Konkurs Handlowy FOR - Wygraj $50,000 w Tokenach FOR!

Binance
2020-12-04 01:56
Okres aktywności: od 0:00 (UTC) 04.12.2020 do 23:59 (UTC) 10.12.2020
Promocja A: Ekskluzywna Nagroda $10,000 w FOR dla Nowych Użytkowników!
Wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrują konto na Binance w trakcie trwania konkursu i wygenerują efektywny wolumen obrotu w wysokości 20,000 FOR lub więcej (w tym kupna i sprzedaży) na dowolnych parach handlowych FOR, podzielą się ekskluzywną pulą nagród o wartości 10,000 USD w tokenach FOR.
Promocja B: Konkurs Handlowy FOR - Wygraj $40,000 w FOR!
Wszyscy użytkownicy z łącznym efektywnym wolumenem obrotu w wysokości 60,000 FOR lub więcej, w okresie trwania konkursu, podzielą się pulą 40,000 USD w FOR, w oparciu o proporcję całkowitego wolumenu transakcji FOR każdego użytkownika.
Obliczanie Nagrody:
Nagroda dla każdego zakwalifikowanego użytkownika = (Całkowity efektywny wolumen handlowy każdego użytkownika / całkowity efektywny wolumen handlowy wszystkich kwalifikujących się użytkowników) * $40,000 w FOR.
Zasady i Warunki:
  • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konkursu. Będziesz mógł/mogła zalogować się i zrealizować swój voucher poprzez Konto > Centrum Nagród.
  • Okres ważności vouchera gotówkowego wynosi 7 dni od dnia dystrybucji.
  • Jak Zrealizować Voucher Gotówkowy.
  • Jeśli nie masz konta Binance, kliknij tutaj, aby uzyskać 10% rabatu na opłaty transakcyjne. Rabat 10% na opłaty handlowe spot będzie ważny tak długo, jak długo będzie obowiązywał program poleceń Binance. 10% rabatu na transakcje futures współdzielone przez zapraszającego będzie obowiązywać przez pierwsze 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
  • Kwalifikujące się pary handlowe FOR obejmują FOR/BUSD, FOR/BTC.
  • Binance użyje średniej ceny zamknięcia o godzinie 23:59:59 (UTC) par handlowych FOR/BUSD w okresie trwania konkursu jako kursu FOR wykorzystywanego do dystrybucji nagród.
  • Efektywny wolumen obrotu obejmuje zarówno transakcje kupna, jak i sprzedaży, z wyłączeniem transakcji typu wash, we wszystkich parach handlowych FOR.
  • Wolumen obrotu subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym podsumowaniu. Każde subkonto nie będzie kwalifikowane jako niezależne konto podczas uczestnictwa w tej aktywności.
  • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za „wash trading” lub nielegalnie, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu ,,self-dealing" lub manipulacji rynku.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności, lub Reguł Aktywności na własnych zasadach.
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty wynikające z konkurencji handlowej. Dokonuj inwestycji ostrożnie.