Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Jak Opodatkowane Są Kryptowaluty w Wielkiej Brytanii i UE?

2021-05-28

Po tym, jak Satoshi Nakamoto wprowadził Bitcoina jako „elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer”, termin „kryptowaluta” stał się bardziej popularny. 

„Poniższy artykuł nie stanowi porady podatkowej ani finansowej i jest wyłącznie opinią autora opartą na publicznie dostępnych informacjach. Zachęcamy czytelników do konsultowania się ze swoimi doradcami podatkowymi/ekspertami w sprawach związanych z jakąkolwiek formą opodatkowania”

Po tym, jak Satoshi Nakamoto wprowadził Bitcoina jako „elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer”, termin „kryptowaluta” stał się bardziej popularny. Obecnie istnieje ponad 7000 walut cyfrowych rozsianych po wielu blockchainiach. Ale gdy inwestorzy detaliczni i instytucjonalni zaczęli handlować i czerpać zyski z tych aktywów cyfrowych, pojawiła się wzmożona dyskusja na temat opodatkowania kryptowalut.

Istnieje ogromna liczba projektów krypto, z których każdy oferuje co innego i ma inne cele. Każda kryptowaluta ma zestaw cech, które są związane z jej siecią blockchain, metodami wydawania i standardami technicznymi. Takie cechy decydują o tym, jak działa każde krypto i czy można je uznać za formę „pieniądza”. 

W tym miejscu wszystko się komplikuje. Ze względu na wymienione różnice władze centralne zmagają się z wprowadzeniem ujednoliconego traktowania podatkowego kryptowalut. Obecnie obowiązują pewne regulacje i przepisy, ale koncentrują się one głównie na Bitcoinie i podobnych kryptowalutach, które działają jako przesyłalne aktywa posiadające wartość.

Klasyfikacja Kryptowalut przez Wielką Brytanię i Europę

Wielka Brytania była ostrożna w rozpoznawaniu kryptowalut, chociaż powstrzymała się od ich zakazu. Po opuszczeniu UE 31 grudnia 2020 kraj wynegocjował umowę o handlu i współpracy z UE i od tego czasu przyjął strategię „poczekaj i zobacz” dotyczącą kryptowalut.

Europejski Bank Centralny jako jeden z pierwszych wydał prawną definicję kryptowalut w 2012 roku, a następnie zaktualizował ją w 2015 roku. Zgodnie z jej najnowszymi wytycznymi, Bitcoin i inne podobne kryptowaluty są definiowane jako: „waluta wirtualna to cyfrowa reprezentacja wartości, niewydawana przez bank centralny, instytucję kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych okolicznościach może być wykorzystywana jako alternatywa dla pieniędzy” – celowo pomijająca słowa takie jak „pieniądz cyfrowy” lub „nieuregulowany”.

Czym Jest Kryptowaluta?

Kryptowaluty to cyfrowa forma pieniędzy chroniona przez kryptografię. Chociaż znaczą rolę w tym świecie odgrywa spekulacja, istnieje wiele przypadków użycia, które sprawiają, że Bitcoin i inne kryptowaluty są wartościowe. 

Istnieją różne rodzaje kryptowalut: stablecoiny, tokeny użytkowe i tokeny bezpieczeństwa. Wartość stablecoinów jest powiązana z rzeczywistym aktywem lub walutą fiat, taką jak GBP, EUR lub dolar amerykański. Tokeny bezpieczeństwa i stablecoiny zwykle podlegają jurysdykcji większości krajów, podczas gdy tokeny użytkowe zazwyczaj nie są regulowane, chyba że są zdefiniowane jako pieniądz elektroniczny.

Pomimo tej ogólnej definicji tego, czym są kryptowaluty i co można z nimi zrobić, kraje różnią się tym, czy uznają je za pieniądze, czy za odpowiednik waluty fiat. W rezultacie niektóre kraje je opodatkowują, a inne nie.

Podatek od Aktywów Krypto

Rynek kryptowalut jest wciąż w powijakach. Z tego powodu stale pojawiają się nowe przepisy dotyczące sposobu, w jaki rządy opodatkowują kryptowaluty. Obecnie obawy i regulacje dotyczące kryptowalut tworzą barwny krajobraz w Europie i Wielkiej Brytanii.

Opodatkowanie opiera się na ogólnych zasadach i indywidualnych wytycznych organów podatkowych. Oczywiście niektóre kraje są bardziej rygorystyczne niż inne w zakresie zarządzania i opodatkowania kryptowalut. Poniżej przyjrzymy się bliżej różnym krajom, aby dać pełny obraz każdej jurysdykcji.

