Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
Mag-trade
Mga Derivative
Kumita
Pananalapi
NFT
Institusyonal
Feed
USD
Government Law Enforcement Request System
Para sa mga Ahensya ng Gobyerno at Tagapagpatupad ng Batas lang:
Maligayang Pagdating sa Government Law Enforcement Request System (LERS). Puwedeng gamitin ng mga ahensya ng gobyerno at tagapagpatupad ng batas ang sistemang ito para magsumite ng mga kahilingan para sa impormasyon. Susuriin ng Binance ang bawat kaso at makikipagtulungan ito depende sa sitwasyon para maghayag ng impormasyon ayon sa legal na kinakailangan, alinsunod sa aming Mga Tuntunin ng Paggamit at mga naaangkop na batas.
Isumite ang iyong tanong sa aming bagong Law Enforcement Portal. Para sa mga pandaigdigang ahensya ng pagpapatupad ng batas, gamitin ang sumusunod na link: https://app.kodexglobal.com/binance/signup. Para sa mga tagapagpatupad ng batas mula sa China, puwede mong gamitin ang sumusunod na link: https://app.kodexglobal.com/binance-cn/signup. Pagkatapos i-click ang link, kakailanganin mong magrehistro sa platform. Pagkatapos ng pagrerehistro, magagawa mong isumite ang iyong mga kahilingan, subaybayan ang iyong mga kaso, at i-access ang lahat ng kaugnay na impormasyon.
Kung mayroon kang agarang kahilingan, siguraduhing markahan ang iyong kaso ng “Agaran” sa uri ng legal na proseso at ipoproseso namin ito kaagad. Tandaan na sa Google Chrome at Microsoft Edge lang gumagana ang portal.
Dagdag pa rito, tandaan na hindi makukumpleto ang mga pag-verify ng ahensya na isinumite gamit ang mga VPN.