Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

BUSD: Studium Przypadku Zgodności i Bezpieczeństwa Stablecoina

2021-10-07

Najważniejsze Informacje

  • Token BUSD stał się jedną z najszybciej rozwijających się kryptowalut na świecie, z różnymi zastosowaniami praktycznymi i rosnącym popytem wynikającym z ciągłego rozwoju rynków krypto.

  • Kluczowym elementem sukcesu stablecoina BUSD jest jego niezachwiana zgodność z najbardziej rygorystycznymi normami nadzorczymi na świecie, zapewniającymi bezpieczeństwo wszystkim jego użytkownikom.

Stablecoiny stały się w tym roku głównymi graczami na rynku kryptowalut, a motorem tego wzrostu jest zapotrzebowanie użytkowników na elastyczną płynność w walutach fiat. Te kryptowaluty, których wartości rynkowe są powiązane z wartością niektórych aktywów, takich jak np. dolar amerykański, były również ważnymi aktywami w czasie rozwoju zdecentralizowanych finansów (DeFi). Na dzień 1 września według CoinMarketCap w obiegu jest 120 mld USD w stablecoinach.

W związku ze wzrostem popytu na stablecoiny różne segmenty branży krypto mają wątpliwości co do tego, czy powiązanie głównych stablecoinów w stosunku 1:1 z ich aktywami zabezpieczającymi, takimi jak dolar amerykański i inne waluty fiat, jest realne. W końcu jeżeli emitenci stablecoinów nie będą w stanie wykazać, że każdą jednostkę ich tokenów można wymienić na równoważną kwotę aktywów zabezpieczających, pojawią się poważne wątpliwości co do wiarygodności tych tokenów, a to będzie mieć niekorzystne skutki rynkowe. 

Dlatego też kiedy giełda Binance we współpracy z Paxos uruchamiała w 2019 roku token BUSD, najwięcej uwagi poświęcono temu, aby mieć pewność, że każdą jednostkę stablecoina można w sposób możliwy do zweryfikowania zabezpieczyć dolarami amerykańskimi, zapewniając tym samym użytkownikom spokój ducha i dając większą wiarygodność branży stablecoinów dręczonej problemami związanymi z zaufaniem.

BUSD: Studium Przypadku Zgodności i Bezpieczeństwa Stablecoina

BUSD to stablecoin zabezpieczony w stosunku 1:1 dolarem amerykańskim, nadzorowany przez Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (NYDFS) i emitowany przez Paxos, nadzorowaną platformę infrastruktury blockchain. Od tego czasu token BUSD stał się trzecim co do wielkości stablecoinem na świecie, o kapitalizacji rynkowej powyżej 12 miliardów dolarów i z bazą użytkowników liczącą około 1,1 mln osób.

Ponieważ token BUSD stał się stablecoinem wybieranym przez miliony użytkowników kryptowalut, widzimy kilka cech wyróżniających tego stablecoina, którego priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność z normami prawnymi i publicznymi.

1. Rzeczywiste, Kontrolowane i Stuprocentowe Rezerwy w Gotówce oraz w Ekwiwalentach Środków Pieniężnych

Zgodnie z powyższym zapisem BUSD jest jednym z niewielu stablecoinów, za którymi faktycznie stoi gotówka. Zgodnie z bieżącym raportem o rezerwach firmy Paxos 100% całkowitej kapitalizacji rynkowej BUSD ma zabezpieczenie w rezerwach gotówkowych i ekwiwalentach środków pieniężnych.

Emisja Paxos daje pojęcie o wysiłku, jaki wykonała firma Binance, aby token BUSD był ponadstandardowym produktem krypto-finansowym. BUSD jest jednym z nielicznych stablecoinów, które publikują comiesięczne audytowane raporty dotyczące rezerw. Każdy może w określonych momentach niezależnie zweryfikować, czy cały zasób tokenów BUSD jest zgodny z kwotą dolarową na rachunkach rezerwowych w amerykańskich bankach prowadzonych i zarządzanych przez Paxos.

Ostatecznie audyty i środki, które wdraża się w celu weryfikacji aktywów BUSD, rozwiązują jeden z głównych problemów organów nadzoru związany z rzeczywistymi rezerwami stojącymi za stablecoinami.

2. Zaufanie Regulatorów i Ubezpieczenie

Dzięki przedsięwzięciu rygorystycznych środków, takich jak wspomniane comiesięczne audyty, token BUSD jest zgodny z najwyższymi normami – w szczególności normami NYDFS, które uważa się za jedne z najbardziej rygorystycznych, jeżeli chodzi o wymogi dotyczące zgodności. 

Dlaczego posiadanie organu nadzorującego jest dla branży stablecoinów niezbędne?

W sierpniu 2020 r. token BUSD znalazł się na tzw. zielonej liście NYDFS , co oznacza, że został wstępnie zatwierdzony na potrzeby depozytów i handlu przez dowolnego licencjobiorcę waluty wirtualnej NYDFS.

