Fundusz Ubezpieczeniowy

Binance
2019-09-09 02:50
Fundusz Ubezpieczeniowy został zaprojektowany w celu wykorzystania zabezpieczenia z opłat od nie zbankrutowanych klientów do pokrycia strat, gdy wartość kont klienta spadnie poniżej 0. Podstawowym celem Funduszu Ubezpieczeniowego jest ograniczenie występowania zjawiska likwidacji kontrahenta.
1. W przypadku, gdy przedsiębiorca w likwidacji (zdefiniowany jako zabezpieczenie < depozyt zabezpieczający) ma mniej niż 0 USDT po likwidacji wszystkich swoich pozycji, lub w inny sposób nie jest w stanie zlikwidować pozycji, przedsiębiorca jest bankrutem, a Binance będzie musiał przejąć pozostałe pozycje.
2. W zdecydowanej większości tych przypadków Binance wykorzysta Fundusz Ubezpieczeniowy do przejęcia pozycji i ich powolnego upłynnienia na rynku. Fundusz Ubezpieczeniowy pobierze od klientów opłaty likwidacyjne, które nie doprowadzą do bankructwa klienta. Jeżeli fundusz ubezpieczeniowy nie jest w stanie zaakceptować pozycji z likwidacji, nastąpi likwidacja kontrahenta.
Fundusz ubezpieczeniowy będzie podlegał następującym zasadom:
Fundusz będzie posiadał kontrolę maksymalnej pozycji nominalnej netto. Fundusz nie będzie mógł przekroczyć wcześniej zdefiniowanej wartości nominalnej pozycji na rynku; domyślnie jest to 100% wielkości funduszu ubezpieczeniowego. Wszelkie pozycje, które wzrosną powyżej maksymalnej wartości nominalnej będą podlegały likwidacji kontrahenta. Fundusz ubezpieczeniowy będzie odciążał pozycje według ustalonego algorytmu. Wszystkie zdarzenia, które normalnie wymagałyby interwencji funduszu ubezpieczeniowego, będą zamiast tego podlegały likwidacji kontrahenta, zanim fundusz będzie mógł zająć pozycje.
Możesz uzyskać dostęp do salda funduszu ubezpieczeniowego (USDT) BTCUSDT, ETHUSDT i wszystkich innych kontraktów perpetual, klikając [Instrumenty pochodne] - [USDS-M Margin] - [Informacje] - [Historia Funduszu Ubezpieczeniowego].
Alternatywnie możesz bezpośrednio odwiedzić https://www.binance.com/en/futures/funding-history/2