Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Magsimula sa Futures Battle

2021-09-22 01:20
Tutorial na Video ng Futures Battle

I. Mahahalagang paalala bago ka magsimula sa Battle:

 • Available ang Binance Futures Battle sa mga Coin-Margined BTCUSD perpetual contract at mga piling USDⓈ-M futures contract. Siguraduhing mayroon kang futures account bago ka sumali sa battle;
 • Nasa isolated margin mode lang ang lahat ng Battle trade;
 • Para sa mga Coin-Margined BTCUSD contract, puwede mong i-adjust ang leverage sa pagitan ng 10x, 20x, 50x. Para sa mga USDⓈ-Margined contract, nakatakda ang leverage sa 50x;
 • Tingnan kung mayroon kang anumang posisyon o bukas na order, at alisin ang mga iyon bago ka magsimula ng Battle;
 • Siguraduhing may sapat na balanse sa BTC o USDT sa iyong Futures Wallet, para magkaroon ka ng sapat na margin para masuportahan ang mga order na inilagay sa Battle;
 • Hindi ka puwedeng gumawa ng anumang pagbabago sa mga order na inilagay habang isinasagawa ang Battle, kasama na ang pag-adjust sa leverage, dami, pagbabawas/pagsasara/pagbubukas ng posisyon, pagpapalit ng margin mode, atbp. Suriin ang anumang posibleng pagkaluging puwedeng mangyari mula sa hindi normal na resulta ng battle dahil sa mga pagkilos na iyon;
 • Ang bayarin sa pag-trade para sa Mga Battle ay katulad sa pag-trade ng mga Coin-Margined at USDⓈ-Margined Futures contract. Sumangguni sa Istruktura ng Bayad sa Coin-M at USD-M Futures.

II. Paano magsimula ng battle?

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [Mga Derivative] - [Battle] para pumasok sa interface.
Puwede mo rin itong i-access mula sa homepage ng Binance Futures. I-click ang [Battle] at piliin ang Futures contract na gusto mong i-battle.
Kung ang Binance App ang ginagamit mo, i-tap ang [Futures] - [Battle] para pumasok.
2. Piliin ang gusto mong laki ng kontrata. Kung inaasahan mong tataas ang mga presyo sa loob ng susunod na 1 o 5 minuto (depende sa pipiliin mong kontrata), i-click ang [Long]. Sa kabaliktaran naman, kung inaasahan mong bababa ang mga presyo, i-click ang [Short]. Magsisimula ang battle kapag may tumugmang kalaban.
3. Ipinapakita nang real-time sa bar ang pinakabagong presyo ng pinili mong kontrata. Puwede mong piliing tapusin ang battle nang manu-mano pagkalipas ng 10 segundo kapag lumabas ang button na [Tapusin ang Battle], o puwede mong hintaying awtomatikong magsara ang posisyon kapag naabot na ang antas ng TP/SL. Kung hindi, sapilitang isasara ng system ang posisyon pagkalipas ng 1 o 5 minuto at tatapusin nito ang battle.
Pagkatapos, makikita mo ang resulta ng iyong battle.

