Aktualizacje Marginu Utrzymania Kontraktów Coin-Margined na Binance Futures (05.04.2021)
Binance
2021-04-06 15:03
Drodzy Użytkownicy Binance,
Aby lepiej służyć naszym użytkownikom i zapobiegać ryzyku rynkowemu, Binance Futures zacznie okresowo aktualizować Margin Utrzymania Kwartalnych Kontraktów COIN-M BTCUSD 0625 i ETHUSD 0625. Oczekuje się, że dostosowywanie zostanie zakończone w ciągu 3 tygodni. Czas pierwszej regulacji to 05.04.2021 4:00 (UTC), a szczegóły są następujące:
BTCUSD Quarterly 0625
Poziomy Margin
Pozycja
(Wartość Nominalna w BTC)

Dźwignia
Współczynnik Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Współczynnik Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
Początkowy Współczynnik Margin
1
Pozycja ≤ 10
31x-50x
0.40%
1.00%
2.00%
2
10 < Pozycja ≤ 20
26x-30x
0.50%
1.70%
3.33%
3
20 < Pozycja ≤ 30
21x-25x
1.00%
2.00%
4.00%
4
30 < Pozycja ≤ 50
11x-20x
2.50%
2.50%
5.00%
5
50 < Pozycja ≤ 100
6x-10x
5.00%
5.00%
10.00%
6
100 < Pozycja ≤ 200
5x
10.00%
10.00%
20.00%
7
200 < Pozycja ≤ 400
4x
12.50%
12.50%
25.00%
8
400 < Pozycja ≤ 1,000
3x
15.00%
15.00%
33.33%
9
1,000 < Pozycja ≤ 1,500
2x
25.00%
25.00%
50.00%
10
Pozycja > 1,500
1x
25.00%
50.00%
100.00%
ETHUSD Quarterly 0625
Poziomy Margin
Pozycja
(Wartość Nominalna w ETH)

Dźwignia
Współczynnik Marginu Utrzymania (Przed Zmianą)
Współczynnik Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
Początkowy Współczynnik Margin
1
Pozycja ≤ 100
31x-50x
0.50%
1.00%
2.00%
2
100 < Pozycja ≤ 500
26x-30x
0.65%
1.70%
3.33%
3
500 < Pozycja ≤ 1000
21x-25x
1.00%
2.00%
4.00%
4
1,000 < Pozycja ≤ 2,000
11x-20x
2.50%
2.50%
5.00%
5
2,000 < Pozycja ≤ 4,000
6x-10x
5.00%
5.00%
10.00%
6
4,000 < Pozycja ≤ 6,000
5x
10.00%
10.00%
20.00%
7
6,000 < Pozycja ≤ 8,000
4x
12.50%
12.50%
25.00%
8
8,000 < Pozycja ≤ 10,000
3x
15.00%
15.00%
33.33%
9
10,000 < Pozycja ≤ 15,000
2x
25.00%
25.00%
50.00%
10
Pozycja > 15,000
1
25.00%
50.00%
100.00%
Ponadto Binance Futures rozpoczęło okresową aktualizację Marginu Utrzymania kontraktów futures COIN-M. Oczekuje się, że dostosowywanie zostanie zakończone w ciągu 10 tygodni. Czasy wdrażania dla tego tygodnia to 06.04.2021 9:00 (UTC) i 08.04.2021 9:00 (UTC). Aby uniknąć likwidacji, dodaj więcej maginu do swojego konta COIN-M Futures lub zmniejsz swoje pozycje.
Należy zauważyć, że zmiana marginu utrzymania będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy znajdowali się w pozycjach w ramach powyższych Coin-marginowanych Kontraktów. Aby uniknąć likwidacji (tj. wskaźnik margin osiąga 100%), dodaj więcej maginu do swojego konta COIN-M Futures lub zmniejsz swoje pozycje. Zaleca się kontrolowanie wskaźnika margin poniżej 80%.
Ostrzeżenie o Ryzyku:
  • Binance dokłada wszelkich starań, aby wysyłać powiadomienia do użytkowników. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których użytkownicy nie otrzymają powiadomienia na czas z powodu opóźnień sieci, awarii systemu komputerowego i innych powodów, na które nie mamy wpływu. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z tej funkcji. Prosimy używać ich według własnego uznania i ryzyka.
  • Prosimy o aktywne monitorowanie stanu konta i ocenę poziomu ryzyka. Zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy dodawali margin lub redukowali swoje pozycje, aby uniknąć likwidacji, zanim saldo margin konta spadnie do poziomu marginu utrzymania.
  • Handel kontraktami futures wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Futures.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
05.04.2021
Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.