Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Kwartalne Kontrakty Futures: Czym Są I Jak Nimi Handlować?

2020-07-22

W ciągu ostatniego roku branża kontraktów futures rozwijała się wykładniczo, a łączny wolumen obrotu wyniósł ponad $2 biliony USD w I kwartale 2020 r.. Chociaż rynek kryptowalut jest stosunkowo nowy, już teraz stanowi wyzwanie dla rynku spot. 

Na platformie handlowej Binance, Futures przeskoczyły rynki spot, ponieważ inwestorzy szukają więcej możliwości wykorzystania swoich aktywów. Aby jeszcze bardziej zaspokoić ten rosnący popyt, Binance Futures uruchomiło własne kwartalne kontrakty futures

Czym są kontrakty futures?

Kontrakt kryptowalutowy futures pozwala traderom spekulować na temat kierunku aktywów bazowych, wykorzystując dźwignię. Pozwala handlowcom także zabezpieczyć się przed niekorzystną zmianą cen i zmniejszyć ryzyko portfela.   

Znane również jako produkty o ustalonej dacie wygaśnięcia lub „produkty do dostarczenia”, są umową kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej cenie w określonym dniu i czasie w przyszłości. 

Tabela 1: Specyfikacja Kontraktu

Symbol

Kwartalny BTCUSD 0925

Bazowa Para Transakcyjna

BTCUSD

Rodzaj Kontraktu

Kwartalny

Rozmiar Tick'u

0.1 USD

Minimalna Kwota Zlecenia

1 kontrakt

Maksymalna Kwota Zlecenia

100,000 kontraktów

Maksymalna Liczba Otwartych Zleceń

200  

Aktywo Rozliczeniowe

BTC

Mnożnik kontraktu

100 USD / kontrakt

Limit Ceny

± 15%

Opłata Likwidacyjna

0.3%

Data Dostarczenia

25 września 2020 r., 08:00:00 czasu UTC

Opłata Za Dostawę

0.015%

Kwartalne Kontrakty Futures na Binance mają następujące cechy:

 • Rozliczenie w BTC: kontrakty są denominowane i rozliczane w BTC. Dzięki temu nowi użytkownicy mogą łatwo uczestniczyć w tych rynkach.

 • Data Wygaśnięcia/Dostawy: Kontrakt Kwartalny BTCUSD 0925 wygasa 25 września 2020 r., godz. 08:00:00 czasu UTC, użytkownicy powinni pamiętać, że żadne zlecenia nie będą przyjmowane 10 minut przed datą wygaśnięcia. 

 • Mnożnik Kontraktu: Mnożnik kontraktu reprezentuje wartość kontraktu. Każda umowa jest warta 100 USD. Na przykład, mamy 1,000 USD w Kwartalnym Kontrakcie BTCUSD 0925 na pozycji long (100 USD x 10 kontraktów) i 2,000 USD w Kwartalnym Kontrakcie BTCUSD 0925 na pozycji short (100 USD x 20 kontraktów).

Więcej informacji można znaleźć w naszych FAQ i przewodnikach.

Dlaczego handlować kwartalnymi kontraktami futures na Binance? 

1. Najniższe opłaty w branży

Aby rozpocząć wprowadzanie kwartalnych kontraktów terminowych, Binance Futures oferuje ograniczoną 30-dniową promocję, w której użytkownicy mogą korzystać ze zryczałtowanej stawki wynoszącej 0.02%, podczas gdy makerzy korzystają z ujemnej opłaty dla makerów. Dzięki tej promocji użytkownicy mogą cieszyć się niższą strukturą opłat tylko w ograniczonym czasie

Tabela 2: Struktura opłat na Binance Futures

Poziom

30-dniowy Wolumen Handlu

(BTC)

i / lub

BNB

Saldo

Maker

Taker

(Pierwsze 30-dniowe Zniżki)

