Auto-Inwestycje

Zbieraj Krypto na Autopilocie.
Stwórz swój własny Plan Inwestycji Automatycznych
Regularnie inwestuj w kryptowalutę za ustaloną z góry kwotę i gromadź swoje zasoby kryptowalutowe
1
Zacznij tworzyć swój Plan Inwestycji Automatycznych
Wybierz monetę, w którą chcesz zainwestować, wybierz kwotę inwestycji i ustal plan cykliczny.
2
Skorzystaj z planu Auto-Inwestycji, aby uzyskać dochód pasywny
Po zainwestowaniu, możesz otrzymywać codzienne zyski z Simple Earn.
Inwestycje Automatyczne
#Pomnażaj swoje aktywa na autopilocie
Wszystkie Krypto
Portfolio
Indeks

FAQ

1. Czym są Auto-Inwestycje?
Auto-Inwestycje pozwalają Ci zautomatyzować inwestycje kryptowalutowe i zwiększyć swoje zasoby krypto. Jest to strategia dollar-cost averaging (DCA). Możesz wybrać kryptowalutę, którą chcesz regularnie kupować.
Możesz utworzyć plan [Pojedynczego Tokena] dla pojedynczej kryptowaluty, lub utworzyć plan [Portfolio], aby kupić wiele kryptowalut w jednym portfelu. Dodatkowo, możesz utworzyć [plan Powiązany z Indeksem], jeśli usługa ta jest oferowana w Twojej lokalnej jurysdykcji, dowiedz się więcej poniżej na Czym jest Plan Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem?
W niektórych jurysdykcjach, Twoje zakupione BNB zostaną automatycznie zdeponowane w BNB Vault, a inne zakupione krypto zostaną zdeponowane na Twoim koncie Produktów Elastycznych Simple Earn, dzięki czemu możesz powiększać swoje zasoby krypto.
2. Jakie kryptowaluty, stablecoiny i waluty fiat są oferowane w ramach Auto-Inwestycji?
Aby uzyskać pełny zestaw obsługiwanych kryptowalut, stablecoinów i walut fiat, zapoznaj się z naszymi produktami lub odwiedź nasze oficjalne FAQ.
3. Jak działa funkcja Auto-Inwestycji?
Krok 1 - Wybierz krypto, które chcesz kupić lub zakup [Wielu Aktywów].
Krok 2 - Wybierz, ile chcesz kupić i wybierz preferowaną metodę płatności - stablecoiny, waluty fiat lub krypto, które są dozwolone w przypadku subskrypcji.
Krok 3 - Wybierz zlecenie płatnicze. Możesz również wybrać opcję włączenia [portfela Simple Earn]. Po włączeniu, jeśli saldo w portfelu Spot jest niewystarczające, system automatycznie wykorzysta aktywa z salda w Elastycznych Produktach Simple Earn, aby sfinalizować zakup.
Krok 4 - Wybierz tryb cykliczny, określający jak często chcesz kupować krypto, lub zakup jednorazowy.
Krok 5 - Inwestycja
4. Jaka jest różnica, pomiędzy transakcją cykliczną a jednorazową?
Zakup jednorazowy: Umożliwia subskrypcję kryptowaluty, portfela i planu powiązanego z indeksem raz w czasie rzeczywistym
Zakup cykliczny: Umożliwia subskrypcję kryptowaluty, portfolio i planu powiązanego z indeksem na bazie godzinowej, 4-godzinnnej, 8-godzinnnej, 12-godzinnej, dziennej, tygodniowej, dwutygodniowej.
