Struktura Opłat i Kalkulacja Opłat na Binance Futures

Binance
2019-09-09 13:39
Aby sprawdzić stawkę opłaty transakcyjnej, kliknij tutaj.
Uwagi:
  1. Posiadając określony poziom konta VIP na giełdzie spot posiadasz go również na rynku futures.
  2. Poziomy opłat futures odzwierciedlają te z rynku spot, ale generalnie są niższe; należy pamiętać, że wymagany wolumen dla każdego poziomu VIP jest 5 razy większy niż na rynku spot ze względu na dostępną dźwignię.
  3. Proszę zapoznać się z Mechanizmem Obliczania Dziennego Salda BNB.
  4. Użytkownicy otrzymują 10% zniżki na standardowe opłaty transakcyjne, kiedy używają BNB do ich uiszczania na platformie Binance Futures. Użytkownik musi przenieść BNB z Portfela Spot do Portfela Futures, aby otrzymać 10% zniżki. Upewnij się, że saldo BNB w Twoim Portfelu Futures jest wystarczające do uiszczenia opłat transakcyjnych. W przeciwnym razie system automatycznie odliczy USDT jako opłaty transakcyjne Futures i nie będziesz mieć prawa do zniżki.
  5. BNB przeniesione na portfele Futures będzie używane wyłącznie do zniżek opłat transakcyjnych. Nie może być wykorzystane jako opłata likwidacyjna i jako zabezpieczenie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Programem Zniżek na Opłaty Handlowe na Binance Futures - Oszczędź 10% z BNB

Co Oznaczają Słowa „Maker” i „Taker”?

Taker:

Kiedy złożysz zlecenie, które zawiera transakcje natychmiast, poprzez częściowe lub pełne wypełnienie, przed przejściem do księgi zleceń, te transakcje będą transakcjami „takera”.
Transakcje dla zleceń Market są zawsze składane przez Takerów, ponieważ zlecenia Market nigdy nie trafiają do księgi zleceń. Te transakcje „odbierają” wolumen z księgi zleceń, a zatem są transakcjami „takerów”.

Maker:

Kiedy złożysz zlecenie, które częściowo lub w całości trafia do księgi zleceń, takie jak zlecenie limit, wszelkie kolejne transakcje pochodzące z tego zlecenia będą traktowane jako transakcje „makera”.
Zlecenia te zwiększają wielkość księgi zleceń, pomagając „tworzyć rynek” i dlatego są nazywane „maker'ami” wszelkich kolejnych transakcji.

Jak obliczać prowizję COIN-Marginowanych kontraktów futures?

Opłata prowizyjna = wartość nominalna x stawka opłaty
Wartość nominalna = (liczba kontraktów x wielkość kontraktu) / cena transakcji
Na przykład prowizja makera VIP 0: 0,015%; prowizja takera: 0,040%
Kupmy 10 kontraktów kwartalnych BTCUSD 0925, korzystając ze zlecenia Market
Wartość nominalna = (liczba kontraktów x wielkość kontraktu) / cena otwarcia
= (10 x 100 USD) / 10 104 USD
= 0,09897 BTC
Płacona jest opłata prowizyjna Takera: 0,09897 x 0,040% = 0,00003959 BTC
Po wzroście ceny, Sprzedajemy 10 kwartalnych kontraktów BTCUSD 0925 za pomocą zlecenia Limit:
Wartość nominalna = (liczba kontraktów x wielkość kontraktu) / cena zamknięcia
= (10 x 100 USD) / 11 104 USD
= 0,09 BTC
Płacona jest prowizja Makera: 0,09 x 0,015% = 0,00001351 BTC
Należy pamiętać, że w przypadku kontraktów z dostawą kwartalną pobierane jest ryczałtowo 0,015% opłaty rozliczeniowej za wszystkie pozycje rozliczane w dniu dostawy.
Jak obliczyć prowizję USDⓈ-Marginowanych kontraktów futures
Opłata prowizyjna = wartość nominalna x stawka opłaty
Wartość nominalna = liczba kontraktów x cena transakcji
Na przykład prowizja makera VIP 0: 0,02%; prowizja takera: 0,040%
Za 1 BTC kupmy kontrakt BTCUSDT za pomocą zlecenia Market:
Wartość nominalna = liczba kontraktów x cena otwarcia
= 1BTC x 10 104
= 10 104
Płacona jest opłata prowizyjna Takera: 10 104 x 0,040% = 4,0416 USDT
Po wzroście ceny, Sprzedajemy kontrakt BTCUSDT za 1 BTC używając zlecenia Limit:
Wartość nominalna = liczba kontraktów x cena zamknięcia
= 1BTC x 11 104
= 11 104
Płacona jest prowizja Makera: 11 104 x 0,02% = 2,2208 USDT