HMRC i Opodatkowanie Kryptowalut w Wielkiej Brytanii

Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) jest jednym z pierwszych organów w UE, które w 2014 roku wprowadziły jasne wytyczne dotyczące opodatkowania kryptowalut. Zgodnie z prawnymi definicjami kryptowalut, monety takie jak Bitcoin i Ethereum są klasyfikowane jako tokeny giełdowe. Obecnie nie ma dla nich konkretnych przepisów, ale podlegają one tym dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jeśli chodzi o zarabianie, w jakikolwiek sposób, z dowolnego przedsięwzięcia lub aktywów, w tym Bitcoina lub innych kryptowalut, HRMC oznaczyło następujące elementy jako podlegające opodatkowaniu:

  • Wydobywcy

  • Traderzy

  • Giełdy

  • Podmioty przetwarzające płatności

  • Inni dostawcy usług

Dochód z wydobycia nie podlega podatkowi od wartości dodanej (VAT), ale straty i zyski z posiadania i sprzedaży kryptowalut są traktowane tak samo jak zyski z innych towarów lub walut. Firmy i sklepy powinny płacić podatek VAT, gdy sprzedają usługi i towary w zakresie kryptowalut na terenie Wielkiej Brytanii.

Co ciekawe, osoby, które kupują i przechowują kryptowaluty do „użytku osobistego” (takiego jak inwestycje długoterminowe i holding), a nie do spekulacji, nie zostaną obciążone podatkiem za swoje aktywa.

Holandia

Holandia wprowadza rozróżnienie między indywidualnym a firmowym kupnem i sprzedażą kryptowalut. W przypadku podmiotów gospodarczych i osób działających w ich imieniu wszelkie zyski z kryptowalut podlegają opodatkowaniu jako dochód z działalności gospodarczej. W takim przypadku straty są dopuszczalne. Zarobki z wydobywania kryptowalut należą do tej samej kategorii.

Opodatkowanie kryptowalut przechowywanych jako aktywa prywatne zależy od zysków ze „źródła dochodu” określonego w przepisach. W niektórych przypadkach są one opodatkowane jako dochód z oszczędności i inwestycji. Stawka podatkowa jest zryczałtowana na podstawie ważonej nominalnej stopy zwrotu z aktywów netto.

Jeśli firma osiągnie zyski ze sprzedaży lub wydobycia kryptowaluty, będzie to podlegać nałożeniu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podobnie jak w Wielkiej Brytanii wymiana kryptowalut na waluty obce jest zwolniona z podatku VAT.

Hiszpania

W Hiszpanii posiadanie kryptowaluty jako inwestycji oznacza, że podlega ona podatkowi od zysków kapitałowych, który jest nakładany, gdy kryptowaluta jest przekazywana przez podatnika.

Zyski lub straty z ruchów wymiany między kryptowalutami a innymi walutami podlegają opodatkowaniu dla wszystkich firm. Jednak dochód uzyskany z wydobywania kryptowalut i związane z nim wydatki podlegają odliczeniu.

Wszystkie transakcje w kryptowalutach są zwolnione z podatku VAT, a wszelkie przychody z wydobywania kryptowalut są zasadniczo poza zakresem podatku VAT.

Belgia

Gdy inwestycja w kryptowaluty ma charakter spekulacyjny, prywatni inwestorzy płacą 33% plus lokalne dopłaty od swoich zysków. Jeżeli inwestycja nie ma charakteru spekulacyjnego i wykracza poza działalność zawodową, zyski z takich inwestycji mogą być zwolnione z podatku. Straty nie podlegają wówczas odliczeniu od podatku.

Profesjonalni inwestorzy są zobowiązani do wykazania wszelkich zysków z działalności kryptowalutowej jako dochodu profesjonalnego. Następnie podlega on progresywnym stawkom od 25% do 50% plus lokalne podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Spółki podlegające systemowi zwykłego podatku dochodowego od osób prawnych powinny uwzględniać dochody z tytułu zmian kursowych między walutami w dochodach podlegających opodatkowaniu, a straty podlegają odliczeniu.

Niemcy

Niemcy są pionierem na rynku kryptowalut, chociaż opodatkowanie aktywów cyfrowych nie jest w pełni uregulowane prawem. W niektórych przypadkach zyski mogą być opodatkowane jako zyski kapitałowe, dochód bieżący lub zwolnione z podatku. Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty są traktowane jako aktywa dla celów podatkowych.

Zakres opodatkowania zależy od tego, czy kryptowaluta jest utrzymywana jako zasób prywatny, czy biznesowy. W przypadku korporacji są one uważane za część ich aktywów biznesowych. W takim przypadku wszystkie zyski podlegają opodatkowaniu, w tym podatku od handlu. 

W przypadku posiadania jako aktywa prywatnego, zyski z pożyczek są opodatkowane jako dochód. Zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nabycie i sprzedaż nastąpi w ciągu jednego roku. W przypadku wcześniejszej pożyczki okres ten wynosi dziesięć lat.

VAT i Podatek od Kryptowalut dla Osób Fizycznych

HMRC ma pewne zasady, jeśli chodzi o kryptowaluty i VAT:

  • Otrzymywanie dochodu z działalności wydobywania Bitcoinów zasadniczo nie podlega opodatkowaniu VAT. Ponieważ istnieje niewystarczający związek między jakąkolwiek świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem, wydobycie nie stanowi działalności gospodarczej do celów podatku VAT.

  • Dochód z innych czynności, takich jak świadczenie usług związanych z weryfikacją określonych transakcji, jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 135 ust. 1 lit. d) Unijnej Dyrektywy VAT. Ma to zastosowanie, nawet jeśli pobierasz opłaty za te czynności, ponieważ mieszczą się one w definicji „transakcji, w tym negocjacji, dotyczących depozytów i rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów”.

  • Jeśli wymieniasz bitcoiny na GBP lub inne waluty fiat, podatek VAT nie jest naliczany od wartości samych bitcoinów.

  • Jak wspomniano powyżej, opłaty w dowolnej formie przekraczające wartość Bitcoina za zorganizowanie lub przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji w bitcoinach są zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. d).

Z wyjątkiem powyższych scenariuszy, podatek VAT jest stosowany w normalny sposób od transakcji dostawców wszelkich towarów lub usług sprzedawanych w zamian za Bitcoina, lub inne podobne kryptowaluty.

Przepisy Dotyczące Kryptowalut w Wielkiej Brytanii i UE

Perspektywy branży krypto w Wielkiej Brytanii pozostają niejasne lub przynajmniej mniej określone w porównaniu z innymi krajami w Europie. Inwestorzy detaliczni wydają się być bezpieczni, ale firmy, które chcą akceptować płatności w kryptowalutach, są tłumione przez wyraźne działania władz.

Tymczasem wiele krajów UE przyjmuje podejście skoncentrowane na kryptowalutach i wprowadza przepisy wyjaśniające, w jaki sposób firmy kryptowalutowe powinny działać pod ich jurysdykcją. Niektóre kraje, takie jak Malta, Białoruś i Portugalia, posunęły się nawet do tworzenia rajów dla krypto. Nie ściągają podatku od aktywów cyfrowych, chyba że jesteś day-traderem. W takim przypadku będziesz musiał(-a) zapłacić podatek dochodowy od działalności gospodarczej. 

Kryptowaluty są oficjalnie legalne na Białorusi, a wszelkie zyski uzyskane z operacji z walutami cyfrowymi są zwolnione z podatków. W Portugalii handlowcy nie muszą deklarować żadnych zysków uzyskanych z handlu krypto lub inwestowania.

Jednocześnie Komisja Europejska podejmuje aktywne kroki w kierunku zdefiniowania przestrzeni krypto. Piąta Dyrektywa w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, znana jako „5AMLD”, weszła w życie 10 stycznia 2020 r. Celem tych przepisów było zapewnienie globalnego bezpieczeństwa, integralności systemu finansowego i zrównoważonego wzrostu. W związku z tym jego zakres regulacyjny rozszerzył się o kryptowaluty i zaangażowane podmioty z nowymi definicjami „wirtualnej waluty” i „dostawców usług wirtualnych aktywów” (lub VASP). 

Zgodnie z 5AMLD firmy kryptowalutowe są „podmiotami zobowiązanymi”, podobnie jak tradycyjne instytucje finansowe. W związku z tym firmy krypto muszą przestrzegać tych samych wymogów dotyczących Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy/Zwalczania Finansowania Terroryzmu, KYC (poznaj swojego klienta) i udostępniania danych, co banki i firmy fintech.

To jeden z głównych kroków podjętych w kierunku legalizacji kryptowalut w Europie. Niektóre kraje nadal wyrażają chęć regulacji tych zasobów cyfrowych. Inne są mniej zainteresowane szybkim przyjęciem kryptowalut, powołując się na obawy dotyczące prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, dramatycznej zmienności i ochrony inwestorów.

Jak w przypadku każdego nowego zasobu, proces standaryzacji i masowej adopcji prawdopodobnie przejdzie różne etapy, zanim zobaczymy konkretne przepisy dotyczące kryptowalut.

Klauzula:

„Podczas gdy Bank Anglii nie uważa, że aktywa krypto „stanowią zagrożenie dla stabilności monetarnej lub finansowej w Wielkiej Brytanii”, jego wytyczne wyraźnie stwierdzają, że „każdy kupujący kryptowaluty powinien być przygotowany na utratę wszystkich swoich pieniędzy. Każdy rodzaj handlu i spekulacji produktami finansowymi, który może przynieść wysoki zwrot, wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem utraty pieniędzy. Należy pamiętać, że wcześniejsze zyski nie gwarantują pozytywnych wyników w przyszłości. Każdy, kto rozważa inwestowanie w kryptowaluty, powinien być dobrze poinformowany o tych aktywach wysokiego ryzyka”. cytaty z CNBC.