Maker

VIP 0

< 250

lub

≥ 0 BNB

0.005%

0.029%

-0.010%

VIP 1

≥ 250

i

≥ 50 BNB

0.004%

0.028%

-0.010%

VIP 2

≥ 2500

i

≥ 200 BNB

0.003%

0.027%

-0.010%

VIP 3

≥ 7,500

i

≥ 500 BNB

0.002%

0.026%

-0.010%

VIP 4

≥ 22,500

i

≥ 1,000 BNB

-0.001%

0.025%

-0.010%

VIP 5

≥ 50,000

i

≥ 2,000 BNB

-0.005%

0.024%

-0.010%

VIP 6

≥ 100,000

i

≥ 3,500 BNB

-0.006%

0.024%

-0.010%

VIP 7

≥ 200,000

i

≥ 6,000 BNB

-0.009%

0.024%

-0.015%

VIP 8

≥ 400,000

i

≥ 9,000 BNB

-0.012%

0.024%

-0.015%

VIP 9

≥ 750,000

i

≥ 11,000 BNB

-0.015%

0.024%

-0.015%

2. Elastyczna dźwignia do 125x 

Podobnie jak w przypadku kontraktów perpetual BTCUSDT, użytkownicy mogą handlować Kwartalnymi kontraktami BTCUSD 0925 z dźwignią do 125x, umożliwiając użytkownikom powiększanie niewielkich ruchów cen w celu potencjalnego generowania większych zysków. 

Dzięki dźwigni użytkownicy cieszą się również większą efektywnością kapitałową, ponieważ pozwalają im uzyskać ekspozycję na aktywa bazowe za ułamek jego wartości rynkowej. 

Zalety handlu kontraktami futures

Elastyczność - Rynek kontraktów futures oferuje niezrównaną elastyczność, pozwala inwestorom wejść w pozycje long i short przy użyciu dźwigni. Ta elastyczność pozwala również handlowcom tworzyć neutralne rynkowo strategie, które oferują nieskorelowane zyski na szerszym rynku. 

Zróżnicowanie - Kontrakty Futures są szczególnie przydatne do dywersyfikacji portfela. Bez potrzeby zabezpieczania pełnej wartości aktywów kryptowalutowych kontrakty futures pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na aktywa bazowe za ułamek jego wartości rynkowej. Dzięki temu inwestorzy mogą skutecznie dywersyfikować swoje portfele.

Płynność- Przy całkowitym wolumenie obrotu przekraczającym 2 biliony dolarów rynek kontraktów futures oferuje głęboką płynność, która jest niezwykle cenna w celu zmniejszenia ryzyka finansowego. Ta solidna płynność wspomaga proces odkrywania cen i umożliwia handlowcom dokonywanie transakcji na rynku szybko i skutecznie.

Dwie strategie, które pomogą zdywersyfikować twoje portfolio

Tradycyjnie profesjonalni inwestorzy uzyskują dostęp do rynku kontraktów futures, aby zidentyfikować strategie generujące alfa, które oferują nieskorelowane zyski na rynku ogólnym. Te same strategie można zastosować do kryptowalut za pomocą kontraktów futures. 

1. Handel Basis

Basis odnosi się do różnicy cen między kontraktem futures a bazowym rynkiem spot. Może być dodatnia lub ujemna, ale zwykle kontrakty futures są wyceniane z premią do rynku spot. Zazwyczaj im dłuższa jest data wygaśnięcia umowy, tym większy jest basis. 

Handel basis składa się z pozycji long w bazowym krypto aktywa i pozycji short w jego instrumencie pochodnym (w większości przypadków dotyczy to kontraktów futures lub perpetual swapów). 

Zasadniczo handel basis wykorzystuje różnicę cen dwóch rynków i jest powszechnie znany jako „cash and carry”. 

Jak zbudować transakcję Basis?

 • Kup Spot Bitcoin o wartości 1,000 $.

