Binance Pool Wprowadza 15 Fazę Produktów Podwójnych Oszczędności

Binance
2020-11-05 10:10
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Pool rozpocznie piętnastą fazę produktów Podwójnych Oszczędności w dniu 04.11.2020 (UTC).
  • Format Subskrypcji: Kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres Subskrypcji: 04.11.2020 4:00 (UTC) - 05.11.2020 4:00 (UTC)
Szczegóły Produktu Podwójnych Oszczędności (Subskrybuj tutaj)
Zasób Cyfrowy
Roczna Stopa Procentowa
Cena Wykonania (USD)
Limit
Data Dostarczenia
BTC
82%
$14,000
100 BTC
20.11.2020
BTC
62%
$14,250
100 BTC
20.11.2020
BTC
60%
$14,250
150 BTC
27.11.2020
USDT
53%
$13,250
1,200,000 USDT
20.11.2020
USDT
36%
$12,750
1,200,000 USDT
27.11.2020
USDT
52%
$13,250
1,200,000 USDT
27.11.2020
BUSD
53%
$13,250
300,000BUSD
20.11.2020
BUSD
36%
$12,750
300,000BUSD
27.11.2020
BUSD
52%
$13,250
300,000BUSD
27.11.2020
Przykład: Użytkownik kupuje udział w produkcie Podwójnych Oszczędności o wartości 1 BTC (cena Wykonania wynosi $X, a Roczna stopa zwrotu z odsetek Y%). Kiedy produkt wygasa w dniu dostawy:
  • Jeżeli cena rozliczeniowa BTC ≥ cena wykonania, wówczas walutą rozliczeniową użytkownika będzie BUSD. Użytkownik otrzyma 1 * X * (1 + Y% / 365 * Dni Depozytu) BUSD.
  • Jeśli cena rozliczeniowa BTC < cena wykonania, walutą rozliczeniową użytkownika będzie BTC. Użytkownik otrzyma 1 * (1 + Y% / 365 * Dni Depozytu) BTC.
Przypomnienie:
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby Podwójnych Oszczędności, przechodząc do sekcji Pula > Podwójne Oszczędności > Ikona historii zleceń w prawym górnym rogu.
  • Metoda kalkulacji ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC z siedmiu różnych giełd: Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit i LMAX Digital. Podczas rozliczenia najwyższe i najniższe ceny z tych giełd zostaną usunięte z obliczeń, a średnia cena z pozostałych pięciu giełd zostanie użyta jako ostateczna cena rozliczeniowa. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia produktu.
  • Data Dostawy: Odnosi się do okresu zakończenia produktu inwestycyjnego. W tym dniu środki, które ulokowałeś w produkcie Podwójnych Oszczędności, zostaną automatycznie zwrócone do Twojego portfela Spot, łącznie z odsetkami.
  • Waluta Rozliczeniowa: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego zwrotu kapitału w dniu dostawy. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu dostawy.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty. Dokonuj inwestycji ostrożnie.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
04.11.2020
Handluj gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na