Jak Wybierać Pary Handlowe

Binance
2021-09-01 00:54
1. Przejdź do interfejsu handlu kontraktami futures i kliknij symbol kontraktu futures, aby otworzyć pole wyszukiwania.
2. Są 2 rodzaje kontraktów futures: kontrakty USDⓈ-marginowane i kontrakty coin-marginowane.Wybierz preferowany kontrakt futures. Jeśli np. chcesz handlować kontraktami prepetual BTCUSDT, kliknij [USDⓈ-M]. I odwrotnie – jeśli chcesz handlować coin-marginowanym kontraktem BTCUSD, kliknij [COIN-M] .
3. Wybierz symbol kontraktu, którym chcesz handlować. Możesz uszeregować wszystkie wymienione symbole według wolumenu lub 24-godzinnej zmiany ceny.
4. Możesz też wyszukać konkretny kontrakt futures na kryptowaluty za pomocą paska wyszukiwania. Jeśli np. wpiszesz „XRP”, w menu rozwijanym pojawią się wszystkie kontrakty XRP (kwartalne lub perpetual).