Zdobądź 1 BUSD, Wydając Przynajmniej 5 USD na MooGold z Binance Pay!

Binance
2022-12-02 10:39
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Promocji: 00:00 (UTC) 02.12.2022 do 23:59 (UTC) 02.01.2023
Binance Pay ogłasza nową promocję, pragnąc nagrodzić naszą społeczność. Pierwszych 10 000 użytkowników, którzy użyją Binance Pay do wydania równowartości co najmniej 5 USD na MooGold w okresie promocji, zakwalifikuje się do otrzymania vouchera tokenowego o wartości 1 BUSD.
Zasady i Warunki
  • Aby uzyskać dostęp do Binance Pay, pobierz najnowszą Aplikację Binance lub zaktualizuj swoją aplikację Binance do wersji iOS 2.47.0, Android 2.47.0 lub nowszej.
  • Uprawniony użytkownik jest zdefiniowany jako zweryfikowany użytkownik, który pomyślnie zarejestrował konto Binance Pay i zrealizował transakcję o równowartości co najmniej 5 USD na MooGold z Binance Pay w okresie promocji. Każdy użytkownik będzie uprawniony do maksymalnie jednej nagrody.
  • Nagroda w formie vouchera tokenowego zostanie przyznana w ciągu 24 godzin po zakończeniu aktywności. Zwycięzca będzie mógł zobaczyć nagrodę w postaci vouchera tokenowego poprzez Konto > Centrum Nagród
  • Voucher tokenowy jest ważny przez 30 dni od daty dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher.
  • Nagrody zostaną przyznane uprawnionym użytkownikom na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
  • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania. 
  • Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnej nagrody (nagród), jeśli według własnego uznania stwierdzi, że taki użytkownik lub zwycięzca naruszył obowiązujące warunki.
  • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
  • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia. 
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Zasil swój portfel i ostrożnie przeprowadzaj transakcje. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania, Warunkami Korzystania z Binance Pay i Ostrzeżeniem o Ryzyku.