Binance Pool Wprowadza 11 Fazę Produktów Podwójnych Oszczędności
Binance
2020-10-09 13:58
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Pool rozpocznie jedenastą fazę produktów Podwójnych Oszczędności w dniu 07.10.2020 (UTC).
  • Format Subskrypcji: Kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres Subskrypcji: 07.10.2020 od 4:00 (UTC) - 08.10.2020 do 4:00 (UTC)
Szczegóły Produktu Podwójnych Oszczędności (Subskrybuj tutaj)
Zasób Cyfrowy
Roczna Stopa Procentowa
Cena Wykonania (USD)
Limit
Data Dostarczenia
BTC
40%
$10,900
50 BTC
30.10.2020
BTC
25%
$10,900
100 BTC
23.10.2020
BTC
20%
$11,400
150 BTC
30.10.2020
USDT
40%
$10,400
500,000 USDT
23.10.2020
USDT
30%
$10,400
500,000 USDT
30.10.2020
USDT
20%
$9,900
1,000,000 USDT
30.10.2020
Przypomnienie:
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby Podwójnych Oszczędności, przechodząc do sekcji Pula > Podwójne Oszczędności > Ikona historii zleceń w prawym górnym rogu.
  • Metoda kalkulacji ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC z siedmiu różnych giełd: Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit i LMAX Digital. Podczas rozliczenia najwyższe i najniższe ceny z tych giełd zostaną usunięte z obliczeń, a średnia cena z pozostałych pięciu giełd zostanie użyta jako ostateczna cena rozliczeniowa. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia produktu.
  • Data Dostawy: Odnosi się do okresu zakończenia produktu inwestycyjnego. W tym dniu środki, które ulokowałeś w produkcie Podwójnych Oszczędności, zostaną automatycznie zwrócone do Twojego portfela Spot, łącznie z odsetkami.
  • Waluta Rozliczeniowa: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego zwrotu kapitału w dniu dostawy. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu dostawy.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty. Dokonuj inwestycji ostrożnie.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
07.10.2020
Handluj w drodze dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na