5. Gdzie są moje aktywa Auto-Inwestycji?
Pojedynczy token i Aktywa portfela
Twoje zakupione BNB zostaną automatycznie zdeponowane w BNB Vault, a pozostałe zakupione kryptowaluty zostaną zdeponowane na Twoim koncie Produktów Elastycznych Simple Earn. Swoje krypto możesz wykupić w każdej chwili z [Portfel] - [Earn]. Przewiń do odpowiedniego zasobu, który chcesz wykupić i kliknij [Wykup]. Nagrody, które zdobędziesz, będą zgodne z Regulaminem Simple Earn
W niektórych jurysdykcjach i okolicznościach, te cyfrowe aktywa zostaną przeniesione do Twojego portfela Spot i nie będą zdobywać nagród Elastycznych Simple Earn. Obejmuje to między innymi:
Gdy limit Produktów Elastycznych Simple Earn jest wyprzedany.
Gdy Produkty Elastyczne Simple Earn nie są dostępne w Twoim regionie.
Gdy krypto jest oferowana w ramach Auto-Inwestycji, a nie Produktów Elastycznych Simple Earn.
Aktywa Planu Powiązanego z Indeksem
Kryptowaluty zakupione w ramach Planu Powiązanego z Indeksem, będą zatrzymane na koncie Auto-Inwestycji i nie zostaną zdeponowane na koncie Produktów Elastycznych Simple Earn. Nie generują one nagród Simple Earn. Kliknij [Przejdź do portfela] na stronie głównej Auto-Inwestycji, aby sprawdzić zakupione kryptowaluty.
6. Co się stanie z moim zakupem Auto-Inwestycji, gdy nie posiadam wystarczającego salda w moim portfelu Spot?
Jeśli włączyłeś(-aś) opcję [saldo portfela Simple Earn], a saldo w Twoim portfelu Spot jest niewystarczające, do pokrycia zakupu planu Auto-Inwestycji, system automatycznie wykupi aktywa z Twojego konta Produktów Elastycznych Simple Earn, aby sfinalizować zakup.
Jeśli nie włączysz tej funkcji, zakup się nie powiedzie. System spróbuje dokonać kolejnego zakupu w następnym dniu Auto-Inwestycji.
7. Ile planów Auto-Inwestycji mogę subskrybować?
Obowiązuje limit maksymalny – można subskrybować najwyżej 100 planów Auto-inwestycji. Dotyczy to wszystkich planów w ramach Mojego Portfolio i Moich powiązanych z indeksem, ale nie uwzględnia żadnych planów nagród kampanijnych. Jeżeli wystąpi błąd „Osiągnięto limit planu”, usuń inne niewykorzystywane plany. Zdecydowanie zachęcamy do regularnego usuwania nieudanych lub niewykorzystywanych planów, aby uniknąć przekroczenia limitu.
8. Jak edytować, wstrzymać lub zatrzymać moje plany Auto-Inwestycji?
Możesz edytować plan, na przykład zmienić kwotę lub częstotliwość inwestycji, korzystając z poniższego:
1. Na stronie głównej Auto-Inwestycji, użyj dostępnych opcji edycji pod każdym planem.
2. Aby edytować swój plan, kliknij Edytuj na stronie portfela Earn.
Możesz wstrzymać lub zatrzymać swoje plany Auto-Inwestycji korzystając z jednej z poniższych opcji:
1. Na stronie głównej Auto-Inwestycji, można przełączyć przycisk obok [Włącz/Wyłącz], aby wstrzymać lub wznowić plan. Aby trwale zatrzymać plan, skorzystaj z opcji edytowania dostępnych pod każdym planem.
2. Na stronie portfela Earn, można również powtórzyć powyższe kroki, aby wstrzymać lub zatrzymać plany Auto-Inwestycji.
9. Jakie są różnice, pomiędzy Auto-Inwestycją a Zakupem Cyklicznym?
Auto-Inwestycja jest podobna do Cyklicznego Zakupu. Obydwa pozwalają regularnie automatyzować zakupy krypto. Jednak Auto-Inwestycje, automatycznie zdeponują zakupione krypto takie jak Bitcoin i Ethereum na Twoim koncie produktów Elastycznych Simple Earn, dzięki czemu możesz łatwo zwiększyć swój stan posiadania krypto. Oprócz tego, Auto-Inwestycje obsługują zakup krypto za pomocą stablecoinów, walut fiat lub krypto dopuszczonych do subskrypcji, podczas gdy Zakup Cykliczny, obsługuje fiat za pomocą płatności kartą kredytową / debetową.