W przeciwieństwie do większości stablecoinów, które twierdzą, że są zgodne, BUSD i jego emitent Paxos są nadzorowane przez NYDFS, co oznacza że:

-Wartość każdego tokena stablecoin jest bezpośrednio powiązana z wartością dolara amerykańskiego, a kwota tzw. rezerwowych dolarów jest równa liczbie stablecoinów w obiegu lub wyższa.

-Organy nadzoru kontrolują tworzenie i utrzymywanie rezerw zabezpieczających stablecoiny.

-Rezerwy można trzymać tylko w najbezpieczniejszych formach, takich jak rachunki bankowe ubezpieczone przez FDIC i krótkoterminowe instrumenty skarbowe USA.

-Rezerwy są w pełni odseparowane od aktywów korporacyjnych, specjalnie z myślą o posiadaczach tokenów, i są chronione przed ryzykiem bankructwa zgodnie z nowojorskim prawem bankowym.

Kontrola ze strony organów nadzorczych jest ważna, ponieważ daje użytkownikom stablecoinów gwarancję, że dolary, które stanowią zabezpieczenie ich stablecoinów, są bezpieczne i będą dostępne od razu, gdy tylko użytkownicy ich zażądają. NYDFS dba o to, aby firmy powiernicze, takie jak Paxos, oraz ich indywidualne tokeny zawsze były zgodne z rygorystycznymi zasadami NYDFS. 

3. Rosnąca Liczba Realnych Zastosowań

W niecałe dwa lata od debiutu token BUSD stał się jedną z najszybciej rozwijających się kryptowalut, realizując jednocześnie różne funkcje – od handlu po pożyczki i płatności.

Stablecoiny takie jak BUSD odgrywają kluczową rolę w świecie decentralizacji i zapewniają solidne podstawy do dalszego rozwoju DeFi (finansów zdecentralizowanych). Token BUSD jest powszechnie wykorzystywany w sieciach  Binance Smart Chain (BSC)i Ethereum do handlu, pożyczek oraz innych scenariuszy. Według projektu BSC aktualnie jest ponad 400 zdecentralizowanych aplikacji obsługujących BUSD. 21 kwietnia 2021 r. kwota przelewów BUSD jednego dnia osiągnęła szczyt w wysokości 261 miliardów dolarów, w ramach 737 tys. transakcji na BSC.

Wysoki poziom zgodności z przepisami, wolumenów transakcji oraz zainteresowania użytkowników BUSD daje w sumie sytuację, w której można realizować prywatne inicjatywy innowacji finansowych za pomocą technologii blockchain, zachowując jednocześnie zgodność z nakazami ochrony użytkowników określonymi przez najlepsze na świecie organy nadzoru. 

Dlaczego Dążymy do Zgodności?

Wzrost liczby stablecoinów wywołuje wśród organów nadzoru dyskusje na temat problemów, jakie te tokeny potencjalnie stwarzają rynkom pieniężnym. Gwarancja, że każdą jednostkę stablecoina można wymienić na równoważną jednostkę aktywów zabezpieczających, jest kwestią dobra publicznego, ponieważ niedociągnięcia związane z tą sferą mogą prowadzić do ogólnego braku zaufania do rynków krypto. W dłuższej perspektywie – jeżeli te problemy nie zostaną rozwiązane – ucierpi cała branża krypto. 

Dzięki naciskowi BUSD na zgodność możemy chronić zaufanie zarówno użytkowników, jak i organów nadzorczych do stablecoinów, jednocześnie otwierając sektorowi prywatnemu i publicznemu możliwości związane ze współpracą w zakresie ugruntowania pozycji stablecoinów jako ważnej kategorii aktywów w gospodarce światowej. Kiedy więcej interesariuszy wyraża aprobatę dla stablecoinów, szczególnie tych zaufanych, takich jak BUSD, otwierają się kolejne możliwości rozwoju. 

Ostatecznie aby urzeczywistnić masową adopcję kryptowalut potrzebna jest globalna współpraca, a tym samym lepsze globalne ramy finansowe. W Binance staramy się to ułatwiać w zdrowy sposób, poprzez proaktywną współpracę z lokalnymi organami nadzoru i prowadzenie branży w stronę wspólnego celu: korzyści dla użytkowników oraz ich ochrony. Na niedawnej wirtualnej konferencji prasowej dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, powiedział: - Naszym zdaniem świetnie się składa, że wchodzą organy nadzoru… bo będziemy mogli uzyskać adopcję [krypto] na poziomie 10%, 20%, 80%, 99%. 

Dlatego utrzymanie statusu BUSD jako jednego z najbezpieczniejszych i najbardziej zgodnych stablecoinów na świecie jest dla nas ważne ze względu na długofalowy postęp w branży.

Więcej informacji na temat BUSD można znaleźć tutaj: