Counterparty Liquidation

Binance
2019-09-09 02:56

Counterparty-liquidation to ostateczny mechanizm wykorzystywany w sytuacji w której Insurance Fund nie jest w stanie przejąć pozycji klienta, który znalazł się w stanie upadłości. Binance nieustannie podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby uniknąć wykorzystania mechanizmu Counterparty-liquidation. W tym celu na platformę wprowadzone zostały m.in takie typy zleceń handlowych jak: Immediate or Cancel. Niestety, ze względu na zmienność na rynkach kryptowalut i wysoką dźwignię oferowaną klientom, nie można w pełni uniknąć sytuacji w której dochodzi do uruchomienia się mechanizmu counterparty-liquidation. Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta, Binance robi wszystko co możliwe, aby do counterparty-liquidation dochodziło tak rzadko, jak to tylko możliwe.

Wszystkie pozycje otwierane przez traderów na platformie Binance Futures wchodzą w skład tzw. kolejki w ramach mechanizmu counterparty-liquidation. Na poniżej widocznym zrzucie ekranu zademonstrowana została pozycja otwartych zleceń tradera - w tym przypadku znajduje się on na samym końcu kolejki.

Mechanizm counterparty-liquidation wykonywany jest z pominięciem jakichkolwiek prowizji, a jego wykonanie się powoduje wysłanie natychmiastowego powiadomienia do użytkowników, którzy zostali nim objęci. Każdy z tych użytkowników ma prawo do ponownego otworzenia swoich pozycji.

Pozycja tradera w kolejce counterparty-liquidation jest wyliczana zarówno na podstawie zysku, jak wykorzystanej przez niego dźwigni finansowej; szczegółowy wzór znajduje się na końcu tego artykułu. Traderzy z najbardziej zyskownymi i zlewarowanymi pozycjami zawsze znajdują się na samym przodzie kolejki. Dokładną pozycję tradera w kolejce określa wskaźnik „LeveragePnL” - który składa się z niezrealizowanych zysków i strat podzielonych przez sumę środków wpłaconych na zabezpieczenie pozycji pomnożonych przez wskaźnik margin ratio. 

Kalkulacja miejsca w kolejce (rankingu) w ramach mechanizmu Counterparty-liquidation

  • Pnl Percent=max(0,Unrealized Profit)/max(1,Wallet Balance)
  • If (Wallet Balance+Unrealized Profit)≤0, then Margin Ratio=0
  • If (Wallet Balance+Unrealized Profit)>0, then Margin Ratio=Maintenance Margin/(Wallet Balance+Unrealized Profit)
  • Leverage Pnl=Pnl Percent×Margin Ratio Leverage Pnl=Pnl Percent×Margin Ratio
  • Leverage Pnl Quantile=rank(user.Leverage Pnl)Total User Count