Uwaga: W niektórych jurysdykcjach i okolicznościach, aktywa cyfrowe zakupione w ramach Auto-Inwestycji zostaną przeniesione do Twojego portfela Spot i nie będą zdobywać nagród w Elastycznych Simple Earn, zobacz Gdzie są moje aktywa Auto-Inwestycji?
10. Po jakiej cenie będą realizowane transakcje z moich planów Auto-Inwestycji?
Ceny Auto-Inwestycji różnią się od cen market na Binance Spot, Convert i Pulach Płynności. Auto-Inwestycje to usługa premium z funkcjami obejmującymi automatyczne zakupy, w pełni wyselekcjonowaną usługę Portfolio, w pełni samodzielnie zarządzaną usługę Planu Powiązanego z Indeksem, a także zaawansowane zarządzanie planami. W rezultacie ceny Auto-Inwestycji mogą nie być takie same jak ceny Binance Spot Market, Convert i Pul Płynności. Przed dokonaniem subskrypcji należy rozważyć, czy jest to dla Ciebie ważne. Wszystkie transakcje Auto-Inwestycji są przeprowadzane zgodnie z Warunkami Użytkowania Auto-Inwestycji.
Cena zakupionych krypto, zostanie zapisana na stronie [Historii Auto- Inwestycji]. Zastrzeżenie: Binance nie ma obowiązku upewniania się, że zakupiłeś(-aś) aktywa cyfrowe po najlepszym dostępnym kursie wymiany.
11. Jaką opłatą zostanę obciążony(-a) za subskrypcję Auto-Inwestycji?
Za wszystkie zakupy w ramach Auto-inwestycji będzie pobierana opłata. Wartość procentowa i kwota opłat naliczonych za transakcję będzie widoczna w historii zakupów Auto-inwestycji w sekcji [Historia] – [Subskrypcja].
Kwota zakupu kryptowalut będzie określana na podstawie oferty cenowej użytej w naszym systemie transakcyjnym Auto-inwestycji. Więcej informacji, patrz: Po jakiej cenie będą realizowane transakcje moich planów Auto-inwestycji?
Jeżeli chodzi o opłaty za równoważenie w planie powiązanym z indeksem: Obowiązuje opłata dodatkowa za równoważenie, patrz: Czy zostanę obciążony(-a) opłatą za równoważenie?
Zastrzeżenie: Binance może okresowo zmieniać te opłaty i będzie o tych zmianach informować, aktualizując podsumowanie i historię zakupów w sekcji [Historia][Subskrypcja].
12. Czym jest Plan Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem?
Plan powiązany z indeksem Auto-Inwestycji pozwala na zautomatyzowanie zakupu kryptowalut, które składają się na Binance CoinMarketCap (CMC) Top 10 Equal-Weighted Index. Możesz okresowo kupować tokeny w tej samej proporcji co Indeks, a comiesięczne równoważenie portfela oferuje Ci wygodny sposób na kontynuowanie posiadania kryptowalut w tej samej proporcji co indeks, w miarę jego zmian w czasie.
Więcej informacji można znaleźć w naszym FAQ pod hasłem Czym jest Plan Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem i jak z niego korzystać?
13. Co znajduje się w planie powiązanym z indeksem i kryteriach filtrowania?
Kryptowaluty wchodzące w skład indeksu, zależą od kryteriów filtrowania składników indeksu Binance CoinMarketCap (CMC) Top 10 Equal-Weighted Index:
- Były notowane na platformie giełdowej Binance i CoinMarketCap przez co najmniej 30 dni;
- Nie są wrappowane, powiązane z innym aktywem cyfrowym, walutami nie cyfrowymi (fiat), grupą tych walut lub aktywami fizycznymi;
- Nie są algorytmicznymi stablecoinami;
- Nie obejmuje najlepszych tokenów memicznych CoinMarketCap według kapitalizacji rynkowej;
14. Jak stworzyć Plan Auto-Inwestycji Powiązany z Indeksem?
1. Przejdź do [Multi asset] - [Powiązane z indeksem]. Kliknij [Subskrybuj], aby rozpocząć.
Zobaczysz statystyki i składowe Top 10 Equal-Weighted Index.
