Q&A Dotyczące Aplikacji Konta Korporacyjnego
Binance
2018-09-10 08:01
P1. Jak mogę ubiegać się o Konto Korporacyjne?
Zaloguj się na swoje konto Binance i odwiedź poniższy link, aby rozpocząć proces weryfikacji Konta Firmowego: https://www.binance.com/en/my/settings/profile
Zaloguj się na swoje konto, wybierz „Przełącz na konto Korporacyjne”, kliknij „Rozumiem”, aby potwierdzić, że wiesz, że konto może nie zostać zweryfikowane jednocześnie jako Osobiste i Korporacyjne, a następnie kliknij „Weryfikuj”.
1. Wypełnij podstawowe informacji, a następnie kliknij przycisk „Kontynuuj”. Pamiętaj również, że możesz zapisać wersję roboczą podczas procesu weryfikacji.
2. Prześlij dokumenty firmowe zgodnie z wymaganiami, a następnie kliknij przycisk "Kontynuuj”.
3. Podaj dane dyrektorów, a następnie kliknij przycisk "Kontynuuj”.
  1. W przypadku dokumentów tożsamości prosimy o przesłanie kopii paszportu lub dowodu osobistego potwierdzającego obywatelstwo/jurysdykcję (prawo jazdy nie jest akceptowane).
  2. W przypadku "selfie" prosimy o przesyłanie zdjęć w ich naturalnej formie i nie dostarczanie zrzutów ekranu ani zdjęć poddanych obróbce w Photoshopie/z filtrami.
  3. Obsługujemy następujące formaty zdjęć: jpeg/jpg i png.
4. Prześlij informacje o UBO (ostatecznych rzeczywistych beneficjentach) i kliknij przycisk "Kontynuuj”.
5. Podaj informacje o upoważnionych traderach i kliknij przycisk "Kontynuuj”. Należy pamiętać, że tylko główny trader jest zobowiązany do zakończenia weryfikacji twarzy w następnym kroku.
6. Kliknij "Rozpocznij weryfikację”, aby rozpocząć weryfikację twarzy głównego tradera. Jeśli chcesz to zrobić na swoim telefonie, kliknij "użyj telefonu komórkowego” i zeskanuj kod QR za pomocą funkcji skanowania w Aplikacji Binance.
7. Upewnij się, że rozumiesz deklarację i kliknij przycisk "Kontynuuj”.
8. Wniosek został przesłany pomyślnie.
P2. Jakie dokumenty są wymagane w przypadku wniosku o prowadzenie konta firmowego?
1. Kopia oryginalnego Świadectwa Założycielskiego i Rejestracji Działalności.
2. Memorandum i Statut Stowarzyszenia/Konstytucja/Regulamin/Umowa Eksploatacyjna.
3. List upoważniający. Prosimy o dostarczenie listu upoważniającego do Binance, wskazanie adresu e-mail służącego do logowana w Binance, stanowiska kandydata, upoważniającego do prowadzenia Konta Korporacyjnego w imieniu firmy. Pamiętaj, że musi on być datowany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jeśli firma posiada tylko jednego dyrektora, Upoważnienie może zostać podpisane przez tego jednego dyrektora. Jeśli firma ma więcej niż jednego dyrektora, powinno być podpisane przez co najmniej dwóch dyrektorów. Jeśli używasz szablonu, upewnij się, iż jest on dostosowany do Twojej sytuacji.
4. Oficjalny Raport Firmy lub Dokumenty Zarządzające, które zostały wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym:
a). Lista obecnych dyrektorów (osoby fizyczne),
b). Lista ostatecznych rzeczywistych beneficjentów (osoby fizyczne) wraz z procentem udziałów itp.
5. Struktura własnościowa.
6. Link do rządowej witryny internetowej zawierającej dane firmy, umożliwiające weryfikację autentyczności rejestracji. Jeśli na rządowej stronie internetowej nie ma funkcji wyszukiwania danych firmy, prosimy zamiast tego przedstawić Certyfikat Dobrej Reputacji, który został wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
7. Zrzut ekranu ze strony rządowej, który zawiera aktualne dane firmy. Prosimy również o zawarcie zegara systemowego i daty na pulpicie.
8. Ważne kopie paszportów/dokumentów tożsamości dyrektorów, UBO i traderów.
9. Najnowsze zdjęcia portretowe dyrektorów, UBO i traderów.
10. Kwestionariusz Sankcji.
P3. Dlaczego mój wniosek o Konto Korporacyjne został odrzucony?
Kliknij przycisk "Weryfikuj” aby wyświetlić odpowiednie powody odrzucenia. Jeśli Twój wniosek został odrzucony, prześlij go ponownie, w całości, biorąc pod uwagę wymieniony powód. W ciągu siedmiu dni roboczych nadamy priorytet rozpatrzeniu nowego wniosku.
P4. Czy wszystkie dokumenty należy składać w języku angielskim?
Obecnie obsługujemy następujące języki: bułgarski, rosyjski, francuski, portugalski, polski, słoweński, włoski, węgierski, szwedzki, hiszpański,holenderski. Jeśli dokumenty korporacyjne są w innych językach, prosimy o dostarczenie oryginalnych dokumentów wraz z oficjalnymi tłumaczeniami na język angielski.
P5. Kiedy próbuję ubiegać się o Konto Korporacyjne, wyświetla się komunikat "Udało Ci się uwierzytelnić” i nie pozwala mi dokończyć wniosku.
Jeśli Twój adres e-mail został już powiązany z Kontem Osobistym, nie można go uaktualnić do Konta Korporacyjnego. W związku z tym prosimy upewnić się, że wnioskodawca podlega kwalifikacji i złożyć wniosek o Konto Korporacyjnego z niezweryfikowanego konta.
P6. Złożyłem wniosek dawno temu, ale nie otrzymałem żadnych informacji zwrotnych ani powiadomień.
Status wniosku o Konto Korporacyjne można znaleźć w Centrum Użytkownika swojego konta Binance. Prosimy również o monitorowanie wszystkich folderów w skrzynce odbiorczej, ponieważ możemy skontaktować się z Tobą w celu pozyskania dodatkowych dokumentów.
P7. Czy mogę ubiegać się o drugie Konto Korporacyjne?
Każda firma może złożyć wniosek tylko o jedno Konto Korporacyjne.Prosimy pamiętać, że dla Twojej wygody udostępniamy funkcję subkont. Gdy Twoje konto otrzyma weryfikację na poziomie Korporacyjnym, uzyskasz dostęp do subkont.
P8. W jaki sposób możemy uzyskać wyższy limit wypłat?
Aby zakwalifikować się do weryfikacji Poziomu 3 z dziennym limitem wypłat wynoszącym 200 BTC lub więcej, musisz utrzymywać wolumen obrotu większy niż 1,000 BTC (pod względem wartości) w ciągu 30-dniowego okresu. Jeśli spełniasz ten wymóg, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej, korzystając z opcji „Pomoc z Kontem”, a następnie wybierz opcję „Zwiększ limit wypłat”. Postaramy się ocenić stan Twojego konta w przeciągu 3 dni roboczych. Możesz monitorować swój poziom weryfikacji i limit wypłat w oczekiwaniu na aktualizację.