Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak poszerzyć swoje możliwości handlowe dzięki kontraktom Futures na Indeks DeFi?

2021-11-23

Najważniejsze Informacje

  • Kontrakty Futures na Indeks DeFi śledzą ogólną wydajność monet i tokenów DeFi na Binance.

  • Kontrakty Futures na Indeks DeFi są częścią linii produktów USDT-marginowanych kontraktów perpetual futures. 

  • Inwestowanie w Kontrakty Futures na Indeks DeFi może być użytecznym narzędziem do dywersyfikacji portfela lub hedgingu.

Handel w branży kryptowalut może być jednocześnie trudny i ekscytujący. Traderzy muszą wykorzystać ogromną wiedzę i podejmować decyzje w ułamku sekundy. Handlowcy powinni nie tylko dowiedzieć się o kryptowalutach, którymi handlują, ale także zbadać, jak rynek działa i reaguje na trendy wzrostowe i spadkowe. Poza tym handel może być sam w sobie niezwykle skomplikowany ze względu na wiele opcji oferowanych przez giełdy takie jak Binance.

Od 2020 roku, rok po tym, jak Binance i Paxos utworzyły BUSD, Binance zaczęło rozszerzać swoją rolę w świecie DeFi. Teraz, gdy Binance pozwala swoim użytkownikom uczestniczyć w świecie DeFi za pośrednictwem BUSD, ujawniono kolejny element układanki handlowej.

Czym są Kontrakty Futures na Indeks DEFI?

Handel kontraktami Futures na Binance to rozległy temat z wieloma opcjami handlu. Ponieważ coraz więcej osób dołącza do świata DeFi za pośrednictwem Binance, cały ekosystem rozkwitł, oferując nowe aktywa do handlu. Kontrakty Futures na Indeks DeFi to zbywalne aktywa oferowane na Binance w ramach linii produktów USDT-marginowanych kontraktów futures perpetual.

Aby lepiej to zrozumieć, warto wiedzieć, czym jest indeks. Indeks to narzędzie używane do śledzenia wydajności zasobu lub grupy aktywów. Pomiar jest wykonywany w celu odtworzenia działań określonego segmentu rynku. Dlatego indeks DeFi jest przeznaczony do śledzenia ogólnej wydajności kryptowalut związanych z DeFi dostępnych na Binance. Jego wartość oblicza się na podstawie średniej ważonej ceny jej składników. Tego rodzaju transakcje futures uwzględniają zmiany, które odzwierciedlają warunki kapitalizacji rynkowej i wolumenu.

Niektóre protokoły DeFi ważone w kontraktach terminowych na indeksy DeFi to BAND Protocol, Compound, Kava.io, Aave, Chainlink, Kyber Network, Maker, Swipe, Synthetic Network Token i 0x.

W ekstremalnych okolicznościach, takich jak wycofanie z giełdy lub znaczny spadek wolumenu organicznego, Binance wprowadza korekty, które przeliczają wagę segmentu rynku. Binance wprowadza również poprawki, gdy pojawia się hard fork, airdrop lub mapowanie.

Korzyści z Handlu Kontraktami Futures na Indeks DEFI

Podobnie jak w przypadku handlu z nietradycyjnymi kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi, takimi jak COIN-Marginowane Kontrakty Futures, USDT/BUSD-Marginowane Kontrakty Terminowe i kontrakty terminowe na wiele aktywów, również Kontrakty Terminowe na Indeks DeFi niosą ze sobą wyraźne korzyści. Kontrakty Futures na Indeks DeFi nie tylko oferują wyraźną efektywność kapitałową, ale są niezwykle przydatne z kilku innych powodów przedstawionych poniżej.

1. Alokacja Aktywów

Zamiast utrzymywać lub inwestować w szeroki portfel i korzystać z wielu kontraktów w celu pokrycia szeregu aktywów, inwestorzy mogą alokować znaczną część swojego portfela w Kontrakty Futures Binance na Indeks DeFi. Ponieważ indeks mierzy, waży i wycenia ponad dziesięć zdecentralizowanych aktywów finansowych, segment staje się zróżnicowanym, zniuansowanym i bardziej zrównoważonym aktywem. Traderzy mogą zrównoważyć ryzyko, dedykując aktywa swojego portfela, aby uchwycić pełne spektrum możliwości inwestycyjnych Binance w sektorze DeFi.

2. Pomiar Wydajności

Kontrakty Futures na Indeks DeFi oferują inwestorom nowe informacje do analizy. Ponieważ indeks próbuje odtworzyć wiele elementów segmentu rynku, wyniki wielu aktywów mają nowy wpływ na alokację aktywów. Zamiast śledzić wydajność pojedynczej kryptowaluty, takiej jak Bitcoin, gdzie zmienność jest wysoka, a niepewność w działaniu cenowym jest powszechna, wydajność segmentu zsyntetyzowanych indeksów zapewnia zazwyczaj mniej niestabilne doświadczenie. Traderzy mają również lepszy czas na celowanie w zlecenia inwestycyjne za pomocą kontraktów futures na indeks DeFi niż inne opcje handlu kryptowalutami.

