Wpłać i Wymieniaj JST - $200,000 do Wygrania!

Binance
2020-09-16 15:03
Okres aktywności: od 00:00 (UTC) 11.09.2020, do 23:59 (UTC) 17.09.2020
Promocja A: Wpłać JST - Odbierz nagrodę o wartości $50 USD w tokenach JST
Wszyscy użytkownicy, którzy wpłacą netto (Wpłaty minus Wypłaty) 10,000 tokenów JST lub więcej na swoje konto Binance z zewnętrznego źródła spoza Binance, otrzymają nagrodę w wysokości $50 USD w tokenach JST. Nagrody zostaną przyznane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” dla pierwszych 2,000 użytkowników spełniających wymagania, lista powstanie na podstawie czasu spełnienia zasad promocji.
Promocja B: Wymieniaj JST i Wygraj do $10,000 w Tokenach JST!
Użytkownicy zostaną sklasyfikowani na podstawie całkowitego wolumenu obrotów JST na ich koncie Binance (w tym zarówno kupna, jak i sprzedaż) we wszystkich parach handlowych spot i margin JST w okresie trwania konkursu.
Struktura nagród jest następująca:
 • 1. miejsce: 10,000 USD w tokenach JST
 • 2 miejsce: 6,000 USD w tokenach JST
 • 3 miejsce: 4,000 USD w tokenach JST
 • Miejsca 4-10: Podzielą się równo tokenami JST o wartości 20,000 USD
Promocja C: Wymieniaj JST, aby wygrać Szczęśliwe Losowanie $100 USD w Tokenach JST!
Wszyscy użytkownicy z całkowitym wolumenem obrotu (obejmującym zarówno kupno, jak i sprzedaż) wynoszącym 20,000 JST lub więcej w okresie trwania konkursu, zakwalifikują się do szczęśliwego losowania, w którym zostanie wylosowanych 600 szczęśliwych zwycięzców, a każdy z nich otrzyma 100 USD w tokenach JST.
 • Zasady szczęśliwego losowania są następujące.
  • Za zwycięski numer zostanie przyjętych 8 cyfr numerycznych ostatniej wartości funkcji skrótu łańcucha Binance z dnia 17.09.2020 o godzinie 23:59 (UTC).
  • Następnie użyjemy zwycięskiej liczby, aby dopasować ID użytkowników, począwszy od pierwszej cyfry. Szczęśliwe losowanie wyłoni 600 zwycięzców, których identyfikatory będą składały się z jak największej ilości identycznych cyfr.
  • Jeśli liczba powiązań przekroczy liczbę zwycięzców, będziemy następnie wybierać zwycięzców na podstawie ich ID użytkowników w kolejności rosnącej (im wcześniejszy czas rejestracji, tym niższy numer UID).
 • Na przykład:
  • Załóżmy, że ostatnia wartość funkcji skrótu bloku Binance Chain przed 17.09.2020 23:59 (UTC) wyniesie: 3E53A755905113FD1738F0A585D65CE4AC942AAF214625512E30A07FBBA5DFA5
  • Usunięcie liter z wartości hash daje nam ciąg liczb: 3537559011317380585654942214625512300755
  • Zwycięski numer to 12300755.
   • Porównując ostatnie 8 cyfr wszystkich ID użytkowników, jeśli pasują one do ostatnich 8 cyfr zwycięskiego numeru 12300755, użytkownik zostanie zwycięzcą.
   • Jeśli pierwsza cyfra się nie zgadza, porównywane jest ostatnie 7 cyfr ID użytkowników. Jeśli pasuje do siebie ostatnie 7 cyfr wartości funkcji skrótu 2300755, użytkownik zostanie zwycięzcą.
   • Jeśli pierwsze 2 cyfry nie są zgodne, porównywanych jest 6 ostatnich cyfr ID użytkowników. Jeśli pasuje do siebie ostatnie 6 cyfr wartości hash 300755, użytkownik zostanie zwycięzcą
Dodatkowe Korzyści z Promocji Margin:
 • 0 odsetek od pożyczek dla par handlowych margin JST.
 • Wolumen obrotu zrealizowany za pomocą izolowanego marginu zostanie pomnożony przez współczynnik 3.
 • Wszyscy użytkownicy, którzy pożyczą JST z Binance Margin, będą mogli cieszyć się wolumenem pożyczek VIP+1.
Zasady i Warunki:
 • Jeśli nie masz konta Binance, kliknij tutaj, aby uzyskać 10% rabatu na opłaty transakcyjne. Rabat 10% na opłaty handlowe spot będzie ważny tak długo, jak długo będzie obowiązywał program poleceń Binance. 10% rabatu na transakcje futures współdzielone przez zapraszającego będzie obowiązywać przez pierwsze 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
 • Uczestnicy, którzy zdobędą nagrody w Promocji B, nie będą uprawnieni do otrzymywania nagród z Promocji C.
 • Pary handlowe JST obejmują: JST/BTC, JST/BNB, JST/BUSD oraz JST/ USDT.
 • Binance użyje średniej ceny zamknięcia o godzinie 23:59:59 (UTC) z par handlowych JST/USDT w okresie trwania konkursu jako kursu JST/USDT używanego do dystrybucji nagród.
 • Wolumen obrotu obejmuje zarówno transakcje kupna, jak i sprzedaży, z wyłączeniem transakcji typu wash, we wszystkich parach handlowych JST spot lub margin.
 • Wolumen obrotu subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym podsumowaniu. Każde subkonto nie będzie postrzegane jako niezależne konto podczas uczestnictwa w tym działaniu.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za „wash trading” lub nielegalnie, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu ,,self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konkursu. Będziesz mógł się zalogować i zobaczyć swoje nagrody poprzez Historię Dystrybucji w Centrum Konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności według własnego uznania.
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty wynikające z konkurencji handlowej. Dokonuj inwestycji ostrożnie.