Jak Korzystać z BNB do Spłaty Odsetek na Koncie Cross Margin

Binance
2021-04-19 05:51
Możesz teraz używać BNB do płacenia odsetek na swoim koncie Cross Margin z 5% rabatem.
Aby włączyć tę funkcję, zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do [Portfel] - [Margin].
Wszystkie odsetki wygenerowane przez Twoje pożyczki zostaną wyświetlone w kolumnie [Odsetki] aktywa BNB. Pamiętaj, że odsetki od innych tokenów, które zostały obliczone przed włączeniem tej funkcji, nie zostaną uwzględnione.
Aby umożliwić korzystanie z BNB do płacenia odsetek, włącz przycisk obok opcji [Korzystanie z BNB do Odsetek].
Uwaga:
Jeśli pożyczyłeś(-aś) więcej niż jeden token, ta funkcja zostanie zastosowana do wszystkich tokenów.
Jeśli korzystasz z BNB do płacenia odsetek od środków pożyczonych w ramach transakcji Cross Margin, wszystkie odsetki będą naliczane w BNB bez względu na to, ile salda BNB masz na swoim koncie Cross Margin.
Aby uzyskać więcej informacji na temat potrąceń z opłat BNB, zapoznaj się z Tabelą Opłat.