlecenie take-profit limit, zlecenie take-profit market wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz, jednak po osiągnięciu ceny stop uruchamia zlecenie market. Możesz ustawić zlecenie take profit market w opcjach stop market w polu wprowadzania zleceń.

Zlecenie trailing stop

Zlecenie trailing stop pozwala na zablokowanie zysków przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych strat na otwartych pozycjach. W przypadku pozycji long oznacza to, że trailing stop będzie przesuwał się w górę wraz z ceną, jeśli cena wzrośnie.

Jeśli jednak cena przesunie się w dół, trailing stop zatrzymuje się. Jeśli cena przesunie się o określoną wartość procentową (zwaną stawką callback) w przeciwnym kierunku, wystawiane jest zlecenie sprzedaży. To samo dotyczy pozycji short, ale w drugą stronę. Trailing stop przesuwa się w dół wraz z rynkiem, ale przestaje się przesuwać, gdy rynek zaczyna rosnąć. Jeśli cena przesunie się o określoną wartość procentową w przeciwnym kierunku, wystawiane jest zlecenie kupna.

Cena aktywacji to cena, która uruchamia zlecenie trailing stop. Jeśli nie zostanie określona cena aktywacji, domyślnie będzie to bieżąca cena last lub cena mark. W dolnej części pola wprowadzania zlecenia można określić, która cena ma być używana jako wyzwalacz. 

Stawka callback określa procentową wartość trailing stop „podążającego” za ceną. Jeśli więc ustawisz stawkę callback na 1%, trailing stop będzie podążał za ceną z odległości 1%, jeśli transakcja zmierza w Twoim kierunku. Jeśli cena przesunie się o więcej niż 1% w kierunku przeciwnym do kierunku Twojej transakcji, wystawiane jest zlecenie kupna lub sprzedaży (w zależności od kierunku transakcji).

Jak korzystać z kalkulatora Binance Futures

Kalkulator znajduje się w górnej części pola do wprowadzania zleceń. Pozwala on na obliczanie wartości przed wejściem na pozycję long lub short. Możesz dostosowywać suwak dźwigni w każdej karcie, by wykorzystać go jako bazę do swoich obliczeń.

Kalkulator ma trzy karty:

 • PNL – używaj tej karty, by obliczać swój margin początkowy, zysk i stratę (PnL) oraz zwroty kapitału (ROE), bazując na cenie wejścia i wyjścia oraz wielkości pozycji.

 • Cena docelowa – ta karta służy do obliczania ceny, po której należy wyjść z pozycji, aby osiągnąć pożądany procent zwrotu.

 • Cena likwidacji – użyj tej karty, by obliczyć szacowaną cenę likwidacji, bazując na Twoim saldzie portfela, zakładanej przez Ciebie cenie wejścia i wielkości pozycji.

Samouczek wideo jest dostępny tutaj.

Jak korzystać z trybu hedge

W trybie hedge możesz jednocześnie utrzymywać pozycje long i short w ramach tego samego kontraktu. Trader może skorzystać z tego trybu, jeśli liczy na trend zwyżkowy aktywa w perspektywie długoterminowej przy trendzie spadkowym w perspektywie krótkoterminowej. W trybie hedge szybkie pozycje short nie będą miały wpływu na pozycje long.

Domyślnym trybem pozycji jest tryb jednokierunkowy. Oznacza on, że nie możesz naraz mieć otwartej długiej i krótkiej pozycji na tym samym kontrakcie. Jeżeli spróbował(a)byś tak zrobić, pozycje wykluczą się nawzajem. Jeśli chcesz korzystać z trybu hedge, musisz włączyć go ręcznie w następujący sposób:

 1. Przejdź do prawego górnego rogu ekranu i wybierz opcję [Preferencje].

 1. Przejdź do karty [Tryb pozycji] i wybierz [Tryb hedge].

Pamiętaj, że jeżeli masz otwarte zlecenia lub pozycje, nie będziesz w stanie dostosować swojego trybu pozycji.

Czym jest stawka fundingowa i jak ją sprawdzić?

Stawka fundingowa zapewnia, że cena kontraktu perpetual futures pozostaje możliwie najbliższa cenie instrumentu bazowego (spot). Zasadniczo traderzy płacą ją sobie nawzajem w zależności od swoich otwartych pozycji. O tym, która strona otrzyma zapłatę, decyduje różnica między ceną kontraktu perpetual futures a ceną spot.

Jeśli stawka fundingowa jest dodatnia, pozycje long płacą pozycjom short. Jeśli stawka fundingowa jest ujemna, pozycje short płacą pozycjom long.

Jeśli chcesz przeczytać więcej o tym procesie, przeczytaj przewodnik Czym są kontrakty perpetual futures? .

A więc co to znaczy dla Ciebie? Cóż, w zależności od Twoich otwartych pozycji i stawek fundingowych będziesz albo płacić, albo otrzymywać płatności. W Binance Futures te płatności za finansowanie są realizowane co 8 godzin. Możesz sprawdzić czas i szacowaną stawkę fundingową następnego okresu finansowania na górze strony, obok ceny mark.

Jeżeli chcesz sprawdzić poprzednie stawki fundingowe dla każdego kontraktu, najedź na [Informacje] i wybierz [Historia stawki fundingowej].

Czym są post-only, time in force i reduce-only?

