Rodzaje Zleceń na Binance Futures

Binance
2019-09-23 00:34
Obecnie Binance Futures obsługuje 7 rodzajów zleceń:
1. Zlecenie Limit
2. Zlecenie Market
3. Zlecenie Stop-Limit
4. Zlecenie Stop Market
5. Zlecenie Trailing Stop
6. Zlecenie Post Only
7. Zlecenie Limit TP/SL (Strategiczne Zlecenie)
Użytkownicy mogą przed złożeniem zlecenia włączyć różne ustawienia z [Preferencji]:
  • Potwierdzenie Zlecenia: Po włączeniu potwierdzenie zlecenia będzie wymagane za każdym razem, gdy złożysz zlecenie.
  • Tryb pozycji: Możesz wybrać [Tryb Jednokierunkowy] lub [Tryb Hedge] dla swoich kontraktów.
  • Ochrona ceny: Po włączeniu, jeśli różnica między ceną Ostatnią a ceną Mark kontraktu przekracza ustalony próg, gdy zlecenia SL/TP osiągną cenę wyzwalającą, zlecenia SL/TP nie zostaną uruchomione. Możesz odwiedzić stronę Jak Korzystać z Funkcji Ochrony Ceny, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Limit

Czym jest Zlecenie Limit?
Zlecenie Limit pozwala na złożenie zlecenia po określonej lub lepszej cenie. Zlecenie kupna Limit zostanie zrealizowane, jeśli cena będzie równa lub niższa od ceny limit, a Zlecenie Limit sprzedaży zostanie zrealizowane na poziomie lub powyżej ceny limit. Należy pamiętać, że nie ma gwarancji wykonania Zlecenia Limit.
Możesz przeczytać nasz artykuł na Akademii, Czym Jest Zlecenie Limit, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Market

Czym jest Zlecenie Market?
Zlecenia Market są dopasowywane natychmiast po najlepszej dostępnej cenie.
Możesz zobaczyć, Czym jest Zlecenie Market?, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Stop Limit

Czym jest zlecenie Stop Limit?
Zlecenie Stop Limit to zlecenie warunkowe w określonym przedziale czasowym, realizowane po określonej cenie po osiągnięciu określonej ceny stop. Po osiągnięciu ceny stop nastąpi kupno lub sprzedaż po cenie limit, lub po cenie lepszej niż ustalona przez Ciebie cena limit.
Możesz zobaczyć, Czym Jest Zlecenie Stop-Limit?, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Stop Market

Czym jest zlecenie Stop Market?
Podobnie jak w przypadku zlecenia Stop Limit, zlecenie Stop Market wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz. Jednak po osiągnięciu ceny stop uruchamia się zlecenie market.
Możesz zobaczyć, Czym jest Zlecenie Stop?, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Trailing Stop

Czym jest Zlecenie Trailing Stop?
Zlecenie Trailing Stop umożliwia traderom złożenie z góry ustalonego zlecenia z określoną wartością procentową od ceny mark, gdy rynek się waha. Blokuje ono zysk, umożliwiając transakcji pozostanie otwartą i dalsze osiąganie zysków tak długo, jak cena porusza się w kierunku korzystnym dla tradera. Nie cofa się ono w przeciwnym kierunku. Kiedy cena przesunie się w przeciwnym kierunku o określony procent, Zlecenie Trailing Stop zostanie zrealizowane po cenie rynkowej.
Możesz zobaczyć, Czym jest Zlecenie Trailing Stop?, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Post Only

Czym jest Zlecenie Post Only?
Zlecenia Post Only są dodawane do księgi zleceń, kiedy je składasz, ale nie są one realizowane natychmiastowo.

Zlecenie TP/SL (Strategiczne Zlecenie)

Czym jest Zlecenie Limit TP/SL?
Możesz ustawić take profit lub stop loss przed otwarciem pozycji. Będą one podążać za „Ostatnią Ceną” lub „Ceną Mark”, aby uruchomić zlecenia take profit i stop loss.
Możesz zobaczyć nasz artykuł Zlecenie Limit TP/SL (Strategiczne Zlecenie), aby dowiedzieć się więcej.