3. Wstaw [Kwotę] subskrypcji w stablecoinach, walutach fiat lub w krypto, które są dopuszczone do subskrypcji.
4. Wybierz zlecenie płatnicze. Możesz również wybrać opcję włączenia [portfela Simple Earn]. Po włączeniu, jeśli saldo w portfelu Spot jest niewystarczające, system automatycznie wykorzysta aktywa z salda Elastycznych Produktów Simple Earn, aby sfinalizować zakup.
5. Następnie, wybierz [Powtarzający się cykl] i konkretny [Czas] dla zakupu. Możesz przełączyć na [Jednorazowy], aby włączyć jednorazowy zakup!
6. Przeczytaj uwagi i zaznacz pole obok każdej z nich, aby potwierdzić. Kliknij [Potwierdź], aby stworzyć plan.
7. Twój plan Auto-Inwestycji powiązanych z indeksem został utworzony i będzie przetwarzany w oparciu o powtarzające się ustawienia cyklu!
15. Jak zarządzać moim Planem Auto-Inwestycji Powiązany z Indeksem?
Pamiętaj, że nie możesz przeglądać, edytować, wykorzystywać ani usuwać planu w okresie równoważenia.
Przejdź do [Mój plan Auto-Inwestycji] - [Moje powiązane z indeksem], aby zarządzać bieżącymi planami - zarówno zakupami cyklicznymi, jak i jednorazowymi. Aby zarządzać planem, skorzystaj z dostępnych opcji edycji pod każdym planem.
Wszelkie powtarzające się zakupy Planów Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem, zaplanowane w okresie równoważenia, zostaną pominięte. Plan zostanie wznowiony po zakończeniu równoważenia. Nowe, jednorazowe zakupy Planów Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem, nie są dozwolone podczas równoważenia, ale Twoje istniejące i już przetworzone jednorazowe zakupy, przejdą przez miesięczne równoważenie.
Wykup aktywów
Aby zrealizować swoje zakupione aktywa, przejdź do [portfela Earn] i kliknij [Realizuj]. Wprowadź procent realizacji i kliknij [Potwierdź]. Wykupione aktywa zostaną przekazane do Twojego portfela Spot w ciągu kilku minut.
Usuń plan
Aby usunąć plan, przejdź do strony głównej Auto-Inwestycji i wykonaj jedną z poniższych czynności:
1. Kliknij ikonę [Kosz] obok żądanego planu i kliknij [Usuń].
2. Kliknij na [następną datę Auto-Inwestycji] harmonogramu i kliknij [Usuń plan].
16. Jak mogę wykupić aktywa zakupione w ramach Planu Powiązanego z Indeksem?
Możesz zrealizować część lub całą kwotę zakupionych aktywów z Planu cyklicznego lub jednorazowego Powiązanego z Indeksem w dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji, gdy plan jest równoważony.
Pamiętaj, że musisz zrealizować wszystkie tokeny w planie na równy procent. Na przykład, możesz zrealizować 20% z 10 tokenów zakupionych w ramach planu, ale nie możesz wymienić tylko 20% z jednego tokena.
17. Jak wyświetlić historię mojego Planu Auto-Inwestycji Powiązanego z Indeksem?
Aby wyświetlić zapisy planu, kliknij [Przejdź do historii] na stronie głównej Auto-Inwestycji. Tutaj możesz przeglądać zapisy swojej subskrypcji, wykupu i równoważenia.
