Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Czy Niższa Dźwignia Jest Lepsza dla Twojego Handlu?

2021-08-09

Dźwignia finansowa jest niezbędnym narzędziem na rynkach tradycyjnych i krypto. Pozwala ona osiągnąć lepszą wydajność kapitałową, ponieważ traderzy nie muszą blokować całego swojego kapitału. Wraz z kontraktami futures i opcjami pomaga wprowadzić na rynek płynność. Ponieważ użycie dźwigni nieuchronnie zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i ryzyko, użytkownicy muszą zawsze zachować ostrożność. 

Nadmierna dźwignia lub niewłaściwe jej użycie są jednymi z najczęstszych powodów niepowodzenia początkujących traderów. Przypomina to mierzenie w home run przy każdym uderzeniu kijem — problem polega na tym, że taka strategia jest bardzo nietrwała. Nie trzeba dodawać, że środowisko wysokiego ryzyka, w którym stawia się na wszystko albo na nic, w którym każdy drobny błąd może zniszczyć kapitał tradera, nie jest środowiskiem, za którym opowiadamy się w Binance. 

Błędy zawsze zdarzają się podczas handlu; żadna osoba ani doskonały algorytm nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć każdego ruchu na rynku. Aby upewnić się, że błędy nie zniszczą Twojego kapitału, poczucia własnej wartości i szansy na nauczenie się na nich, nie należy nadmiernie się lewarować. Zwłaszcza w naszej sytuacji, gdzie kryptowaluty są wyjątkowo niestabilne i nieprzewidywalne, nadmierne wykorzystanie dźwigni może poważnie zaszkodzić szansom na sukces podczas danej transakcji i potencjalnie prowadzić do niepotrzebnych strat.

W Binance wierzymy, że wszyscy nasi klienci powinni w pełni zrozumieć wpływ dźwigni i okoliczności, w których może ona znacząco zaszkodzić prawdopodobieństwu zyskownej transakcji. Uważamy również, że dopuszczanie do użytku nadmiernej dźwigni nie leży w interesie naszych klientów, naszej firmy ani naszej branży.

Jak wysoka dźwignia wpływa na twoje transakcje?

Dźwignia nie tylko zwiększa Twoje straty, ale także zwiększa koszty transakcji. Koszty transakcyjne związane z wykorzystaniem wysokiej dźwigni mogą stopniowo drenować Twój kapitał. 

Załóżmy, że zdeponowałeś(-aś) 500 USDT w swoim portfelu Binance futures. Zdecydowałeś(-aś) się otworzyć pozycję na dźwigni 100x z depozytem 500 USDT, co daje całkowitą ekspozycję 50 000 USDT (500 x 100). Biorąc pod uwagę standardową opłatę takera wynoszącą 0,04%, koszt otwarcia tej pozycji wyniesie 20 USDT — czyli 4% wartości Twojego konta!

Dopiero przy jednej transakcji, oraz rynku który jeszcze się nie ruszył, musisz już uwzględnić 4% przy obliczaniu ogólnego rachunku zysków i strat. W związku z tym saldo Twojego konta zmniejszy się, jeśli Twoja pozycja będzie przegrana, zwiększając w ten sposób efektywną dźwignię. Ponadto, handlując kontraktami perpetual, ponosisz opłaty za finansowanie, które są pobierane co osiem godzin. Zakładając niską opłatę za finansowanie wynoszącą 0,01% (lub 0,04% dziennie), przełożyłoby się to na dodatkowe odliczenie 20 USDT dziennie z salda konta. 

Dlatego inwestorzy muszą wziąć pod uwagę koszta związane z wysoką dźwignią, ponieważ mogą one mieć znaczący wpływ na Twoje konto w czasie: im wyższa dźwignia, tym wyższy koszt transakcji jako procent Twojego kapitału handlowego. 

To pokazuje, jak nadmierna dźwignia niweluje prawdopodobieństwo sukcesu twojej transakcji. Jest to spowodowane interakcją dźwigni finansowej i kosztów transakcyjnych (prowizji i finansowania). Innymi słowy, wysokie koszty transakcji jako procent Twojego kapitału handlowego mogą obrócić się przeciwko Tobie w ostatecznym rozrachunku.

Jeśli twój margin jest mniejszy niż 100x wartości rynkowej Twojej pozycji, Twoje szanse na przegraną zaczynają bardzo szybko rosnąć. Dzieje się tak, ponieważ wydatki zmniejszają kapitał margin, co powoduje większe prawdopodobieństwo likwidacji. 

