Ogłoszenia Dotyczące Dużych Wahań Cen w Dniu 02.08.2020

Binance
2020-08-03 08:43

Drodzy Użytkownicy Binance,

Proszę zapoznać się z poniższymi ogłoszeniami dotyczącymi wydarzeń, które miały miejsce w dniu 02.08.2020:

Korekta K-linii Kwartalnych Kontraktów Futures BTCUSD 0925

O godzinie 4:48 (UTC) 02.08.2020 pojedynczy użytkownik złożył dużą liczbę zleceń w niezwykle krótkim czasie na Kwartalnym Kontrakcie Futures BTCUSD 0925, co skutkowało utworzeniem się knota świecowego do poziomu 99,964 USD i rozszerzenia K-linii dla wszystkich użytkowników kwartalnych kontraktów terminowych.

Opierając się na opiniach społeczności, a także biorąc pod uwagę przyszłe doświadczenia handlowe użytkowników, Binance dokona korekty K-linii Kwartalnego Kontraktu Futures BTCUSD 0925 w dniu 02.08.2020, o godzinie 24:00 (UTC).

Jeśli chcesz zobaczyć oryginalne dane K-linii, kliknij tutaj, aby sprawdzić przez API.

Ważna Uwaga: 

Ponieważ Binance Futures używa ceny mark jako punkt odniesienia w likwidacji i obliczeniach niezrealizowanego PNL, knot 99,964 USD i inne ekstremalne zmiany cen w tym okresie nie spowodowały likwidacji pozycji użytkowników.

Chcąc zapobiec powtórzeniu się tego incydentu, Binance przypomina użytkownikom, aby w pełni zrozumieli sposób i mechanizm wahań cen produktów Binance, zanim zdecydują się oni na handel, aby uniknąć niepotrzebnych strat, które mogą w rezultacie wystąpić.

 

ETHDOWN (Lewarowany Token Binance) Wydajność i Planowana Rekompensata

Ze względu na duże wahania cen na kontrakcie perpetual ETHUSDT, które miały miejsce między 04:43 (UTC) a 17:22 (UTC), 02.08.2020, obliczenie ceny na podstawie bazowej pozycji perpetual było opóźnione i w efekcie doprowadziło do desynchronizacji tokenu ETHDOWN. Problem został rozwiązany o godzinie 5:22 (UTC) 02.08.2020.

Aby zrekompensować użytkownikom wszelkie straty, które mogły wystąpić podczas handlu BLVT ETHDOWN w tym okresie, Binance podejmie następujące działania:

  • Wszystkie zweryfikowane straty poniesione przez użytkowników handlujących tokenem BLVT ETHDOWN między 02.08.2020 04:43 (UTC) a 02.082.2020 05:22 (UTC) zostaną pokryte przez Binance.
  • Aby zgłosić stratę, poszkodowani użytkownicy mogą wysłać e-mail na lvt@Binance.com z następującymi szczegółami:
    • Adres e-mail konta Binance, którego dotyczy problem
    • Czas pozycji dotkniętej wahaniami
    • Całkowita poniesiona strata
    • Każda przesłana wiadomość e-mail zostanie zanalizowana i zweryfikowana w ciągu 48 godzin od jej otrzymania. 

Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za niedogodności.

Zespół Binance

02.08.2020

 

Handluj gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:

Pobierz na Androida

Pobierz na iOS

 

Znajdź nas na 

Telegram: https://t.me/Binance_Polish

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance 

Instagram: https://www.instagram.com/binance