Binance Wycofa AE i HC w dniu 30.12.2020

Binance
2020-12-28 14:44
Drodzy Użytkownicy Binance,
W Binance dokonujemy okresowych przeglądów każdego dostępnego na giełdzie zasobu cyfrowego, aby upewnić się, że spełnia on oczekiwany przez nas wysoki standard. Kiedy moneta lub token nie spełniają już tego standardu bądź zmian w branży, przeprowadzamy bardziej dokładną weryfikację i potencjalnie usuwamy je z giełdy. Uważamy, że zapewnia to naszym użytkownikom najlepszą ochronę.
Podczas przeprowadzania tych recenzji bierzemy pod uwagę różnorodne czynniki. Oto niektóre, decydujące o tym, czy usuniemy zasób cyfrowy:
 • Zaangażowanie zespołu w projekt
 • Poziom i jakość działalności deweloperskiej
 • Wolumen obrotu i płynność
 • Stabilność i bezpieczeństwo sieci przed atakami
 • Stabilność sieci / smart kontraktów
 • Poziom komunikacji ze społecznością
 • Reakcja na nasze okresowe przeglądy o dochowanie należytej staranności
 • Dowody nieetycznego/nieuczciwego postępowania lub zaniedbania
 • Wkład w zdrowy i zrównoważony ekosystem kryptowalutowy
W oparciu o nasze najnowsze recenzje postanowiliśmy wycofać i zaprzestać handlu wszystkimi parami handlowymi następujących tokenów na dzień 30.12.2020 10:00 UTC:
Pamiętaj:
 • Usuwane pary handlowe to: AE/BTC, HC/BTC.
 • Wszystkie zlecenia handlowe zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu handlu w każdej parze handlowej.
 • Aby wyświetlić swoje aktywa po zakończeniu handlu, upewnij się, że nie wybrałeś „Ukryj małe aktywa” na stronie Funduszy.
 • Wypłaty tych monet i tokenów z Binance będą nadal obsługiwane do godziny 10:00 UTC dnia 30.03.2021.
Dziękujemy za wsparcie, ponieważ kontynuujemy budowę ekosystemu kryptowalutowego w sposób promujący przejrzystość i długoterminowy, zrównoważony wzrost.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
24.12.2020
Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance:
Znajdź nas na