Konkurs Handlowy FIL, Do Wygrania 40,000 USD w Tokenach BNB oraz 5x iPhone 12 Pro Max!

Binance
2020-11-06 12:23
Okres konkurencji: od 04.11.2020 od 0:00 do 11.11.2020 do 0:00 (UTC).
Promocja A: Konkurs Handlowy FIL- 30,000 USD w BNB do Wygrania
Użytkownicy zostaną sklasyfikowani na podstawie całkowitego ważnego wolumenu obrotu na ich koncie Binance (w tym zarówno kupna, jak i sprzedaży) we wszystkich parach handlowych spot i margin FIL, a także w parach handlowych USDT-Marginowanych Futures w okresie trwania konkursu.
Struktura nagród jest następująca:
1. miejsce: 8,000 USD w tokenach BNB
2 miejsce: 4,000 USD w tokenach BNB
3 miejsce: 3,000 USD w tokenach BNB
Miejsca 4-10: Podzielą się równo tokenami BNB o wartości 5,000 USD
Promocja B: Dodatkowe Nagrody: Handluj FIL, aby Wygrać 5x iPhone 12 Pro Max
Wszyscy użytkownicy z całkowitym ważnym wolumenem handlowym (obejmującym kupna i sprzedaż) wynoszącym 1,000 FIL lub więcej w okresie trwania konkursu, zakwalifikują się do szczęśliwego losowania, w którym zostanie wylosowanych 5 szczęśliwych zwycięzców, a każdy z nich otrzyma iPhone 12 Pro Max (128GB).
Zasady szczęśliwego losowania są następujące.
 • Jako numer zwycięski weźmiemy ostatnie 8 cyfr ostatniej wartości hashu Binance Chain o godzinie 23:59 (UTC) ostatniego dnia okresu promocyjnego.
 • Następnie użyjemy zwycięskiej liczby, aby dopasować ID użytkowników, począwszy od pierwszej cyfry. Pięciu szczęśliwych zwycięzców, których identyfikatory mają najwięcej kolejnych identycznych cyfr, wygra szczęśliwe losowanie.
 • Jeśli liczba powiązań przekroczy liczbę zwycięzców, będziemy następnie wybierać zwycięzców na podstawie ich ID użytkowników w kolejności rosnącej (im wcześniejszy czas rejestracji, tym niższy numer UID).
 • Na przykład:
  • Załóżmy, że ostatnia wartość funkcji skrótu bloku Binance Chain ostatniego dnia okresu promocji wyniesie: 3E53A755905113FD1738F0A585D65CE4AC942AAF214625512E30A07FBBA5DFA5
  • Usunięcie liter z wartości hash daje nam ciąg liczb: 3537559011317380585654942214625512300755
  • Zwycięski numer to 12300755.
   • Porównując ostatnie 8 cyfr wszystkich ID użytkowników, jeśli pasują one do ostatnich 8 cyfr zwycięskiego numeru 12300755, użytkownik zostanie zwycięzcą.
   • Jeśli pierwsza cyfra się nie zgadza, porównywane jest ostatnie 7 cyfr ID użytkowników. Jeśli pasuje do siebie ostatnie 7 cyfr wartości funkcji skrótu 2300755, użytkownik zostanie zwycięzcą.
   • Jeśli pierwsze 2 cyfry nie są zgodne, porównywanych jest 6 ostatnich cyfr ID użytkowników. Jeśli pasuje do siebie ostatnie 6 cyfr wartości hash 300755, użytkownik zostanie zwycięzcą
Promocja C: Kampania FIL ROI, Handluj, aby Podzielić się 10,000 USD w BNB
Wszyscy użytkownicy z minimalnym wolumenem handlowym wynoszącym 10 kontraktów (około 100 USD) podczas trwania konkursu trafią do rankingu, w którym zostaną sklasyfikowani na podstawie swojego ROI FIL z handlu parami handlowymi Coin-marginowanych Futures FIL/USD na Binance. Struktura nagród dla konkursu ROI jest następująca:
1. miejsce otrzyma 4,000 USD w tokenach BNB
2. miejsce otrzyma 2,000 USD w tokenach BNB
3. miejsce otrzyma 1,000 USD w tokenach BNB
Miejsca 4–10: równo podzielą pulę 3,000 USD w tokenach BNB
Warunki i Uwagi:
 • Binance akceptuje także wymianę wygranego iPhone 12 Pro Max (128GB) na równowartość w tokenach BNB.
 • FIL ROI = (Końcowe Saldo Konta FIL (w tym niezrealizowany PnL) - Początkowe Saldo Konta FIL (w tym niezrealizowany PnL) + Wypłaty FIL - Wpłaty FIL - Premie Za Polecenie FIL) / (Początkowe Saldo Konta FIL + Wpłaty FIL) x 100%
 • Pary handlowe:
  • Pary handlowe spot: FIL/USDT, FIL/BUSD, FIL/BNB, FIL/BTC, FILUP/USDT, FILDOWN/USDT
  • Pary handlowe margin: FIL/USDT, FIL/BTC, FIL/BUSD
  • USDT-Margin Perpetual Futures: FIL/USDT
  • COIN-Margin Perpetual Futures: FIL/USD
 • Jeśli jeszcze nie otworzyłeś konta Binance, możesz kliknąć tutaj i otrzymać dodatkowe 10% zniżki na opłaty handlowe. Rabat 10% na opłaty handlowe spot będzie ważny tak długo, jak długo będzie obowiązywał program poleceń Binance. 10% rabatu na transakcje futures współdzielone przez zapraszającego będzie obowiązywać przez pierwsze 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
 • Łączny ważny wolumen handlowy dla Promocji A i Promocji B obejmuje zarówno kupna i sprzedaże we wszystkich parach handlowych FIL spot, Margin i USDT-Marginowane Futures.
 • Subkonta nie będą kwalifikowane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w aktywności.
 • Binance użyje średniej ceny zamknięcia par handlowych BNB/USDT o godzinie 23:59:59 (UTC) w okresie trwania konkursu jako kursu BNB wykorzystywanego do dystrybucji nagród.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konkursu. Będziesz mógł się zalogować i zobaczyć swoje nagrody w sekcji Historia Dystrybucji w Centrum Konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji uznanych za wash trading, zbiorowe rejestracje kont, handel self-dealing bądź wskazujących na manipulację rynku, itp.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Konkursu, lub Zasad Konkursu według własnego uznania.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kontraktami futures jest przedsięwzięciem niezwykle ryzykownym, z potencjałem zarówno wysokich zysków, jak i znacznych strat. Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych zmian cen istnieje ryzyko, że całe saldo margin w portfelu futures może zostać zlikwidowane.