Jak Korzystać z Handlu Izolowanym Marginem

Binance
2021-06-15 06:49
Film instruktażowy

1. Zaloguj się

Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do [Handluj] - [Margin].
Wyszukaj parę handlową i przewiń w dół do panelu handlowego. Kliknij [Izolowany 10x].
Uwaga: Możesz zapoznać się z [Handel Margin Krok po Kroku] lub kliknąć [Poradnik Dotyczący Margin], aby dowiedzieć się więcej o handlu margin.

2. Przeniesienie Zabezpieczenia

Kliknij [Transfer], aby przenieść zabezpieczenie na lub z Konta Margin.

W wyskakującym oknie Transfer potwierdź transfer z [Portfel Fiat i Spot] do [Portfel Izolowanego Marginu]. Wybierz monetę i wprowadź kwotę, a następnie kliknij [Potwierdź].

3. Pożyczanie

Alternatywnie, jeśli chcesz pożyczyć zabezpieczenie, kliknij [Pożycz].
W wyskakującym oknie Pożycz/Spłać wybierz opcję [Para] i [Moneta] do pożyczenia. Wprowadź [Kwota] i potwierdź stawkę godzinową, kliknij [Potwierdź Pożyczkę].

4. Handluj

Po przeniesieniu lub pożyczeniu zabezpieczenia możesz rozpocząć handel. Wybierz typ zlecenia (Limit, Market, OCO lub Stop-limit]) i metodę handlu (Normalny, Pożycz lub Spłata). Wprowadź wartość kupna lub sprzedaży [Cena] i [Kwota], a następnie kliknij [Kup/Sprzedaj BTC].
Możesz także wybrać [Automatyczne Pożyczanie] lub [Automatyczna Spłata], aby przeprowadzić [Zakup Margin] lub [Sprzedaż Margin]. Zapoznaj się z Jak Korzystać z Funkcji Pożyczki i Spłaty Jednym Kliknięciem, aby uzyskać więcej informacji na temat Pożyczania + Handlu lub Spłaty + Handlu.

5. Spłata

Po zrealizowaniu zysku możesz spłacić dług (pożyczoną kwotę + odsetki) klikając [Pożycz].
W wyskakującym oknie Pożycz/Spłać przejdź do zakładki [Spłać]. Wybierz [Moneta] i wprowadź [Kwotę] do spłaty, a następnie kliknij [Potwierdź Spłatę].
Pamiętaj, że musisz spłacić za pomocą tej samej monety, którą pożyczyłeś(-aś) do handlu Cross/Izolowanym Marginem. Na przykład, jeśli pożyczysz 10 BTC, musisz spłacić 10 BTC (plus odsetki).

Jak wyświetlić moje aktywa i zadłużenia?

Możesz wyświetlić swoje aktywa i zadłużenia w [Portfel] - [Margin] - [Izolowany]. Możesz filtrować pary handlowe według [Wyszukaj monetę].
Możesz również zobaczyć swój współczynnik ryzyka, wartość pozycji i cenę likwidacji w zakładce [Pozycje].

Jak wyświetlić historię moich zleceń?

Kliknij [Zlecenia] - [Zlecenia Margin] - [Izolowany].
Możesz filtrować zlecenia według typu zlecenia, daty, pary handlowej i kierunku.