Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
USD

FAQ o Madalas na Katanungan

Mga Function ng Account
Tutorial
Image
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Image
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Image
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Home
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Derivative ng Crypto
Leveraged Token
Mga Gabay sa Mga Leveraged Token
Tungkol sa Reverse Token Split

Tungkol sa Reverse Token Split

2021-05-13 01:56
Para makapagbigay ng mas magandang karanasan sa pag-trade para sa mga user ng Binance, sasailaim sa proseso ng reverse token split ang ilang Leveraged Token sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon. Iaanunsyo ng Binance ang mga pagsasaayos para sa mga reverse token split bago ang oras ng pagpapatupad.

Ano ang reverse token split?

Ang reverse token split ay isang proseso kung saan pinagsasama-sama ang kasalukuyang dami ng mga naisyung token sa mas maliit na bilang ng mga token na may proporsyonal na mas mataas na halaga. Kapag pinapababa ng matinding pagbabago-bago ng merkado ang halaga ng isang token, madalas na nagaganap ang isang reverse token split para mapataas ang liquidity at presyo ng token. Hindi na bago ang mga reverse split bilang isang pinansyal na konsepto, nangyayari din ito minsan sa mga tradisyunal na security, gaya ng mga stock.

Halimbawa

Halimbawa, inanunsyo ng Binance na sasailalim ang YFIDOWN sa isang 10,000-for-1 reverse token split sa Mayo 1, ibig sabihin, pagsasama-samahin ang 10,000 YFIDOWN token at gagawing 1 YFIDOWN token pagkalampas ng Mayo 1.
Kung may hawak na mga YFIDOWN token ang mga user pagkatapos ng reverse token split, pagsasama-samahin ng Binance ang mga token na ito sa ratio na 10,000 YFIDOWN (bago ang reverse split) = 1 YFIDOWN (pagkatapos ng reverse split). Ia-update ang balanse sa YFIDOWN token kapag nakumpleto na ang proseso. Dahil sa mga limitasyon sa yunit, hanggang 8 decimal place lang puwedeng ma-update ang bagong balanse ng YFIDOWN.
Batay sa ratio ng reverse split na 10,000:1, kung 100 bilyon ang kabuuang bilang ng mga naisyung YFIDOWN token bago ang reverse token split, magiging 10 milyon ang kabuuang dami ng mga naisyung YFIDOWN token pagkatapos ng proseso. Ibig sabihin, kung may hawak na 1,000,000 YFIDOWN token ang isang user bago ang 10,000-for-1 reverse token split, magkakaroon siya ng hawak na 100 YFIDOWN token pagkatapos nito.

Mahahalagang Tala:

  • Habang nasa proseso ng reverse token split, ang mga pagbabago sa net asset value (NAV) ng token ay puwedeng lumabas sa tsart ng NAV ng token, hal. ang tsart ng NAV ng YFIDOWN.
  • Tandaan na posibleng magkaroon ng mga error o puwedeng hindi maipakita nang tama ang NAV ng token habang nasa proseso ng reverse token split. Kung gagalaw nang labis ang token habang nasa reverse split token, puwedeng magbago nang higit kaysa sa inaasahan ang NAV nito.
  • Lubos na inirerekomenda ng Binance na suriin ulit ng mga user ang kanilang mga panganib sa paghawak bago ang reverse token split para mabawasan ang epektong dulot ng mga pagbabago-bago ng presyo na puwedeng mangyari habang nasa proseso. Pinapayuhan din ang mga user na i-trade o i-redeem ang kanilang mga token bago magsimula ang reverse token split. Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Tungkol sa Mga Binance Leveraged Token.