Aktualizacje Wielkości Tick Dla USDT-Marginowanych Kontraktów Perpetual Futures (27.05.2021)

Binance
2021-05-31 09:27
Drodzy Użytkownicy Binance,
W celu zwiększenia płynności rynkowej i poprawy Twojego doświadczenia handlowego, Binance dostosuje Wielkość Tick (tj. minimalną zmianę ceny jednostkowej) dla kontraktów perpetual futures w tabeli poniżej, o godzinie 03:30 (UTC) dnia 01.06.2021.
  • Korekta nie wpłynie na operacje handlowe kontraktów USDⓈ-M Futures.
  • Zmieni się również wielkość tiku za pośrednictwem interfejsu API. Użytkownicy API mogą korzystać z komendy GET /fapi/v1/exchangeInfo, aby otrzymać najnowszą wielkość tick. Aby uzyskać więcej informacji i aktualizacji, zapoznaj się z naszym pełnym dziennikiem zmian interfejsu API.
  • Aktualizacja wielkości tick nie wpłynie na istniejące zlecenia. Po zaktualizowaniu wielkości tick, zlecenia złożone przed aktualizacją będą dopasowywane do pierwotnej wielkości tick.
Szczegółowe informacje dotyczące regulacji są następujące:
Rodzaj KontraktuPara HandlowaPrzedPo
USDⓈ-M PerpetualMATICUSDT0,000010,0001
USDⓈ-M PerpetualHNTUSDT0,00010,001
USDⓈ-M PerpetualEGLDUSDT0,0010,01
USDⓈ-M PerpetualYFIUSDT0,11
Dostosuj odpowiednio swoje strategie handlowe, aby uniknąć niepotrzebnego wpływu na handel. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Zasadami Handlu.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel kontraktami futures wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Futures.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
27.05.2021
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.