Możesz użyć filtrów, aby wyszukać zapis określonego planu.
18. Kiedy moje transakcje w ramach planu powiązanego z indeksem zostaną przetworzone?
Dla zakupów cyklicznych: Wszystkie transakcje cykliczne planu powiązanego z indeksem są przekazywane do przetwarzania w zaplanowanym czasie, a transakcje zostaną pomyślnie przetworzone w odpowiednim czasie, w zależności od czynników dynamicznych, takich jak liczba transakcji do przetworzenia.
Dla Jednorazowego zakupu: Wszystkie transakcjeJednorazowe planu powiązanego z indeksem, są transakcjami w czasie rzeczywistym.
Zastrzeżenie: Binance dołoży wszelkich starań, aby transakcje na Platformie były przetwarzane w odpowiednim czasie, jednak zdarza się, iż czynniki będące poza naszą kontrolą, mogą spowolnić czas przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz regulamin.
19. Czym jest równoważenie i kiedy ma miejsce?
Wszystkie aktywa planów powiązanych z indeksem (Cykliczne lub Jednorazowe) utrzymywane na koncie Auto-Inwestycji, będą podlegać miesięcznemu równoważeniu.
Ponieważ rynek kryptowalut jest stale zmieniający się, wartość każdej kryptowaluty może się zmieniać w czasie. Poprzez regularne równoważenie, można automatycznie kupować i sprzedawać części swoich zasobów w kryptowalutach, aby doprowadzić wagę każdego składnika do alokacji zgodnej z Indeksem.
W czwarty poniedziałek każdego miesiąca, o godzinie 00:00 UTC, do celów Równoważenia, będą wykorzystywane dane dostarczone w tym czasie przez dostawcę danych indeksu. W piątek tego samego tygodnia, rozpocznie się w dowolnym momencie w ciągu dnia równoważenie planu Auto-Inwestycji powiązanych z indeksem i zakończy się po około 3-6 godzinach. W okresie równoważenia, nie można przeglądać, edytować, realizować ani usuwać planu. Po zakończeniu, będzie można wyświetlić zmienione szczegóły planu na [Mój plan Auto-Inwestycji] - [Powiązanych z indeksem].
Należy pamiętać, że po równoważeniu lista aktywów może się różnić, w porównaniu do listy przed równoważeniem.
Wszelkie transakcje Planu Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem, zaplanowane w okresie równoważenia, zostaną pominięte. Plan zostanie wznowiony po zakończeniu równoważenia. Plany zrealizowane przed comiesięcznym równoważeniem, nie będą równoważone.
20. Jak zatrzymać równoważenie?
Nie można zatrzymać równoważenia. Tak długo, jak masz dostępne aktywa w Cyklicznym lub Jednorazowym planie powiązanym z indeksem, portfolio będzie regularnie równoważone.
Pamiętaj, że nawet jeśli wstrzymasz plan, równoważenie będzie odbywać się co miesiąc.
21. Czy będę obciążony(-a) opłatą za równoważenie?
Zostaniesz obciążony(-a) opłatą za równoważenie, gdy Twój Plan Powiązany z Indeksem będzie równoważony w celu dopasowania, tak blisko jak to możliwe, składu Indeksu Binance (np. Top 10 Equal-Weighted Index).
Zastrzeżenie: Binance może te opłaty okresowo zmieniać i będzie o tych zmianach informować, aktualizując podsumowanie i historię równoważenia w sekcji [Historia] – [Równoważenie].
22. Klauzula
Niniejsze FAQ dotyczące Auto-Inwestycji, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogły zostać przetłumaczone i opublikowane w różnych językach. W przypadku jakichkolwiek niespójności, nieprawidłowości, pominięć lub błędów pojawiających się w jakiejkolwiek przetłumaczonej wersji, niniejsza wersja angielska będzie rozstrzygająca. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszym regulaminem, sprecyzowanym w naszych Oficjalnych Warunkach Użytkowania.
Zobacz więcej