Zasady Rozpatrywania Odwołań P2P
Binance
2021-04-07 08:42
*ta zasada tyczy się jedynie transakcji innych niż CNY
Odwołanie Kupującego
1.Zlecenie anulowane:
 • Jeżeli limit czasowy zlecenia został przekroczony i zostało ono automatycznie anulowane przez system, a mimo tego kupujący nadal dokonał płatności offline, lub kupujący dokonał płatności, a zlecenie zostało anulowane przez przypadek, obsługa klienta Binance skontaktuje się ze sprzedającym i wniesie o zwrot pieniędzy. Jeżeli sprzedający odmówi zwrotu pieniędzy, Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z transakcji. Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia użytkowników, którzy nie chcą współpracować podczas procesu.
2.Kwota płatności nie zgadza się z kwotą zlecenia:
 • Jeżeli właściwa kwota zapłacona przez kupującego jest większa od kwoty podanej w zleceniu, a kupujący kliknął przycisk "Oznacz jako opłacone i Przesłano, Dalej", obsługa klienta Binance skontaktuje się ze sprzedającym i wniesie o zwrot pieniędzy. Jeżeli sprzedający odmówi zwrotu pieniędzy, kupujący będzie odpowiedzialny za stratę swoich funduszy.
3.Jeżeli sprzedający nie wyda krypto w wyznaczonym czasie:
 • Jeżeli kupujący pomyślnie dokonał płatności wykorzystując metodę płatności w czasie rzeczywistym, a sprzedający nie wydał krypto w przeciągu 15 minut, obsługa klienta Binance skontaktuje się ze sprzedającym, aby ten wydał swoje krypto. Jeżeli sprzedający nie odpowie na wezwanie w wyznaczonym czasie, obsługa klienta Binance wymusi wydanie krypto.
 • Jeżeli kupujący skorzystał z innej niż natychmiastowej metody płatności, aby dokonać płatności, z racji czego sprzedający nie mógł natychmiastowo otrzymać funduszy, obsługa klienta Binance skontaktuje się ze sprzedającym i poprosi go o wydanie krypto w ciągu dwóch dni roboczych. Jeżeli płatność nie dotrze do sprzedającego w podanym czasie, sprzedający będzie musiał skontaktować się z obsługą klienta.Jeżeli sprzedający nie skontaktuje się z nami, zostanie to uznane za otrzymanie płatności. Obsługa klienta Binance wymusi wydanie krypto.
 • Jeżeli kupujący przelał pieniądze na inne konto bankowe sprzedającego bądź na konto bankowe innej osoby, nie korzystając z informacji odnośnie banku podanych przez sprzedającego podczas wykonywania transakcji, kupujący będzie musiał ponieść ryzyko przelewu pieniędzy na złe konto.
4.Sprzedający nie chce wydać krypto i chce uregulować transakcje po nowej, wyższej cenie.
 • Oprócz przypadków, w których cena jest wyjątkowo niska (-10% ceny rynkowej). Zlecenia te będą zwalniane ręcznie przez agenta obsługi klienta.
5.Kupujący zostawił specjalną uwagę podczas przelewania pieniędzy, a sprzedający nie wydał krypto:
 • Jeżeli kupujący zostawił uwagę "cyfrowa waluta, C2C/P2P, Binance, BTC" lub inne powiązane informacje podczas przelewania pieniędzy, obsługa klienta skontaktuje się ze sprzedającym, aby ten wydał tokeny lub dokonał zwrotu pieniędzy.
6.Obraźliwy język:
 • Dwie strony korzystały z obraźliwego języka podczas konwersacji, jeżeli dana strona odwołała się 2 lub więcej razy, część funkcji konta danego użytkownika może zostać zawieszona.
Odwołanie Sprzedającego
1.Kupujący wcisnął "Oznacz jako opłacone" lub "Przesłano, Dalej"
 • Jeżeli kupujący nie zapłacił i nie dostarczył dowodu dokonania płatności, lub nie ma możliwości kontaktu z nim w wyznaczonym czasie, obsługa klienta Binance anuluje zlecenie na korzyść sprzedającego. Jeżeli zlecenie zostało anulowane z powodu nie dokonania płatności 3 lub więcej razy, część funkcji konta użytkownika może zostać zawieszona.
 • Jeżeli kupujący zapłacił, a sprzedający nie otrzymał płatności, obsługa klienta skontaktuje się ze sprzedającym, aby wydał swoje krypto w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli krypto nie zostało wydane w wyznaczonym czasie, obsługa klienta wymusi wydanie krypto. Jeżeli krypto nie może zostać wydane w normalny sposób, sprzedający będzie musiał skontaktować się z obsługą klienta, aby to zakomunikować, a jeżeli tego nie zrobi, zostanie to uznane za otrzymanie płatności.
2.Zweryfikowane informacje lub zapłacona kwota nie są zgodne:
 • Konto płatnicze i zweryfikowane informacje nie są zgodne: Jeżeli nazwa konta płatniczego kupującego (np. karta bankowa) nie zgadza się ze zweryfikowaną nazwą, kupujący narusza w ten sposób regulamin, krypto nie mogą zostać wydane, sprzedawca musi dokonać zwrotu i zlecenie zostaje anulowane.
 • Jeżeli kupujący zapłacił mniej niż wynosi kwota w zleceniu, kliknął "Oznacz jako opłacone" lub "Przesłano, Dalej" i nie zapłacił pozostałej kwoty, oraz nie można się z nim skontaktować w terminie podanym przez agenta biura obsługi klienta, na korzyść sprzedającego musi on (sprzedający) dokonać zwrotu i zlecenie zostanie anulowane.
3.Krypto zostało zwolnione przed płatnością: Sprzedający nie potwierdził, czy otrzymał płatności i zwolnił krypto przed otrzymaniem płatności:
 • Sprzedający powinien skontaktować się z biurem obsługi klienta i zgłosić się niezwłocznie na policję.
 • Sprzedający poniesie odpowiedzialność za zbyt wcześnie wydane krypto. Platforma nie może zagwarantować, że fundusze zostaną zwrócone.
4.Obraźliwy język:
 • Dwie strony korzystały z obraźliwego języka podczas konwersacji, jeżeli dana strona odwołała się 2 lub więcej razy, część funkcji konta danego użytkownika może zostać zawieszona.