Warunki korzystania z platformy Binance Futures

Binance
2019-09-09 00:02
  1. Handel na rynkach futures charakteryzuje się większym ryzykiem od handlu na rynkach spot. Jako użytkownik platformy Futures potwierdzasz, że bierzesz pełną odpowiedzialność za korzystanie z funkcji i wykonywanie jakichkolwiek interakcji na platformie Binance Futures;
  2. Przed rozpoczęciem handlu na platformie Binance Futures każdy z użytkowników powinien w pełni zrozumieć działanie platformy, jak również i przygotować odpowiednią strategię handlową i podjąć wszelkie edukacyjne kroki, aby dogłębnie zrozumieć działanie rynków futures. Wszelka odpowiedzialność związana z handlem kontraktami futures i interakcjami wykonywanymi na koncie Binance pozostaje po stronie użytkownika. Binance ostrzega użytkowników przed wykonywaniem transakcji przekraczających możliwości finansowe użytkowników;
  3. Obowiązek monitorowania wszelkich pozycji o statusie “otwarta” (open) w całości pozostaje na użytkowniku, nawet jeśli w dowolnym momencie Binance przedstawi inne informacje na temat tej pozycji z przyczyn losowych;
  4. Rejestrując konto na platformie Binance Futures zgadzasz się utrzymywać na swoim koncie wystarczającą ilość aktywów (kryptowalut, tokenów - aktywów blockchain) wymaganych przez Binance do korzystania z platformy Binance Futures. W przypadku niezapewnienia odpowiedniej ilości aktywów, jednocześnie zgadzasz się, iż Binance będzie mogło w takiej sytuacji dokonać wymuszonej likwidacji środków na Twoim koncie;
  5. Binance może w Twoim imieniu oraz według własnego uznania podjąć odpowiednie środki i działania w celu ograniczenia potencjalnych strat na Twoim koncie wliczając w to między innymi: zamknięcie otwartych pozycji (kontraktów) i transfer środków na Twoje konto giełdowe; transfer środków z konta giełdowego na Twoje konto futures;
  6. W przypadku wystąpienia konieczności przełączenia platformy Binance Futures w tryb modernizacji (czyt. westrzymania handlu, zawieszenia możliwości anulowania/otworzenia nowych pozycji - kontraktów) zgadzasz się z faktem, iż w takiej sytuacji ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie swoim kontem futures pod kątem ryzyka, w tym między innymi za utrzymanie lub zamknięcie otwartych pozycji na czas modernizacji.
  7. Korzystając z platformy Binance Futures zaświadczasz Binance, iż wszystkie podejmowane na Twoim koncie transakcje są wykonywane bezpośrednio przez Ciebie oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za te działania. Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z jakichkolwiek usług zewnętrznych lub niezrozumienia przez Ciebie ryzyka związanego z ogólnym korzystaniem z kryptowalut, tokenów (cyfrowych aktywów - aktywów blockchain) lub korzystaniem z naszych usług.
  8. Korzystając z platformy Binance Futures zaświadczasz Binance, iż wszystkie operacje inwestycyjne przeprowadzane na Twoim koncie Binance.com odzwierciedlają Twoje prawdziwe zamiary inwestycyjne i tym samym bezwarunkowo akceptujesz potencjalne ryzyko i potencjalne korzyści wynikające z Twoich decyzji inwestycyjnych.
  9. Binance.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia Twojego konta lub całkowitego wyłączenia możliwości handlu na platformie Binance Futures na Twoim koncie w dowolnym momencie oraz bez podania przyczyny takiej decyzji. 
  10. Biorąc pod uwagę szereg czynników mogących wpłynąć na działanie platformy Binance Futures oraz stabilność kontraktów futures (np. opóźnienia powstałe w sieci Internet, awarie systemów komputerowych) Binance.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy lub straty powstałe z przyczyn niezależnych od Binance.com. Jednocześnie Binance.com dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć możliwie jak najstabilniejsze i wolne od wad środowisko skupione na handlu kontraktami Futures, jednak nie jest w stanie zagwarantować 100% dostępności usług.

Przeczytałem i w całości zgadzam się z zapisami Warunków korzystania z platformy Binance Futures oraz wyrażam chęc na korzystanie z usług oferowanych przez Binance Futures. Zdaję sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń oraz ryzyk związanych z działaniem kontraktów futures i potwierdzam, iż ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne.