Konkurs Handlowy STRAX - Wygraj $75 000 w Tokenach STRAX!

Binance
2021-05-21 04:57
Okres Konkursu: od 0:00 (UTC) 21.05.2021 do 23:59 (UTC) 27.05.2021
Promocja A: Ekskluzywna Nagroda $10 000 w Tokenach STRAX dla Nowych Użytkowników!
Wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrują się na Binance w okresie trwania konkursu i dokonają transakcji o wartości 300 STRAX lub więcej w efektywnym wolumenie obrotu (kupno i sprzedaż), na wybranych parach handlowych STRAX, podzielą się ekskluzywną pulą nagród w wysokości $10 000 w tokenach STRAX.
Promocja B: Konkurs Handlowy STRAX - Wygraj $50 000 w STRAX!
40 najlepszych użytkowników według efektywnego wolumenu obrotu podzieli się pulą $50 000 w tokenach STRAX. Nagrody zostaną rozdzielone na podstawie łącznego wolumenu obrotu każdego użytkownika (w tym kupno i sprzedaż) jako proporcji całkowitego efektywnego wolumenu obrotu 40 najlepszych użytkowników w okresie trwania konkursu.
Obliczanie Nagrody:
Nagroda dla każdego użytkownika z najlepszej 40 = (Całkowity efektywny wolumen obrotu każdego użytkownika / Całkowity efektywny wolumen handlowy najlepszych 40 użytkowników) * $50 000 w tokenach STRAX.
Promocja C: Handluj STRAX, aby Wygrać $500 w Tokenach STRAX
Wszyscy użytkownicy z całkowitym wolumenem obrotu (obejmującym zarówno kupno, jak i sprzedaż) wynoszącym 2 000 STRAX lub więcej w okresie trwania konkursu, zakwalifikują się do Wyzwania, w którym zostanie wybranych 30 zwycięzców na podstawie zasad Wyzwania, a każdy z nich otrzyma voucher na $500.
Dodatkowe Korzyści z Promocji Margin:
 • 0% oprocentowania pożyczek dla par handlowych margin STRAX.
 • Wolumen obrotu zrealizowany za pomocą marginu zostanie pomnożony przez współczynnik 3.
 • Wszyscy użytkownicy, którzy pożyczą STRAX na Binance Margin, będą mogli cieszyć się limitem pożyczek VIP+1.
Zasady i Warunki:
 • Jeśli nie masz konta Binance, kliknij tutaj, aby uzyskać 10% rabatu na opłaty transakcyjne. Rabat 10% na opłaty handlowe spot będzie ważny tak długo, jak długo będzie obowiązywał program poleceń Binance. 10% rabatu na transakcje futures współdzielone przez zapraszającego będzie obowiązywać przez pierwsze 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konkursu. Będziesz mógł zalogować się i zrealizować swój voucher poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera gotówkowego wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Jak Zrealizować Voucher Gotówkowy.
 • Zasady Wyzwania dla promocji C są zgodne z Zasadami Wyzwania Opartymi na Wartości Hash Binance Chain.
 • Uczestnicy, którzy zdobędą nagrody w Promocji B, nie będą uprawnieni do otrzymywania nagród z Promocji C.
 • Kwalifikujące się pary handlowe STRAX: STRAX/USDT, STRAX/BTC, STRAX/ETH.
 • Binance użyje średniej ceny zamknięcia o godzinie 23:59:59 (UTC) z pary handlowej STRAX/USDT w okresie trwania konkursu jako kursu STRAX używanego do dystrybucji nagród.
 • Wolumen obrotu subkonta i konta margin zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym obliczeniu. Każde subkonto nie będzie kwalifikowane jako niezależne konto podczas uczestnictwa w tym działaniu.
 • Wolumen obrotu obejmuje zarówno transakcje kupna, jak i sprzedaży, z wyłączeniem transakcji typu wash, na parach handlowych STRAX/USDT, STRAX/BTC i STRAX/ETH dla transakcji spot i margin.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za „wash trading” lub nielegalnie, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu ,,self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności na własnych zasadach.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Binance dołoży wszelkich starań, aby wybrać kryptowaluty wysokiej jakości, ale nie będzie odpowiedzialne za straty handlowe.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.