Zasady Przydziału Losów Loterii Binance Launchpad

Binance
2020-09-30 14:27
Przydział Losów Loterii
Użytkownicy będą mogli odebrać maksymalnie 10 losów na loterię w oparciu o ich średni dzienny stan posiadania BNB (reprezentowany przez X poniżej) w ciągu określonej liczby dni poprzedzających datę odbioru losu.
Na przykład 50 ≤ X <100 oznacza, że średnie saldo BNB w określonym okresie jest utrzymywane na poziomie 50 BNB lub więcej, natomiast nie przekracza 100 BNB.
Średnie Dzienne Saldo BNB (X)
Ilość Biletów Loterii
50 ≤ X < 100
1
100 ≤ X < 150
2
150 ≤ X < 200
3
200 ≤ X < 250
4
250 ≤ X < 300
5
300 ≤ X < 350
6
350 ≤ X < 400
7
400 ≤ X < 450
8
450 ≤ X < 500
9
>=500
10
Na przykład, jeśli Twój średni dzienny stan posiadania BNB w podanym okresie wynosi 320 BNB, będziesz uprawniony do ubiegania się o 6 losów na loterię.