Binance Pool Wprowadza 9 Fazę Produktów Podwójnych Oszczędności

Binance
2020-09-24 13:27
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Pool rozpocznie dziewiątą fazę produktów Podwójnych Oszczędności w dniu 23.09.2020 (UTC).
  • Format Subskrypcji: Kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres Subskrypcji: 23.09.2020, 4:00 (UTC) - 24.09.2020, 4:00 (UTC)
Szczegóły Produktu Podwójnych Oszczędności (Subskrybuj tutaj)
Zasób Cyfrowy
Roczna Stopa Procentowa
Cena Wykonania (USD)
Limit
Data Dostarczenia
BTC
20%
$11,000
100 BTC
09.10.2020
BTC
20%
$11,500
100 BTC
30.10.2020
USDT
20%
$10,000
1,000,000 USDT
09.10.2020
USDT
20%
$9,500
1,000,000 USDT
30.10.2020
Przypomnienie:
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby Podwójnych Oszczędności, przechodząc do sekcji Pula > Podwójne Oszczędności > Ikona historii zleceń w prawym górnym rogu.
  • Metoda kalkulacji ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC z siedmiu różnych giełd: Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit i LMAX Digital. Podczas rozliczenia najwyższe i najniższe ceny z tych giełd zostaną usunięte z obliczeń, a średnia cena z pozostałych pięciu giełd zostanie użyta jako ostateczna cena rozliczeniowa. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia produktu.
  • Data Dostawy: Odnosi się do okresu zakończenia produktu inwestycyjnego. W tym dniu środki, które ulokowałeś w produkcie Podwójnych Oszczędności, zostaną automatycznie zwrócone do Twojego portfela Spot, łącznie z odsetkami.
  • Waluta Rozliczeniowa: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego zwrotu kapitału w dniu dostawy. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu dostawy.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty. Dokonuj inwestycji ostrożnie.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
23.09.2020
Handluj gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na