Dźwignia i Margin USDⓈ-M Futures

Binance
2019-09-09 02:32
Binance wykorzystuje zaawansowany system kontroli ryzyka i model likwidacji, aby wspierać handel z wysoką dźwignią poprzez przyjęcie modelu Marginu Utrzymania. Maksymalna dostępna dźwignia finansowa zależy od wartości nominalnej Twojej pozycji - im większa pozycja, tym niższa dźwignia. Możesz dostosować dźwignię do swoich potrzeb, a wszystkie rozmiary pozycji są obliczane na podstawie wartości nominalnej kontraktu (w USDT lub BUSD). W związku z tym Początkowy Margin jest określany przez wybraną dźwignię.
Należy pamiętać, że traderzy powinni najpierw wybrać swoją dźwignię (i spełnić wymóg Początkowego Marginu) przed otwarciem pozycji, w przeciwnym razie domyślnie zostanie ona ustawiona na 20x. Im wyższa dźwignia, tym mniejszy nominalny rozmiar pozycji, do którego trader ma dostęp. Im niższa dźwignia, tym wyższy nominalny rozmiar pozycji, którą trader może otworzyć. 
Ważna uwaga: Od 27 lipca 2021 Binance Futures nakłada limity dźwigni dla użytkowników z zarejestrowanymi kontami futures, które istnieją krócej niż 60 dni. Obowiązują następujące limity dźwigni:
 • Od dnia wejścia w życie nowi użytkownicy z zarejestrowanymi kontami futures, które istnieją krócej niż 60 dni nie będą mogli otwierać pozycji z dźwignią przekraczającą 20x.
 • Nowe limity dźwigni będą miały również zastosowanie do istniejących użytkowników z zarejestrowanymi kontami futures istniejącymi krócej niż 60 dni:
  • Użytkownicy z otwartymi pozycjami z dźwignią poniżej 20x nie będą mogli ustawić dźwigni swoich otwartych pozycji powyżej 20x.
  • Użytkownicy z otwartymi pozycjami przekraczającymi 20-krotną dźwignię mogą zdecydować się na utrzymanie dźwigni pozycji, ale nie będą mogli dalej zwiększać swojej dźwigni. Będą mogli zmniejszyć swoje otwarte pozycje tylko do 20x bądź niżej.
 • W przypadku nowych użytkowników bez otwartych pozycji wszystkie nowe pozycje nie mogą przekraczać 20-krotnej dźwigni.
 • Limity dźwigni dla nowych użytkowników będą stopniowo wzrastać dopiero po 60 dniach od rejestracji.
Dodatkowe informacje:
 • Jeśli masz otwarte pozycje w Trybie Izolowanego Marginu, nie możesz zmniejszyć dźwigni.
 • W Trybie Cross Margin może być on (margin) dzielony tylko między aktywa tego samego typu. Na przykład, w Trybie Cross Margin, wszystkie BUSD w Portfelu USDⓈ-M Futures mogą być używane dla wszystkich BUSD-marginowanych kontraktów.
 • Maksymalny limit pozycji na każdym poziomie obejmuje zarówno pozycje long, jak i short.

Kontrakt Perpetual 125x USDT-Marginowany (BTCUSDT)

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
0 < Pozycja ≤ 50 000
101-125x
0,80%
50 000 <Pozycja ≤ 250 000
51-100x
1,00%
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
21-50x
2,00%
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
11-20x
5,00%
5 000 000 < Pozycja ≤ 20 000 000
6-10x
10,00%
20 000 000 < Pozycja ≤ 50 000 000
5x
20,00%
50 000 000 < Pozycja ≤ 100 000 000
4x
25,00%
100 000 000 < Pozycja ≤ 200 000 000
3x
33,30%
200 000 000 < Pozycja ≤ 300 000 000
2x
50,00%
300 000 000 < Pozycja ≤ 500 000 000
1x
100,00%

