Aktualizacje Coin-Marginowanych Kontraktów Perpetual DOGE (05.05.2021)

Binance
2021-05-06 11:46
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures zaktualizuje poziomy ryzyka i marginu dla Coin-marginowanych kontraktów perpetual DOGEUSD dnia 05.05.2021 o godzinie 7:00 rano (UTC), zgodnie z poniższą tabelą.
Dźwignia
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w DOGE)
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w DOGE)
Stawka Depozytu Zabezpieczającego (Po Zmianie)
Początkowy margin
21x-25x
Pozycja ≤ 1 000 000
Pozycja ≤ 500 000
1,20%
4,00%
11x-20x
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
500 000 < Pozycja ≤ 2 500 000
2,50%
5,00%
6x-10x
5 000 000 < Pozycja ≤ 25 000 000
2 500 000 < Pozycja≤ 12 500 000
5,00%
10,00%
5x
25 000 000 < Pozycja ≤ 50 000 000
12 500 000 < Pozycja ≤ 25 000 000
10,00%
20,00%
3x-4x
50 000 000 < Pozycja ≤ 100 000 000
25 000 000
< Pozycja ≤ 50 000 000
12,50%
25,00%
2x
100 000 000 < Pozycja ≤ 200 000 000
50 000 000 < Pozycja ≤ 100 000 000
25,00%
50,00%
1x
Pozycja > 200 000 000
Pozycja > 100 000 000
50,00%
100,00%
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel kontraktami futures wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Futures.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
05.05.2021
Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.