Binance Pool Wprowadza 13 Fazę Produktów Podwójnych Oszczędności

Binance
2020-10-23 14:54
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Pool rozpocznie trzynastą fazę produktów Podwójnych Oszczędności w dniu 21.10.2020 (UTC).
  • Format Subskrypcji: Kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres Subskrypcji: 21.10.2020 od 4:00 (UTC) - 22.10.2020 do 4:00 (UTC)
Szczegóły Produktu Podwójnych Oszczędności (Subskrybuj tutaj)
Zasób Cyfrowy
Roczna Stopa Procentowa
Cena Wykonania (USD)
Limit
Data Dostarczenia
BTC
29%
$12,500
150 BTC
06.11.2020
BTC
33%
$12,500
150 BTC
27.11.2020
BTC
24%
$13,000
150 BTC
27.11.2020
USDT
22%
$11,550
1,500,000 USDT
06.11.2020
USDT
24%
$11,500
1,500,000 USDT
27.11.2020
USDT
15%
$11,000
1,500,000 USDT
27.11.2020
Przykład: Użytkownik kupuje udział w produkcie Podwójnych Oszczędności o wartości 1 BTC (cena Wykonania wynosi $X, a Roczna stopa zwrotu z odsetek Y%). Kiedy produkt wygasa w dniu dostawy:
  • Jeżeli cena rozliczeniowa BTC ≥ cena wykonania, wówczas walutą rozliczeniową użytkownika będzie BUSD. Użytkownik otrzyma 1 * X * (1 + Y% / 365 * Dni Depozytu) BUSD.
  • Jeśli cena rozliczeniowa BTC < cena wykonania, walutą rozliczeniową użytkownika będzie BTC. Użytkownik otrzyma 1 * (1 + Y% / 365 * Dni Depozytu) BTC.
Przypomnienie:
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby Podwójnych Oszczędności, przechodząc do sekcji Pula > Podwójne Oszczędności > Ikona historii zleceń w prawym górnym rogu.
  • Metoda kalkulacji ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC z siedmiu różnych giełd: Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit i LMAX Digital. Podczas rozliczenia najwyższe i najniższe ceny z tych giełd zostaną usunięte z obliczeń, a średnia cena z pozostałych pięciu giełd zostanie użyta jako ostateczna cena rozliczeniowa. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia produktu.
  • Data Dostawy: Odnosi się do okresu zakończenia produktu inwestycyjnego. W tym dniu środki, które ulokowałeś w produkcie Podwójnych Oszczędności, zostaną automatycznie zwrócone do Twojego portfela Spot, łącznie z odsetkami.
  • Waluta Rozliczeniowa: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego zwrotu kapitału w dniu dostawy. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu dostawy.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty. Dokonuj inwestycji ostrożnie.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
21.10.2020
Handluj gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na