Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Tingnan ang Balanse sa Futures Wallet

2021-09-01 00:45
Puwede mong tingnan ang balanse sa iyong wallet sa dalawang seksyon sa interface ng pag-trade sa Futures. Ang unang seksyon ay nasa Panel para sa Paglalagay ng Order (may label na punto 1 gaya ng ipinapakita sa screenshot sa ibaba). Ang pangalawang seksyon ay nasa widget na [Mga Asset], na nasa kanang bahagi sa ibaba ng iyong interface ng pag-trade. 
Sa widget na [Mga Asset], puwede mong tingnan ang balanse ng iba't ibang asset sa iyong Futures Wallet. Para sa USDⓈ-M Futures, matitingnan mo ang mga balanse sa USDT at BUSD. 
Para sa Coin-Margined Futures, ipapakita ng dropdown na menu na nasa widget na [Mga Asset] ang mga balanse ng mga sinusuportahang cryptocurrency.
Puwede ka ring mag-click sa [Wallet] para tingnan ang balanse sa iyong Futures Wallet. Tandaan na hindi magkapareho ng wallet ang USDⓈ-Margined Futures at Coin-Margined Futures. Magpalipat-lipat sa USDⓈ-Margined Futures at Coin-Margined Futures para tingnan ang mga kaukulang balanse sa wallet ng mga ito sa page ng wallet.
Ipinapakita ng page ng Coin-M wallet ang kabuuang balanse sa BTC (kasama ang balanse ng lahat ng asset sa Coin-M wallet). Ipinapakita ng page ng USDⓈ-M wallet ang kabuuang balanse sa USD (kasama ang balanse ng lahat ng asset sa USDⓈ-M wallet: USDT at BUSD). Kasama sa balanse sa margin ang unrealized P&L, at dahil dito, magbabago-bago ang balanse sa margin nang real-time kung may mga bukas na posisyon. 
Para tingnan ang balanse ng bawat asset, mag-click sa tab na [Mga Asset].
Ipinapakita ng page ng Coin-M wallet ang kabuuang balanse sa BTC (kasama ang balanse ng lahat ng asset sa Coin-M wallet).
Mga Tala:
 • Balanse sa Margin = Balanse sa Wallet + Unrealized P&L. (Mali-liquidate ang iyong mga posisyon kapag ang Balanse sa Margin <= Maintenance Margin.)
 • Balanse sa Wallet = Kabuuang Net na Paglilipat + Kabuuang Realized na Kita + Kabuuang Net na Bayad sa Pagpopondo - Kabuuang Komisyon.
 • Kinakalkula ang unrealized na kita at pagkalugi sa iyong mga posisyon batay sa Mark Price.
 • Available para sa Order (ibig sabihin, Available na margin para sa pagbubukas ng posisyon):
  • Para sa USDⓈ-M Futures: Available para sa Order = max(0, crossWalletBalance + ∑cross Unrealized P&L - (∑cross na inisyal na margin + ∑isolated na inisyal na margin ng bukas na order))
  • Isolated na inisyal na margin ng bukas na order= abs(isolated present notional) * IMR - abs(laki) * IMR * mark price
  • Para sa Coin-M Futures: Available para sa Order = max(0, crossWalletBalance + ∑cross Unrealized P&L - (∑cross na inisyal na margin + ∑isolated na inisyal na margin ng bukas na order))
  • Isolated na inisyal na margin ng bukas na order= abs(isolated present notional) * IMR - abs(laki) * contractSize * IMR / mark price
 • Balanse (ibig sabihin, Balanse sa Wallet): Balanse sa Wallet = Kabuuang Net na Paglilipat + Kabuuang Realized na Kita + Kabuuang Net na Bayad sa Pagpopondo - Kabuuang Komisyon