Binance Pool Wprowadza 2 Fazę Produktów Podwójnych Oszczędności

Binance
2020-08-24 13:53
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Pool rozpoczęło drugą fazę produktów Podwójnych Oszczędności w dniu 24.08.2020 r. (UTC).
Szczegóły Produktu Podwójnych Oszczędności (Subskrybuj tutaj)
Aktywo Cyfrowe
Roczna stopa procentowa
Cena wykonania (USD)
Limit
Data dostarczenia
BTC
11.89%
$14,000
35 BTC
28.09.2020
BTC
22.78%
$13,000
15 BTC
09.28.2020
Przypomnienie:
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby Podwójnych Oszczędności, przechodząc do sekcji Pula > Podwójne Oszczędności > Ikona historii zleceń w prawym górnym rogu.
  • Metoda kalkulacji ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC obejmującym kurs BTC na siedmiu różnych giełdach: Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit i LMAX Digital. Podczas rozliczenia najwyższe i najniższe ceny z tych giełd zostaną usunięte z kalkulacji, a średnia cena z pozostałych pięciu giełd będzie użyta jako ostateczna cena rozliczeniowa. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia produktu.
  • Data Wygaśnięcia: Odnosi się do daty zakończenia (rozliczenia) produktu inwestycyjnego. W dniu wygaśnięcia płatność zostanie automatycznie zwrócona do Twojego portfela.
  • Waluta Rozliczeniowa: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego podstawowego zwrotu w dniu wygaśnięcia. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu wygaśnięcia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty wynikające z konkurencji handlowej. Dokonuj inwestycji ostrożnie.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
24.08.2020
Handluj gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na