3. Hedging lub Dywersyfikacja

Zabezpieczenie przed ryzykiem za pomocą kontraktu perpetual USDT DeFi jest bardziej efektywne niż w przypadku innych opcji hedgingowych. Gdy inwestorzy długoterminowi z tokenami DeFi używają indeksu jako krótkiego zabezpieczenia w celu zmniejszenia zmienności cen, często są nagradzani wydajnością kapitałową rodzimą w tych kontraktach perpetual. Handlowcy mogą również zdywersyfikować swoje inwestycje, alokując swój kapitał w różnych tokenach DeFi oferowanych przez Binance. Inwestowanie w te ważone aktywa może być tańsze i bardziej efektywne ze względu na czasami lepsze wyniki indeksu.

4. Handel Krótkoterminowy i Momentum

Ponieważ DeFi jest rynkiem rozwijającym się, Kontrakty Futures na Indeks DeFi mogą stanowić ekscytujące możliwości handlowe dla inwestorów krótko- i długoterminowych. Dzięki Kontraktom Terminowym na Indeks DeFi, inwestorzy mogą uchwycić krótkoterminowe trendy w celu uzyskania elastycznych i reaktywnych strategii, dzięki czemu te kontrakty są doskonałe w przypadku często zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki dostępnej dźwigni 50x inwestorzy mogą maksymalizować przy stosunkowo niewielkich ruchach cenowych i generować zyski jak każda inna forma handlu instrumentami pochodnymi.

Jak Handlować Kontraktami Futures na Indeksy?

Traderzy mogą rozpocząć handel kontraktami Futures na Indeks DeFi, najpierw znajdując giełdę, która obsługuje projekty DeFi, z którymi czują się komfortowo i w które wierzą. Binance oferuje segment Indeksu DeFi, który obsługuje około dziesięciu konkretnych projektów, z których każdy rozwija się i zmienia w swoim czasie. Handlowcy mogą zacząć handlować tego rodzaju aktywami (na Binance) bez martwienia się o daty wygaśnięcia (kontrakty perpetual), stawki finansowania różniące się cenami między indeksem a rynkami kontraktów perpetual lub rozliczenia, ponieważ te kontrakty są rozliczane w USD.

Dla osób zainteresowanych rozpoczęciem korzystania z Kontraktów Futures na Indeks DeFi (DEFIUSDT) minimalna/maksymalna wielkość kontraktu jest ustawiona na 0,001/10 000. Dźwignię można ustawić na maksymalnie 50x, a podstawowa początkowa stawka margin wynosi 2% (stawka marginu na utrzymanie jest o połowę niższa). Opłata likwidacyjna wynosi 0,75%. 

Przykład handlu spreadami: (indeks Short DEFI, Long LUNAUSDT perpetual)

Użytkownicy mogą konfigurować transakcje z Kontraktami Futures na Indeks DeFi, które pokrywają spready. Na przykład inwestorzy mogą otworzyć krótką pozycję na całym indeksie DeFi, ale jednocześnie mogą otworzyć długi, kontrakt perpetual na pojedyncze aktywa DeFi, takie jak LUNAUSDT. Dopóki przedsiębiorca wykorzystuje USDT do otwierania i rozliczania swoich pozycji, indeks i zawarte w nim projekty mogą być przedmiotem obrotu w połączeniu ze sobą.

Jest to doskonałe rozwiązanie dla traderów z branży DeFi, którzy oczekują, że jeden projekt lub zasób będzie działał lepiej lub gorzej niż inne projekty indeksowe. Możliwość zabezpieczenia się przed częścią indeksu może z czasem pozwolić na lepsze wyniki portfela. 

Wniosek

Podobnie jak w przypadku każdej formy handlu, ważne jest, aby pamiętać o podstawach. Chociaż Kontrakty Futures na Indeks DeFi mogą pozwolić inwestorowi na większą stabilność i wydajność podczas handlu dzięki pokryciu całego segmentu rynku, handel instrumentami pochodnymi w dowolnej formie jest nadal bardzo ryzykowny. Stosunek ryzyka do zysku w jakimkolwiek aktywie przeznaczonym do obrotu kontraktami futures powinien być uwzględniony przed rozpoczęciem handlu. 

Aby uzyskać więcej wskazówek na temat odpowiedzialnego handlu i kontraktów pochodnych dostępnych na Binance, odwiedź Akademię Binance. Aby rozpocząć handel, załóż konto na Binance.com i ruszaj. Powodzenia i handluj odpowiedzialnie!

Przeczytaj następujące teksty uzupełniające, aby uzyskać więcej informacji: