Aktualizacje Zabezpieczenia Cross na Binance Futures

Binance
2020-12-18 14:08
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures dokonało następujących zmian w swojej funkcji Zabezpieczenia Cross o godzinie 15:30:00 (UTC) 17.12.2020. Najnowsze szczegóły dotyczące struktury opłat VIP można znaleźć na stronie Stopy Procentowe Zabezpieczenia Cross.
  • W przypadku zabezpieczenia cross EUR, BTC, ETH i BUSD podstawowa dzienna stopa procentowa (tj. VIP 0) została zwiększona do 0.16%;
  • W przypadku zabezpieczenia cross BTC limity pożyczek są aktualizowane zgodnie z poziomami VIP, a Okres Karencji został skrócony z 7 do 3 dni.
Uwagi
  • Zmiana Okresu Karencji dotyczy tylko pożyczek udzielonych po godzinie 15:30:00 (UTC) 17.12.2020. Okres Karencji pozostaje niezmienny w przypadku istniejących pożyczek zaciągniętych przed tą datą.
  • W przypadku wszystkich pożyczek zostaną naliczone nowe stopy procentowe, jeśli użytkownicy nie spłacą zaciągniętych pożyczek w Okresie Karencji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak Spłacić Odsetki od Pożyczki.
Ostrzeżenie o Ryzyku:
Binance używa wskaźnika Loan-To-Value (LTV) do oceny poziomu ryzyka Twoich zabezpieczeń cross. Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych zmian cen Twoje zabezpieczone aktywa zostaną zlikwidowane, jeśli wskaźnik LTV osiągnie dany próg. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Loan-to-Value (LTV).
Zaleca się proaktywne monitorowanie współczynnika LTV swoich zabezpieczeń cross oraz podjęcie działań zapobiegawczych, w tym między innymi:
  • Dostosowanie LTV do niższego poziomu poprzez dodanie dodatkowego zabezpieczenia na koncie
  • Włączenie funkcji automatycznego doładowania, która użyje dostępnych aktywów w portfelu spot w celu dodania zabezpieczenia do konta
Binance dokłada wszelkich starań, aby wysłać użytkownikom wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeśli współczynnik LTV spadnie poniżej danego progu. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których użytkownicy nie otrzymają powiadomienia na czas z powodu opóźnień sieci, awarii systemu komputerowego i innych powodów, na które nie mamy wpływu. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z tej funkcji. Prosimy używać ich według własnego uznania i ryzyka.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
17.12.2020
Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na