Binance P2P dodaje nowe wymagania dotyczące publikowania ogłoszeń

Binance
2021-04-01 14:46
Drodzy Użytkownicy Binance,
Aby zoptymalizować doświadczenie handlowe P2P, Binance dodało nowe wymagania dla użytkowników, którzy chcą publikować swoje ogłoszenia handlowe na platformie handlowej peer-to-peer.
Po wejściu w życie nowych wymagań, następujący użytkownicy będą mogli publikować ogłoszenia P2P w celu zakupu kryptowalut:
Typ użytkownika
Wymagania
Sprzedawcy P2P
Zweryfikowany przez zespół Binance P2P
Użytkownicy (Niebędący sprzedawcami)
Użytkownicy powinni spełniać wszelkie poniższe wymagania:
  • Czas rejestracji >=30 dni
  • Pełna weryfikacja tożsamości i autoryzacja SMS
  • Liczba zrealizowanych zleceń P2P >=10
  • 30-dniowy współczynnik realizacji zleceń P2P >=80%
Uwagi:
  • Tylko zweryfikowani sprzedawcy mogą zamieszczać ogłoszenia handlowe na rynku CNY;
  • Nowe wymagania obowiązują tylko wtedy, gdy użytkownicy publikują ogłoszenia kupna kryptowalut (wyświetlane w strefie sprzedaży kryptowalut);
  • Zrealizowane zlecenia P2P odnoszą się do zleceń P2P, których status jest wyświetlany jako „Zrealizowane”;
  • 30-dniowy wskaźnik realizacji zleceń = 1 - łączna liczba anulowanych zleceń w ciągu ostatnich 30 dni / całkowita liczba zrealizowanych zleceń w ciągu ostatnich 30 dni;
  • Użytkownicy mogą nie być w stanie publikować ogłoszeń handlowych ze względu na spadek ich 30-dniowego wskaźnika realizacji zleceń.
Po więcej informacji:
Zastrzeżenie: Korzystanie z usług Binance P2P oraz wszystkich informacji i innych treści (w tym stron trzecich) zawartych w usługach Binance P2P lub w ramach nich dostępnych odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Naszym jedynym obowiązkiem jest obsługa transakcji płatniczej. Wszystkie płatności są ostateczne po zakończeniu, chyba że prawo stanowi inaczej. Platforma Binance P2P nie ma praw ani obowiązku rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z dokonanej płatności. Ani platforma Binance P2P, ani sprzedawcy nie będą odpowiedzialni za utratę dokonanej płatności.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
01.04.2021
Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.