Jak Wykonać Przelew Wewnętrzny na Binance

Binance
2021-06-03 06:35
Funkcja przelewu wewnętrznego umożliwia wysyłanie środków między dwoma kontami Binance. Zostanie on natychmiast zaksięgowany i nie musisz wnosić żadnych opłat transakcyjnych.
1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do [Portfel] - [Fiat i Spot].
2. Kliknij [Wypłata].
3. Wybierz monetę do wypłaty.
4. Następnie wprowadź adres odbiorcy innego użytkownika Binance lub wybierz go z listy w książce adresowej.
5. Wybierz sieć. Upewnij się, że sieć jest zgodna z wprowadzonym adresem, aby uniknąć strat przy wypłacie.
6. Wpisz kwotę do przelewu. Zobaczysz wtedy opłatę sieciową wyświetloną na ekranie. Należy pamiętać, że opłata sieciowa będzie naliczana tylko za wypłaty na adresy spoza Binance. Jeśli adres odbiorcy jest poprawny i należy do konta Binance, opłata sieciowa nie zostanie odjęta. Konto odbiorcy otrzyma kwotę oznaczoną jako [Kwota Otrzymana].
Możesz najechać kursorem na [i] i kliknąć [Zmień], aby wybrać rachunek, na który mają zostać zwrócone opłaty za wypłatę. Mogą zostać zwrócone na konto, z którego następuje wypłata, lub na konto odbiorcy.
Pamiętaj również, że jeśli wybierzesz [Przelew Blockchain], Twoje środki zostaną przelane na adres odbiorcy za pośrednictwem blockchaina i będziesz musiał(-a) uiścić sieciowe opłaty za wypłatę.
* Uwaga: zwolnienie z opłaty i natychmiastowe dotarcie środków mają zastosowanie tylko wtedy, gdy adres odbiorcy należy również do konta Binance. Upewnij się, że adres jest poprawny i należy do konta Binance.
Ponadto, jeśli system wykryje, że wypłacasz monetę wymagającą memo, pole memo będzie również obowiązkowe. W takim przypadku nie będziesz mógł(-ogła) wypłacić bez dostarczenia memo; proszę podać poprawne memo, w przeciwnym razie fundusze zostaną utracone.
7. Kliknij przycisk [Prześlij], a zostaniesz przekierowany(-a) do zakończenia weryfikacji zabezpieczeń 2FA dla tej transakcji. Przed kliknięciem przycisku [Prześlij] sprawdź dokładnie swój token wypłaty, kwotę i adres.
8. Po udanej wypłacie możesz wrócić do [Portfela] - [Fiat i Spot] - [Historia Wypłat Depozytu], aby sprawdzić status przelewu.
Pamiętaj, że w przypadku przelewu wewnętrznego w Binance nie zostanie utworzony żaden identyfikator TxID. Pole TxID będzie pokazane jako [Przelew Wewnętrzny] i pokaże [ID Przelewu Wewnętrznego] dla tej wypłaty. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z tą transakcją, możesz podać identyfikator Działowi Pomocy Binance w celu uzyskania pomocy.
9. Odbiorca (inny użytkownik Binance) natychmiast otrzyma tę wpłatę. Mogą znaleźć zapis w [Historii Transakcji] - [Wpłata]. Transakcja zostanie oznaczona jako [Przelew Wewnętrzny] z tym samym [ID Przelewu Wewnętrznego] w polu TxID.