Binance Wycofa Kryptowalutę Insolar (INS) w dniu 11.09.2020

Binance
2020-09-07 03:21
Drodzy Użytkownicy Binance,
W Binance dokonujemy okresowych przeglądów każdego dostępnego na giełdzie zasobu cyfrowego, aby upewnić się, że spełnia on oczekiwany przez nas wysoki standard. Kiedy moneta lub token nie spełniają już tego standardu lub zmian w branży, przeprowadzamy bardziej dokładną weryfikację i potencjalnie usuwamy je z giełdy. Uważamy, że zapewnia to naszym użytkownikom najlepszą ochronę.
W oparciu o nasze najnowsze raporty zdecydowaliśmy o usunięciu z obrotu i zaprzestaniu handlu na wszystkich parach handlowych kryptowaluty Insolar (INS) o godzinie 04:00 (UTC), dnia 11.09.2020 .
Główne czynniki przyczyniające się do wycofania INS z giełdy obejmują:
  • Rozproszenie istniejących posiadaczy tokenów INS z niższym procentem własności całkowitej podaży tokenów po zamianie na XNS (token sieci Insolar).
  • Mimowolne blokowanie i nabywanie tokenów, gdy posiadacze tokenów INS zamieniają je na tokeny XNS.
  • Drastyczny spadek w obiegowej podaży tokenów XNS po zamianie z tokenów INS z powodu dodatkowego zablokowania i okresu nadania po swapie.
  • Po więcej informacji, przejdź do ogłoszenia, zgodnie z zapowiedziami zespołu Insolar: Zaktualizowane i ulepszone warunki zamiany INS na XNS
Pamiętaj:
  • Pary handlowe, które są usuwane, to: INS/BTC.
  • Wszystkie zlecenia handlowe zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu handlu w każdej parze handlowej.
  • Aby wyświetlić swoje aktywa po zakończeniu handlu, upewnij się, że nie wybrałeś opcji „Ukryj małe salda” na stronie Funduszy.
  • Wypłaty INS z Binance będą nadal obsługiwane do godziny 04:00 (UTC) w dniu 11.12.2020.
Dziękujemy za wsparcie! Kontynuujemy budowę ekosystemu kryptowalutowego w sposób promujący przejrzystość i długoterminowy, zrównoważony wzrost.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
04.09.2020
Handluj gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na