Jakie środki podjęliśmy, aby tego uniknąć?

Binance to pierwsza giełda kryptowalut, która utowrzyła program Odpowiedzialnego Handlu, przeznaczając zasoby na dalszą edukację użytkowników na temat niebezpieczeństw związanych z handlem i wprowadziła środki bezpieczeństwa, w tym limity dźwigni, ograniczenia przeciwdziałające nałogom i funkcje "okresu przerwy".

Angażujemy coraz więcej użytkowników i jesteśmy świadomi większej odpowiedzialności za ich ochronę w miarę przyspieszania globalnej adopcji. Przypominamy jednak, że rynek kryptowalut jest ryzykowny, a wszyscy użytkownicy, którzy chcą się zaangażować, muszą zachować ostrożność i poddawać wszystko własnej ocenie. Początkujący traderzy powinni zachować ostrożność i stosować odpowiedzialne praktyki handlowe. Dlatego wymagamy od użytkowników, aby wypełniali obowiązkowe quizy i oglądali filmy szkoleniowe, gdy rejestrują się do handlu kontraktami futures.

Ponadto ograniczamy również maksymalną dostępną dźwignię dla nowych kont, aby jeszcze bardziej zwiększyć ochronę konsumentów. 19 lipca 2021 Binance Futures zaczęło ograniczać poziomy dźwigni do maksymalnie 20x dla kont otwartych w ciągu 30 dni.

Ta nowa zasada została dodatkowo ulepszona 27 lipca, kiedy postanowiliśmy jeszcze bardziej wydłużyć limity dźwigni dla nowych kont z 30 dni do 60 dni. Oznacza to, że nowe konta futures nie mogą uzyskać dostępu do dźwigni przekraczającej 20x w ciągu 60 dni od rejestracji

Większość użytkowników Binance nie korzysta z wysokich poziomów dźwigni, a wielu naszych użytkowników w ogóle nie korzysta z żadnej dźwigni. Niemniej jednak ta nowa miara jest dodatkowym sposobem, w jaki możemy pomóc chronić nowych użytkowników naszej platformy.

Jak Wybrać Odpowiedni Poziom Dźwigni

Zachęcamy do nieużywania maksymalnej dopuszczalnej dźwigni finansowej z przyzwyczajenia podczas handlu. Nasza maksymalna dozwolona dźwignia zapewnia elastyczność, gdy jej potrzebujesz, ale zawsze powinieneś(-naś) wybierać rozsądną dźwignię w normalnym toku handlu.

Przed podjęciem decyzji o stopniu dźwigni inwestorzy powinni zapoznać się z ogólnie uznanymi wytycznymi. Trzy najbardziej podstawowe zasady dźwigni są następujące:

  • Po pierwsze, utrzymuj niski poziom dźwigni.

  • Użyj zleceń stop, aby zmniejszyć straty i chronić kapitał.

  • Ogranicz kapitał do 1% bądź 2% całkowitego kapitału handlowego na każdą zajętą pozycję.

Traderzy powinni używać dźwigni finansowej, która im odpowiada. Na przykład, jeśli jesteś sceptyczny lub nowy w handlu kryptowalutami, odpowiednia będzie dźwignia 5x lub 2x.

Odpowiednia dźwignia jest określana na podstawie wiedzy tradera, tolerancji ryzyka i poziomu komfortu podczas handlu na rynkach kryptowalut. Początkujący traderzy powinni zawsze zachować ostrożność, ponieważ dopiero uczą się handlować i zdobywają wiedzę.

Przemyślenia Końcowe

Odpowiedzialność ponoszą nie tylko użytkownicy. Każda giełda musi przyjąć odpowiedzialność za edukację swoich użytkowników, a także za umożliwienie im korzystania z usług i funkcji platformy. 

Binance będzie nadal inwestować wysiłki i zasoby w bezpieczeństwo platformy i mechanizmy zarządzania ryzykiem, aby zabezpieczyć i chronić naszych użytkowników i ich fundusze. Ponadto, w miarę kształtowania się ram regulacyjnych dla naszej młodej branży krypto na całym świecie, Binance podejmuje konkretne kroki w celu zapewnienia zgodności i współpracy z organami regulacyjnymi, aby chronić  użytkowników, zachęcać do innowacji oraz budować uczciwą i zrównoważoną branżę.