Kontrakt Perpetual 100x USDT-Marginowany (ETHUSDT)

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 10 000
100x
1,0%
≤ 100 000
75x
1,3%
≤ 500 000
50x
2,0%
≤ 1 000 000
25x
4,0%
≤ 2 000 000
10x
10,0%
≤ 5 000 000
5x
20,0%
≤ 10 000 000
4x
25,0%
≤ 20 000 000
3x
33,0%
> 20 000 000
2x
50,0%
> 20 000 000
1x
100,0%

Kontrakt Perpetual 75x USDT-Marginowany

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 10 000
75x
1,33%
≤ 50 000
50x
2,0%
≤ 250 000
25x
4,0%
≤ 1 000 000
10x
10,0%
≤ 2 000 000
5x
20,0%
≤ 5 000 000
4x
25,0%
≤ 10 000 000
3x
33,33%
> 10 000 000
2x
50,0%
> 10 000 000
1x
100,0%
Kontrakt Perpetual 75x USDT-Marginowany:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 5 000
50x
2,0%
≤ 25 000
20x
5,0%
≤ 100 000
10x
10,0%
≤ 250 000
5x
20,0%
≤ 1 000 000
2x
50,0%
> 1 000 000
1x
100,0%
Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany:
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, AXSUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, 1INCHUSDT, CHZUSDT, CZHUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, LUNAUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, MANAUSDT, HBARUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT

Kontrakt Perpetual 50x FILUSDT, AAVEUSDT, THETAUSDT i UNIUSDT

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 50 000
50x
2,0%
≤ 250 000
25x
4,0%
≤ 1 000 000
10x
10,0%
≤ 2 000 000
5x
20,0%
≤ 5 000 000
4x
25,0%
≤ 10 000 000
3x
33,33%
> 10 000 000
2x
50,0%
> 10 000 000
1x
100,0%

Kontrakt Perpetual 50x DOGEUSDT, SOLUSDT i MATICUSDT

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 50 000
21-50x
2,0%
≤ 150 000
11-20x
5,0%
≤ 250 000
6-10x
10,0%
≤ 500 000
5x
20,0%
≤ 750 000
3-4x
25,0%
≤ 1 000 000
2x
50,0%
> 1 000 000 i ≤ 30 000 000
1x
100,0%

Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 5 000
21-50x
4,0%
≤ 25 000
11-20x
5,0%
≤ 100 000
6-10x
10,0%
≤ 250 000
3-5x
20,0%
≤ 1 000 000
2x
50,0%
> 1 000 000
1x
100,0%
Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany: NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

Kontrakt Perpetual 25x USDT-Marginowany

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 5 000
21-25x
4,0%
≤ 25 000
11-20x
5,0%
≤ 100 000
6-10x
10,0%
≤ 250 000
3-5x
20,0%
≤ 1 000 000
2x
50,0%
> 1 000 000
1x
100,0%
Kontrakt Perpetual 25x USDT-Marginowany: SCUSDT, BTCDOM, KEEPUSDT, TLMUSDT

Kontrakt Perpetual 50x BTCBUSD

Pozycja
(Wartość Nominalna w BUSD)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 5 000
50x
2,0%
≤ 25 000
25x
4,0%
≤ 100 000
20x
5,0%
≤ 500 000
10x
10,0%
≤ 2 000 000
6x
16,7%
≤ 5 000 000
5x
20,0%
≤ 10 000 000
4x
25,0%
≤ 20 000 000
3x
33,3%
> 20 000 000
2x
50,0%
> 20 000 000
1x
100,0%

Kontrakty Perpetual 50x ETHBUSD

Pozycja (Wartość Nominalna w BUSD)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 5 000
50x
2,0%
≤ 25 000
25x
4,0%
≤ 100 000
20x
5,0%
≤ 500 000
10x
10,0%
≤ 2 000 000
6x
16,7%
≤ 5 000 000
5x
20,0%
≤ 10 000 000
4x
25,0%
≤ 20 000 000
3x
33,3%
≤ 60 000 000
2x
50,0%
≤ 60 000 000
1x
100,0%

