Uwaga Dotycząca Korekty K-line Coin-Marginowanych Kontraktów Perpetual ETCUSD

Binance
2021-05-11 14:23
Drodzy Użytkownicy Binance,
O godzinie 10:32 (UTC) 10.05.2020 pojedynczy użytkownik złożył dużą liczbę zleceń w niezwykle krótkim czasie na Coin-Marginowanym Kontrakcie Perpetual ETCUSD, co skutkowało utworzeniem się knota świecowego do poziomu 0,001 USD i rozszerzenia K-line dla wszystkich użytkowników kontraktów futures.
Opierając się o opinie społeczności, a także mając na uwadze stworzenie lepszych doświadczeń handlowych dla użytkowników kontraktów futures, Binance dokonało korekty wykresu cen K-line Kontraktu Coin-Marginowanego Perpetual ETCUSD dnia 10.05.2021 o 23:05 (UTC).
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do oryginalnych danych K-line poprzez API.
Ważna Uwaga:
Ponieważ Binance Futures używa ceny mark jako punkt odniesienia w likwidacji i obliczeniach niezrealizowanego PNL, knot 0,001 USD i inne ekstremalne zmiany cen w tym okresie nie spowodowały likwidacji pozycji użytkowników.
Chcąc zapobiec powtórzeniu się tego incydentu, Binance przypomina użytkownikom, aby w pełni zrozumieli sposób i mechanizm wahań cen produktów Binance, zanim zdecydują się oni na handel, aby uniknąć niepotrzebnych strat, które mogą w rezultacie wystąpić.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel kontraktami futures wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Futures.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
10.05.2021
Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.