Margin Friday: 20% Dochodu z Handlu Margin Do Podziału

Binance
2022-01-05 14:27
Okres Promocji: 16:00 (UTC) 06.01.2021 do odwołania
W okresie promocji wszyscy użytkownicy, którzy dokonają średniego dziennego obrotu margin w wysokości co najmniej 1000 BUSD lub równoważnej kwoty, bądź wolumenu pożyczki w wysokości co najmniej 100 BUSD lub równoważnej kwoty na Binance Margin i ukończą weryfikację tożsamości przed zakończeniem promocji, będą uprawnieni do udziału w 20% przychodu z obrotu Binance Margin. Wysokość nagrody jest uzależniona od średniej dziennej wartości obrotu i zaciągniętych pożyczek w stosunku do średniej dziennej wartości obrotu i zaciągniętych pożyczek wszystkich kwalifikujących się użytkowników.
Zasady i Warunki:
  • Pierwsza runda nagród zostanie rozdana 14.01.2022 (UTC). Następnie nagrody będą rozdawane w każdy piątek. Będziesz mógł(-ogła) się zalogować i odebrać nagrody poprzez stronę aktywności.
  • Okres ważności vouchera wynosi 5 dni od dnia dystrybucji.
  • Wolumen obrotu/pożyczki subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym rozliczeniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
  • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
  • Proszę zapoznać się z Danymi Margin, aby uzyskać listę najbardziej aktualnych aktywów margin oraz dalsze informacje na temat określonych limitów i stawek.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności według własnego uznania.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Margin wiąże się z wysokim ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z produktów Margin.
Uwaga: zapowiedź została zaktualizowana 14.01.2020, aby uaktualnić czas dystrybucji nagród.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie, i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.