Kontrakty Perpetual 20x BUSD

Pozycja (Wartość Nominalna w BUSD)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 10 000
11-20x
5,00%
≤ 50 000
6-10x
10,00%
≤ 1 000 000
4-5x
20,00%
≤ 2 000 000
3x
33,33%
≤ 5 000 000
2x
50,00%
≤ 30 000 000
1x
100,00%
Kontrakty Perpetual 20x BUSD: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

Kwartalne Kontrakty 0924 25x BTCUSDT, ETHUSDT

Pozycja (Wartość Nominalna w USDT)
Dźwignia
Wskaźnik Początkowego Marginu
≤ 250 000
25x
4,00%
≤ 1 000 000
10x
10,00%
≤ 2 000 000
5x
20,00%
≤ 5 000 000
4x
25,00%
≤ 10 000 000
3x
33,33%
≤ 20 000 000
2x
50,00%
≤ 50 000 000
1x
100,00%
System wyświetli maksymalny dopuszczalny rozmiar pozycji dla różnych poziomów dźwigni, jak pokazano poniżej:
Margin Utrzymania jest obliczany na podstawie Twoich pozycji na różnych poziomach wartości nominalnej. Oznacza to, że Margin Utrzymania jest zawsze obliczany w ten sam sposób, niezależnie od wybranej dźwigni. Przejście z jednego przedziału do drugiego nie spowoduje zmiany dźwigni w poprzednim przedziale. Im większa pozycja, tym wyższy poziom Marginu Utrzymania.
W przypadku większości giełd Margin Utrzymania wynosi zwykle połowę wartości Początkowego Marginu. Jednak na Binance, Margin Utrzymania wynosi mniej niż połowę Początkowego Marginu, co jest bardziej korzystne dla traderów.
Należy zauważyć, że Margin Utrzymania będzie miał bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Aby uniknąć automatycznego delewarowania, zdecydowanie zaleca się zamknięcie pozycji, zanim zabezpieczenie spadnie poniżej Marginu Utrzymania.

Kontrakt Perpetual 125x USDT-Marginowany (BTCUSDT)

Poziom
Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
1
0 < Pozycja ≤ 50 000
0,40%
2
50 000 <Pozycja ≤ 250 000
0,50%
3
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
1,00%
4
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
2,50%
5
5 000 000 < Pozycja ≤ 20 000 000
5,00%
6
20 000 000 < Pozycja ≤ 50 000 000
10,00%
7
50 000 000 < Pozycja ≤ 100 000 000
12,50%
8
100 000 000 < Pozycja ≤ 200 000 000
15,00%
9
200 000 000 < Pozycja ≤ 300 000 000
25,00%
10
300 000 000 < Pozycja ≤ 500 000 000
50,00%

Kontrakt Perpetual 100x USDT-Marginowany (ETHUSDT)

Poziom
Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
1
≤ 10 000
0,5%
2
≤ 100 000
0,65%
3
≤ 500 000
1,0%
4
≤ 1 000 000
2,0%
5
≤ 2 000 000
5,0%
6
≤ 5 000 000
10,0%
7
≤ 10 000 000
12,5%
8
≤ 20 000 000
15,0%
9
> 20 000 000
25,0%

Kontrakt Perpetual 75x USDT-Marginowany

Poziom
Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Stopa Marginu Utrzymania
1
≤ 10 000
0,65%
2
≤ 50 000
1,00%
3
≤ 250 000
2,00%
4
≤ 1 000 000
5,00%
5
≤ 2 000 000
10,00%
6
≤ 5 000 000
12,50%
7
≤ 10 000 000
15,00%
8
> 10 000 000
25,00%
Kontrakt Perpetual 75x USDT-Marginowany:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany

