News and updates from the world’s leading cryptocurrency exchange
Majowy Raport Handlowy: W jaki sposób Halving Bitcoina Wpłynął na Rynki i Górników?

Po trzecim halvingu górnicy Bitcoina odczuli pełny wpływ okresowej redukcji podaży, ponieważ przychody spadły o 48%, zgodnie z najnowszym raportem handlowym od Binance Futures.

Najważniejsze Informacje:

  • Górnicy Bitcoina odnotowali spadek dochodów, ponieważ nagrody blokowe zostały zmniejszone o połowę. 

  • Bitcoin nadal generował dodatnią stopę zwrotu dla inwestorów w maju pomimo zastoju w zakresie handlu. 

  • Binance Futures odnotowało wzrost wolumenu czwarty miesiąc z rzędu, do 137 miliardów dolarów, o 37% więcej niż w poprzednim miesiącu. 

  • Obroty po halvingu spadły, ponieważ ceny Bitcoina skonsolidowały w wąskim przedziale.

  • Open Interest wzrósł po halvingu, co sugeruje, że uczestnicy rynku oczekiwali większej zmienności.

  • Bitcoin po raz pierwszy od halvingu przekroczył próg $10,000.

Po trzecim halvingu górnicy Bitcoina odczuli pełny wpływ okresowej redukcji podaży, ponieważ przychody spadły o 48%. Łączna wartość nagród blokowych i opłat transakcyjnych wypłaconych górnikom spadła do $8.95 mln 12 maja z $17.16 mln poprzedniego dnia.

Wykres 1 - Przychody górników po halvingu

W ciągu ostatniego roku przychody górników skonsolidowały się w przedziale $7.89 mln i $28.60 mln, przy czym najniższy punkt osiągnięto w marcu, gdy cena BTC wzrosła o 27% w ciągu jednego dnia. Przychody górników znacząco wzrosły tuż przed halvingiem, ale natychmiast spadły, gdy nagrody blokowe zostały zmniejszone o połowę.

Podczas gdy spadek przychodów z wydobycia spowodował zakłócenia w działalności wydobywczej, analitycy twierdzą, że ostatni halving jest zdrowy dla rynku. Wierzą oni, że chociaż górnicy Bitcoin zostali dotknięci przez halving, to właśnie to wydarzenie może przyspieszyć migrację mocy hashującej do rywalizujących łańcuchów, takich jak Bitcoin Cash (BCH) i wywrzeć przez to pozytywny wpływ na cały ekosystem krypto.

Bitcoin osiągnął pozytywne wyniki pomimo wąskiego zakresu handlowego

Długo oczekiwane wydarzenie halvingu Bitcoina miało dziwnie stłumiony wpływ na jego cenę, ponieważ ceny skonsolidowały się w przedziale od $8,000 do $10,000, co jest stosunkowo wąskim przedziałem w porównaniu do poprzednich miesięcy.

Średnio, kontrakty perpetual Binance Futures przyniosły inwestorom dodatnie stopy zwrotu w maju. BTCUSDT, najpopularniejszy kontrakt, zanotował zwrot o 11.8%. Spośród kontraktów Altcoin,  ADAUSDT zanotowało najwyższy zysk w tym miesiącu  , zapewniając 58% zwrotu. 

Inne kontrakty Altcoin, takie jak ETHUSDT, również odnotowały znaczny wzrost wartości rynkowej, rosnąc o 16.6% do $240 za kontrakt. Ogólnie rzecz biorąc, większość kontraktów perpetual altcoinów wykazała w maju dodatnie wyniki, z wyjątkiem BCHUSDT, XRPUSDT, EOSUSDT i DASHUSDT. Binance Futures dodało THETAUSDT 27 maja, poszerzając swoją ofertę produktów do łącznie 25 kontraktów

Wykres 2 - Wyniki kontraktów perpetual Binance Futures w maju

Chociaż rynek byka dla Bitcoin jest nadal niepewny, warto pamiętać, że zazwyczaj zajmowało to kilka miesięcy, zanim ceny zaczęły przybierać na sile przy poprzednich halvingach. Dlatego wciąż jest czas na wzrost wartości Bitcoina i osiągnięcie nowych rocznych maksimów. Patrząc wstecz, obecna korekta jest prawie identyczna jak przy halvingach w 2012 i 2016 r., w których to cena Bitcoina cofnęła się odpowiednio o 1.8 procent i o 13.8 procent.

Wolumen pohalvingowy słabnie pomimo wzrostu miesięcznych wolumenów 

Binance Futures odnotowało wzrost wolumenu czwarty miesiąc z rzędu, do 137 miliardów dolarów, o 37% więcej niż w poprzednim miesiącu. Platforma osiągała dzienny, średni wolumen $4.4 miliarda, osiągając najwyższą wartość w wysokości $8.8 miliarda 10 maja. 

Wykres 3 - Dzienny wolumen handlowy w porównaniu do średniej kroczącej z 7 okresów

Jak pokazano na wykresie, można zaobserwować bardziej aktywny udział przed halvingiem, jednak od tego czasu aktywność handlowa spadła w miarę zmniejszania się wolumenów pod koniec miesiąca. Ten niski udział w rynku jest wyraźnie widoczny, ponieważ dzienne obroty były stale niższe niż 7-okresowa średnia krocząca.

Pohalvingowy Open Interest odnowił się i przekroczył poprzednie maksima

Kilka dni przed halvingiem Bitcoina, ceny spadły o ponad 15% w ciągu jednego dnia, powodując liczne likwidacje na głównych giełdach. W rezultacie open interest na kontrakcie Binance Futures BTCUSDT spadł z $379 mln do $220 mln. 

Wykres 4 - Dzienny open interest w maju

Od tego czasu open interest na Binance Futures powrócił do poziomów z przed sprzedaży. Całkowity open interest z kontraktów perpetual Binance Futures wynosi $500 milionów na dzień 31 maja, wskazując przez to większy napływ kapitału, gdyż inwestorzy oczekują większej zmienności w przyszłości.

Wykres 5 - Całkowity open interest z kontraktów futures na BTC na głównych giełdach

Podobnie open interest na głównych giełdach stopniowo rósł po trzecim halvingu Bitcoina, pomimo cen znajdujących się w wąskim skonsolidowanym przedziale. Ta obserwacja sugeruje, że inwestorzy gromadzili pozycje i oczekiwali dużego ruchu Bitcoina. 

Wykres 6 - Dominacja open interest BTC w ramach kontraktów perpetual

Jak zaobserwowano, open interest kontraktów BTCUSDT spadł z 68% 15 maja do 63% 24 maja. Open interest wzrósł jednak do 70%, gdy ceny Bitcoina wróciła do poziomu $9,000. W ciągu ostatnich dwóch tygodni open interest kontraktów altcoinów znacznie wzrósł, gdy ceny osiągnęły nowe maksima, przyciągając znaczne zainteresowanie ze strony traderów. 

Stosunek Long/Short osiągnął szczyt parę dni przed halvingiem 

Przed halvingiem handlowcy na Binance Futures podchodzili do Bitcoina jak podczas rynku byka. Nawet, gdy ceny Bitcoina spadła o ponad 15% zaledwie na dwa dni przed halvingiem, inwestorzy nie zniechęcali się i w nawet dodali do swoich długich pozycji. Można to zobaczyć w naszym stosunku Long/Short, który wskazuje na najwyższą liczbę długich pozycji 10 maja. Jednak po halvingu optymizm inwestorów osłabł, gdy cena BTC umocniła się w przedziale, nie spełniając przez to oczekiwań konsensusu.

Wykres 7 - Stosunek Long/Short a Dzienna zmiana ceny

Nawet gdy ceny były ograniczone w pewnym przedziale, zaobserwowaliśmy dwa razy, jak inwestorzy gromadzili długie pozycje, gdy ceny Bitcoina spadała. Pierwsza raz miało to miejsce, gdy ceny spadły do najniższego poziomu $8,000, a drugi, gdy ceny spadły do $8,500.

Czy to początek rynku byka dla Bitcoina?

Na moment pisania tego artykułu Bitcoin właśnie przekroczył barierę $10,000, powodując szeroko zakrojony wzrost na rynkach krypto. Biorąc pod uwagę, że poziom $10,000 był od dawna dużą barierą psychologiczną dla Bitcoina, niedawny przełom i wzrost cen mogą sugerować short-squeeze. Wszelki nadmierny popyt (w celu pokrycia krótkich pozycji lub gwałtownego kupowania) może jeszcze bardziej podnieść ceny, biorąc pod uwagę, że podaż Bitcoina została właśnie zmniejszona o połowę.


Główne rynki altcoin zareagowały w podobny sposób na wzrost Bitcoina, a ETH, BCH i LTC przebiły nowe maksima. W związku z tym łączna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi obecnie ponad 285 miliardów dolarów, przy czym udział Bitcoina nadal rośnie i znajduje się na poziomie 65.9%.

Wykres 8 - Cena Bitcoina w ujęciu historycznym (wykres tygodniowy)

Historycznie, bariera $10,000 była ogromną psychologiczną kotwicą dla inwestorów, ponieważ ceny walczyły o przetrwanie dłuższego wzrostu powyżej $10,000. Niedawny przełom stanowi kamień milowy dla Bitcoina, ponieważ jego długo oczekiwany rynek byka jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli ceny utrzymają się znacznie powyżej $10,000, co wskazałoby na większy popyt i rosnący napływ kapitału, właściwy rynek byka dla Bitcoina może być już na horyzoncie.