Dokonywanie płatności za pomocą Karty Binance

Binance
2020-12-10 09:25
1. Jak działa Karta Binance?
Karta Binance umożliwia konwersję kryptowalut na waluty fiat w czasie rzeczywistym, umożliwiając wydawanie aktywów krypto u sprzedawców na całym świecie. Binance zagreguje wartość Twojego Portfela Finansowania na podstawie cen rynkowych Twoich kryptowalut i walut fiat. To zagregowane saldo zostanie wyświetlone w walucie, w której założona została karta (np. EUR). Gdy używasz Karty, saldem dostępnym do wydania będzie saldo w Portfelu Finansowania.
2. W jakiej kolejności Karta Binance używa moich kryptowalut w Portfelu Finansowania?
Karta Binance wykorzystuje łączną wartość wszystkich Twoich kryptowalut (aktywów) znajdujących się w Portfelu Finansowania. Zakupy są dokonywane na podstawie kolejności ustawionej w Panelu Karty.
Domyślnie kolejność aktywów w Panelu Karty jest następująca: BNB, BUSD, BTC, SXP, ETH, EUR, ADA, DOT, FIL, XVS, VAI. Nasz system użyje tej sekwencji podczas każdego zakupu dokonanego za pomocą Karty Binance.
Jeśli w Twoim Portfelu Finansowania znajduje się wystarczająco dużo BNB, wówczas zakup na karcie zostanie dokonany wyłącznie poprzez konwersję BNB na EUR. Jeśli nie, nasz system sprawdzi, czy salda BNB i BTC są wystarczające, aby pokryć zakup na karcie.
Wszystkie 11 aktywów jest domyślnie wyświetlanych w Twoim Portfelu Finansowania. Możesz zdecydować się na ukrycie małych sald, zaznaczając pole [Ukryj małe salda] znajdujące się nad listą aktywów.
Jeśli chcesz dostosować kolejność wydawania walut, możesz ją zmienić przesuwając odpowiednie aktywa. Pamiętaj, że ta funkcja działa tylko wtedy, gdy odznaczone jest pole „Ukryj małe salda”.
3. Czy moja płatność zostanie odrzucona, jeśli saldo mojej priorytetowej kryptowaluty jest niewystarczające?
Dopóki łączne saldo w Portfelu Finansowania jest równe lub większe niż kwota, którą próbuje pobrać sprzedawca, transakcja nie powinna zostać odrzucona. Aby zakończyć transakcję, Binance wykorzysta wszystkie dostępne kryptowaluty w wybranej przez Ciebie kolejności lub na podstawie salda pozostałego w Portfelu Finansowania.
4. Gdzie mogę korzystać z mojej Karty Binance?
Możesz używać swojej Karty Binance w dowolnym miejscu na świecie, które akceptuje sieć powiązaną z Twoją Kartą. Ponieważ Binance współpracuje z wieloma sieciami na całym świecie, sprawdź Umowę Posiadacza Karty, aby zidentyfikować sieć obsługiwaną przez kartę w Twoim regionie (np. Visa).
5. Jak mogę wypłacić gotówkę z mojej Karty Binance?
Karta Binance zasadniczo umożliwia wypłacanie gotówki z bankomatu w ramach limitu bankomatu, o ile znajdujesz się w regionie, który obsługuje wypłaty gotówki. Aby wypłacić gotówkę odwiedź najbliższy bankomat i postępuj zgodnie z instrukcjami na bankomacie. Będziesz potrzebował(-a) swojego kodu PIN. O tym, jak wyświetlić kod PIN, możesz dowiedzieć się z przewodnika Jak sprawdzić szczegóły Karty Binance.
6. Kiedy środki zostaną zwrócone do Portfela Finansowania w przypadku odrzucenia transakcji?
Jeśli transakcja zostanie odrzucona po potrąceniu środków z Portfela Finansowania np. z powodu problemów z terminalem bankomatowym (poza kontrolą Binance). W takim przypadku środki te zostaną zwrócone w równowartości EUR z powrotem na Twój Portfel Finansowania w ciągu 2 godzin od odrzucenia.