W przypadku stosowania zleceń limit wraz ze zleceniami można określić dodatkowe instrukcje. W odniesieniu do Binance Futures mogą to być instrukcje typu post-only lub time-in-force (TIF), które określają dodatkowe cechy Twoich zleceń limit. Dostęp do nich można uzyskać w dolnej części pola wprowadzania zleceń. Post-only oznacza, że Twoje zlecenie zawsze będzie dodawane do księgi zleceń jako pierwsze i nigdy nie zostanie zrealizowane w stosunku do istniejącego zlecenia w księdze zleceń. Jest to przydatne, jeśli chcesz płacić tylko opłaty maker.

Instrukcje TIF pozwalają określić czas, przez jaki zlecenia będą aktywne przed ich wykonaniem lub wygaśnięciem. Możesz wybrać jedną z następujących opcji instrukcji TIF:

 • GTC (Good Till Cancel): zlecenie pozostanie aktywne do momentu jego zrealizowania lub anulowania.

 • IOC (Immediate Or Cancel): zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast (w całości lub częściowo). Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane tylko częściowo, niewypełniona część zlecenia zostanie anulowana.

 • FOK (Fill Or Kill): zlecenie musi być natychmiast w pełni zrealizowane. W przeciwnym wypadku nie zostanie ono w ogóle zrealizowane.

Gdy jesteś w trybie jednokierunkowym, zaznaczenie opcji [Reduce-only] zapewni, że nowe zlecenia, które ustawisz, będą się zmniejszać i nigdy nie zwiększą aktualnie otwartych pozycji.

Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją?

Likwidacja następuje, gdy saldo margin spadnie poniżej wymaganego marginu utrzymania. Margin to saldo Twojego konta Binance Futures, w tym niezrealizowany PnL (zysk i strata). W związku z tym zyski i straty powodują zmianę wartości salda margin. Jeśli korzystasz z trybu cross margin, saldo to zostanie podzielone między wszystkie pozycje. W przypadku korzystania z trybu izolowany margin saldo to można przypisać do każdej pozycji z osobna.

Margin utrzymania to minimalna wartość, która jest potrzebna do utrzymania otwartych pozycji. Różni się ona w zależności od wielkości pozycji. Większe pozycje wymagają wyższego marginu utrzymania.

Bieżący wskaźnik marginu można sprawdzić w prawym dolnym rogu. Gdy wskaźnik marginu osiągnie 100%, wszystkie pozycje zostaną zlikwidowane.

Kiedy nastąpi likwidacja, wszystkie Twoje otwarte zlecenia zostają anulowane. W idealnym przypadku należy śledzić swoje pozycje, aby uniknąć autolikwidacji, która wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jeśli Twoja pozycja jest bliska likwidacji, korzystne może być rozważenie ręcznego zamknięcia pozycji zamiast czekania na automatyczną likwidację.

Czym jest automatyczne delewarowanie i jaki może mieć wpływ na Twoją pozycję?

Gdy saldo na rachunku tradera spadnie poniżej zera, do pokrycia strat wykorzystywany jest fundusz zabezpieczenia. Jednak w niektórych wyjątkowo niestabilnych warunkach rynkowych fundusz zabezpieczenia może nie być w stanie pokryć strat, a otwarte pozycje muszą zostać zredukowane w celu ich pokrycia. Oznacza to, że w takich czasach otwarte pozycje również mogą być zagrożone redukcją.

Kolejność redukcji pozycji jest ustalana na podstawie kolejki, przy czym najbardziej zyskowni i najbardziej lewarowani traderzy znajdują się na jej początku. Bieżącą pozycję w kolejce można sprawdzić, najeżdżając kursorem myszy na [ADL] w karcie [Pozycje].

wskazówka dot. narzędzia auto-delewarowanie

Przemyślenia końcowe

Tradycyjne kontrakty futures to instrumenty pochodne, które obligują traderów do zakupu lub sprzedaży aktywów w przyszłości. W przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów futures kontrakty perpetual futures nie mają daty rozliczenia. Mimo to instrumenty pochodne mogą być mylące dla niedoświadczonych inwestorów, dlatego przed podjęciem ryzyka finansowego bardzo ważne jest zrozumienie zasad działania tych kontraktów. Jak wspomniano, możesz skorzystać z testnetu Binance Futures, aby przetestować platformę bez ryzykowania prawdziwych środków.

Dalsza lektura

Ostrzeżenie o ryzyku: ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny/a za swoje decyzje inwestycyjne, a firma Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które możesz ponieść. Handel futures w szczególności podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnych zmian cen. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przed dokonaniem transakcji należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby należy skonsultować się z własnymi doradcami. Informacji tej nie należy interpretować jako porady finansowej lub inwestycyjnej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak się chronić, odwiedź naszą stronę odpowiedzialnego handlu. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania oraz Ostrzeżeniu o ryzyku.

Kryptowalutowe produkty pochodne mogą być ograniczone w niektórych jurysdykcjach lub regionach bądź dla niektórych użytkowników zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Treści te są przeznaczone wyłącznie dla tych użytkowników, którzy mają zezwolenie na dostęp do oraz otrzymywanie produktów i usług, o których mowa, i nie są przeznaczone dla użytkowników, których dotyczą ograniczenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za doinformowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń i/lub wymogów nałożonych w odniesieniu do dostępu do i korzystania z wszelkich produktów i usług oferowanych przez lub dostępnych za pośrednictwem Binance w każdym kraju lub regionie, z którego są one dostępne przez użytkownika lub w jego imieniu. Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu oraz korzystania z wszelkich oferowanych produktów i/lub usług według własnego uznania w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.