Binance Uruchamia Program Makera Rynku Opcji

Binance
2022-10-13 13:28
Drodzy Użytkownicy Binance,
Chcąc dalej zwiększać płynność Binance Optionsi zapewnić wszystkim użytkownikom lepsze doświadczenia handlowe, Binance uruchamia Program Market Maker dla Opcji. Zakwalifikowani makerzy rynku Opcji mogą teraz otrzymywać wyższe rabaty od opłat makera i niższe opłaty takera dla wszystkich symboli Opcji wymienionych na Binance Options.
Jeśli masz doświadczenie w tworzeniu rynku Opcji lub dowód, że Twoje 30-dniowe wolumeny handlowe Opcjami przekroczyły 50 000 ETH (lub równowartość) na Binance Options lub innych platformach, chcielibyśmy zaprosić Cię do dołączenia do naszego Programu Makera Rynku Opcji. Rozpatrzymy również Twój wniosek, jeśli możesz przedstawić ważny dowód na podobne wolumeny handlowe opcjami dla innych klas aktywów poza kryptowalutami.
Korzyści
  • Rabaty Opłaty Makera na poziomie 0,01%
  • Niższe Opłaty Takera na poziomie 0,015%
  • Wyższe limity stawki zleceń
  • Ochrona Makera Rynku (MMP)
Aktualna Struktura Opłat
Opłaty MakerOpłaty Taker
Maker Rynku Opcji-0,01%0,015%
Maker Spoza Rynku0,02%0,02%
Jak się Zakwalifikować:
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) złożeniem wniosku do Programu Makera Rynku Opcji, wyślij wiadomość e-mail na adres futures-business@binance.com i prześlij dowód swoich wolumenów makera rynku Opcji (np. zrzuty ekranu z wolumenami handlowymi Opcjami na Binance lub innej giełdzie). Możesz również porozmawiać bezpośrednio z Menedżerem ds. Kluczowych Klientów.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
13.10.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót Opcjami jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.