Jak zamienić małe saldo konta na BNB
Binance
2018-04-24 13:34
1. Aby rozpocząć, najedź na [Portfel] i wciśnij [Fiat i Spot]. Znajdź przycisk [Konwertuj na BNB] i sprawdź, które aktywa z Twojego konta mogą zostać zamienione na BNB.
2. Zaznacz aktywa, które chcesz zamienić na BNB i wciśnij [Konwertuj].
3. Możesz wejść w [Historię Konwersji], aby zobaczyć swoje poprzednie konwersje.
UWAGA:
  • Możesz zamienić dowolną liczbę aktywów podczas jednej konwersji.
  • Tokeny niepubliczne/usunięte z giełdy są wykluczone z konwersji.
  • Możesz dokonać jednej konwersji małych sald co 6 godzin.
  • Pamiętaj, że wartość konwersji sugerowana przez system jest jedynie wartością szacunkową. Wybrana kwota jest zamieniana na BNB zgodnie za ceną rynkową w momencie kliknięcia potwierdzającego konwersję.
  • Jeżeli dojdzie do 5% (lub większej) fluktuacji ceny w okresie konwersji, na korzyść użytkownika, proces konwersji zostanie przerwany. W takim wypadku spróbuj ponownie rozpocząć proces konwersji.
Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego w ogóle w Twoim portfelu znajduje się dust, zobacz nasz artykuł na temat ataków dusting.