 • Sprzedaj 10 Kwartalnych Kontraktów BTCUSD 0925.

 • Po wygaśnięciu sprzedaj pozostałe fizyczne bitcoiny.

2. Swapy kontra Futures

Kształt krzywej futures jest ważny dla krypto hedgerów i spekulantów. Krzywa wskazuje, czy rynki kryptowalut są w rynkach contango lub backwardation.

Gdy rynek jest w contango, cena kontraktu futures jest wyższa niż cena spot. I odwrotnie, gdy rynek jest w backwardation, cena kontraktu futures jest niższa niż cena spot.

Historycznie, perpetual swapami zwykle handluje się najbliżej rynku spot, ponieważ nie wygasają. Z drugiej strony, kwartalne kontrakty futures są wyceniane znacznie wyżej niż kontrakt perpetual swap. W związku z tym inwestorzy mogą obstawiać względną różnicę cen między perpetual swapami a kontraktami o długoterminowym terminie zapadalności, konstruując spłaszczenie (flattener) lub wypuklenie (steepener) krzywej handlowej.

Czym jest spłaszczenie krzywej?

Spłaszczenie krzywej odnosi się do spadku różnicy cen między długoterminowym kontraktem futures a kontraktem perpetual swap. Jeśli spadek basis jest większy niż stopa finansowania płacona na kontrakcie swap na pozycji long, transakcja wygeneruje dodatni zwrot.

Jak zbudować spłaszczeczenie?

 • Sprzedaj 10 Kwartalnych Kontraktów BTCUSD 0925.

 • Kup 0.1 perpetual kontraktów BTCUSDT.

 • Zamknij pozycje, ponieważ basis zawęża się lub zmienia na ujemny.

Spłaszczenie krzywej to niedźwiedzi handel z oczekiwaniem, że ceny kontraktów futures spadną bardziej niż ceny swap. W takich sytuacjach inwestorzy skorzystają na obniżeniu basis oraz odsetkach uzyskanych z opłat za finansowanie. 

Czym jest wypuklenie?

Wypuklenie krzywej odnosi się do wzrostu różnicy cen między długoterminowymi kontraktami futures a kontraktami perpetual swap. Jeśli wzrost basis kontraktów futures jest większy niż stopa finansowania płacona w ramach short swapu, handel przyniesie dodatni zwrot.

Jak zbudować wypuklenie?

 • Kup 10 Kontraktów Kwartalnych BTCUSD 0925.

 • Sprzedaj 0.1 perpetual kontraktów BTCUSDT.

 • Zamknij pozycje, gdy basis się poszerzy.

Spłaszczenie krzywej to bycza transakcja z oczekiwaniem, że ceny kontraktów futures wzrosną bardziej niż ceny swap. W takich sytuacjach inwestorzy skorzystają na podwyższeniu basis oraz odsetkach uzyskanych z opłat za finansowanie. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat neutralnych i bezkierunkowych strategii na rynku, przeczytaj: Badanie Strategii Neutralnych Rynkowo w Pochodnych Instrumentach Krypto

Przemyślenia Końcowe

Wprowadzenie kontraktów futures z dostawą zwiększa gamę produktów pochodnych na Binance do czterech szerokich klas: Tokeny Lewarowane, Futures, Perpetual swapy  i Opcje

Rosnący ekosystem Binance pozwala użytkownikom wygodnie handlować za pomocą jednego portfela i zgodnie z ich preferencjami handlowymi. Dzięki naszemu silnikowi dopasowywania na poziomie Nasdaq, który rutynowo przetwarza do 100,000 zleceń na sekundę ze średnim opóźnieniem wynoszącym 5 milisekund, użytkownicy mogą bezproblemowo handlować bez zakłóceń i opóźnień. 

Ten nowy dodatek umożliwia użytkownikom lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów kryptowalutowych i pozwala traderom na dywersyfikację portfela na strategie bezkierunkowe.