Poziom
Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
1
≤ 5 000
1,0%
2
≤ 25 000
2,5%
3
≤ 100 000
5,0%
4
≤ 250 000
10,0%
5
≤ 1 000 000
12,5%
6
> 1 000 000
50,0%
Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany:
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, AXSUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, CTKUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, BTCSTUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT

Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany

Poziom
Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
1
≤ 5 000
1,2%
2
≤ 25 000
2,5%
3
≤ 100 000
5,0%
4
≤ 250 000
10,0%
5
≤ 1 000 000
12,5%
6
> 1 000 000
50,0%
* 1INCHUSDT, ANKRUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, LUNAUSDT, CHZUSDT

Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
≤ 50 000
1,0%
≤ 250 000
2,0%
≤ 1 000 000
5,0%
≤ 2 000 000
10%
≤ 5 000 000
12,5%
≤ 10 000 000
16,65%
> 10 000 000
25,00%
* FILUSDT, AAVEUSDT, UNIUSDT, THETAUSDT

Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
≤ 50 000
1,0%
≤ 150 000
2,5%
≤ 250 000
5,0%
≤ 500 000
10,0%
≤ 750 000
12,5%
≤ 1 000 000
25,0%
> 1 000 000 i ≤ 30 000 000
50,0%
*DOGEUSDT, SOLUSDT, MATICUSDT

Kontrakt Perpetual 50x USDT-Marginowany

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
≤ 5 000
1%
≤ 25 000
2,5%
≤ 100 000
5%
≤ 250 000
10%
≤ 1 000 000
12,5%
> 1 000 000
50%
Kontrakt Perpetual 25x USDT-Marginowany: NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

Kontrakt Perpetual 25x USDT-Marginowany

Pozycja
(Wartość Nominalna w USDT)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
≤ 5 000
1%
≤ 25 000
2,5%
≤ 100 000
5%
≤ 250 000
10%
≤ 1 000 000
12,5%
> 1 000 000
50%
Kontrakt Perpetual 25x USDT-Marginowany: SCUSDT, BTCDOM, KEEPUSDT, TLMUSDT

Kontrakt Perpetual 50x BTCBUSD

Pozycja
(Wartość Nominalna w BUSD)
Utrzymanie
Wskaźnik Marginu
≤ 5 000
0,4%
≤ 25 000
0,5%
≤ 100 000
1,0%
≤ 500 000
2,5%
≤ 2 000 000
5,0%
≤ 5 000 000
10,0%
≤ 10 000 000
12,5%
≤ 20 000 000
15,0%
> 20 000 000
25,0%

Kontrakt Perpetual 50x ETHBUSD

Pozycja (Wartość Nominalna w BUSD)
Stopa Marginu Utrzymania
≤ 5 000
0,40%
≤ 25 000
0,50%
≤ 100 000
1,00%
≤ 500 000
2,50%
≤ 2 000 000
5,00%
≤ 5 000 000
10,00%
≤ 10 000 000
12,50%
≤ 20 000 000
15,00%
≤ 60 000 000
25,00%

Kontrakty Perpetual 20x BUSD

Pozycja (Wartość Nominalna w BUSD)
Stopa Marginu Utrzymania
≤ 10 000
5,00%
≤ 50 000
10,00%
≤ 1 000 000
20,00%
≤ 2 000 000
33,33%
≤ 5 000 000
50,00%
≤ 30 000 000
100,00%
Kontrakty Perpetual 20x BUSD: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUS

Kwartalne Kontrakty 0924 25x BTCUSDT, ETHUSDT

Pozycja (Wartość Nominalna w USDT)
Stopa Marginu Utrzymania
≤ 250 000
2,00%
≤ 1 000 000
5,00%
≤ 2 000 000
10,00%
≤ 5 000 000
12,50%
≤ 10 000 000
15,00%
≤ 20 000 000
25,00%
≤ 50 000 000
50,00%
*Zastrzeżenie: Liczby podane w tym artykule mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne liczby można znaleźć w wersji angielskiej.