Jak zamienić małe salda na BNB

Binance
2018-04-24 13:34
Po każdej transakcji zostaje trochę „okruszków” - są to niewielkie salda, które widnieją w portfelu konta po transakcji. Na Binance masz możliwość konwersji "okruszków" o wycenie poniżej 0,0003 BTC na BNB raz na 6 godzin - w kilku prostych krokach.
1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do opcji [Portfel] - [Fiat i Spot].
2. Kliknij [ Konwertuj Małe Salda na BNB ], aby sprawdzić, które aktywa na Twoim koncie można przekonwertować na BNB.


3. Tutaj możesz zobaczyć listę aktywów dostępnych do konwersji na BNB. Zaznacz pole obok zasobów, które chcesz przekonwertować i kliknij [Konwertuj]. Aby sprawdzić historię konwersji, kliknij opcję [Historia Konwersji].
Pamiętaj:
  • Możesz zamienić dowolną liczbę aktywów podczas jednej konwersji.
  • Niedostępnych/wycofanych tokenów nie można przekonwertować.
  • Możesz dokonać konwersji małych sald co 6 godzin.
  • Pamiętaj, że wartość konwersji sugerowana przez system jest jedynie wartością szacunkową. Wybrane aktywa zostaną przekonwertowane na BNB zgodnie z aktualną ceną rynkową po kliknięciu opcji [Potwierdź].
  • Jeżeli w okresie konwersji dojdzie do fluktuacji ceny na poziomie 5% (lub wyższym) - na korzyść użytkownika - proces konwersji zostanie przerwany. Będziesz musiał(-a) spróbować ponownie później.
Więcej informacji na temat okruszków krypto można znaleźć w artykule Na Czym Polega Atak Typu Dusting?