III. Mga Patakaran sa Battle

i. Paano manalo
 • Long: closing - opening price > 0
 • Short: opening price - closing > 0
ii. Paano mag-trade
Una, piliin ang gusto mong kontrata at laki. Susunod, hulaan ang magiging galaw ng presyo sa loob ng 1 o 5 minuto at piliin ang long o short para simulan ang battle, pagkatapos ay awtomatikong magtatalaga sa iyo ng manlalaro ang system. Sa bawat battle, makakakolekta ka ng mga puntos, manalo ka man o matalo. Sumangguni sa seksyong [Paano kalkulahin ang mga puntos sa Battle] para sa higit pang detalye.
 • Sa unang 10 segundo: Hindi mo puwedeng isara ang posisyon nang manu-mano maliban na lang kung mati-trigger ang Take profit o Stop loss, at awtomatikong isasara ng system ang order para lumabas sa battle.
 • Pagkalipas ng 10 segundo: Kapag lumabas ang button na [Tapusin ang Battle], mapipili mong isara ang posisyon nang manu-mano o hintaying puwersahang isara ng system ang posisyon pagkalipas ng 5 minuto.
Ipapadala ang bawat battle trade bilang market order kasama ng mga Take-profit at Stop-loss order nang sabay-sabay. Isolated margin mode lang ang puwede mong gamitin sa Battle.
Tinutukoy ang Take profit/Stop loss price bilang porsyento ng opening price, ayon sa mga kondisyong nasa ibaba:
Tingnan natin ang mga long battle bilang halimbawa (pareho ang lohika para sa mga short battle):
 • Antas ng stop-loss: opening price - opening price * 0.13%
Awtomatikong matatapos ang battle kapag: pinakabagong presyo ≤ Lose at exit price
 • Antas ng take profit: opening price + opening price * 0.17%
Manalo at Lumabas sa battle kapag: pinakabagong presyo >= Antas ng take profit
iii. Paano kalkulahin ang mga puntos sa Battle
Laki ng kontrata (Ipinagpatuloy)
Resulta ng battle
Mga Puntos
(Sa unang 10 segundo)
Mga Puntos
(Pagkalipas ng 10 segundo)
1
Panalo
+5
kung
0 < abs(closing price - opening price)/opening price ≤ 0.5*0.17% , ibabalik na puntos = +2
kung hindi
0.5*0.17% < abs(closing price-opening price)/opening price, ibabalik na puntos = +5
Talo
+1
5
Panalo
+25
kung
0 < abs(closing price-opening price)/opening price ≤ 0.5*0.17% , ibabalik na puntos = +10
kung hindi
0.5*0.17% < abs(closing price-opening price)/opening price, ibabalik na puntos = +25
Talo
+5
10
Panalo
+50
kung
0 < abs(closing price-opening price)/opening price ≤ 0.5*0.17% , ibabalik na puntos = +20
kung hindi
0.5*0.17% < abs(closing price-opening price)/opening price, ibabalik na puntos = +50
Talo
+10
20
Panalo
+100
kung
0 < abs(closing price-opening price)/ opening price < = 0.5*0.17% , ibabalik na puntos = +40
kung hindi
0.5*0.17% < abs(closing price-opening price)/opening price, ibabalik na puntos = +100
Talo
+20
50
Panalo
+250
kung
0 < abs(closing price-opening price)/opening price ≤ 0.5*0.17% , ibabalik na puntos = +100
kung hindi
0.5*0.17% < abs(closing price-opening price)/opening price, ibabalik na puntos = +250
Talo
+50
100
Panalo
+500
kung
0 < abs(closing price-opening price)/opening price ≤ 0.5*0.17% , ibabalik na puntos = +200
kung hindi
0.5*0.17% < abs(closing price-opening price )/opening price, ibabalik na puntos = +300
Talo
+100
200
Panalo
+1000
kung
0 < abs(closing price-opening price)/opening price ≤ 0.5*0.17% , ibabalik na puntos = +400
kung hindi
0.5*0.17% < abs(closing price-opening price)/opening price, ibabalik na puntos = +600
Talo
+200
500
Panalo
+2500
kung
0 < abs(closing price-opening price)/opening price ≤ 0.5*0.17% , ibabalik na puntos = +1000
kung hindi
0.5*0.17% < abs(closing price-opening price)/opening price, ibabalik na puntos = +1500
Talo
+300
Hindi normal na katayuan
N/A
+0
+0
Tandaan:
1. Hindi paglalagay ng order sa page ng battle (kung isinara ang order sa pamamagitan ng website, Binance App, desktop App, API )
2. Sitwasyon ng hindi normal na error

IV. Iba pang function

1. Sistema ng Badge at Mga Puntos sa Battle
Badge
Mga Puntos
Master
≤ 10,000,000
Diamond
1,000,000 ≤ Puntos < 10,000,000
Platinum
100,000 ≤ Puntos < 1,000,000
Gold
10,000 ≤ Puntos < 100,000
Silver
5,000 ≤ Puntos <10,000
Bronze
< 5,000
2. Mga Leaderboard ng Sunod-sunod na Panalo at Puntos sa Battle
Awtomatikong naa-update ang mga ito bawat 5 minuto.
3. Kasaysayan ng battle
Puwede mong tingnan ang iyong Kasaysayan ng battle sa ilalim ng [Aking Resulta], at ibahagi sa mga kaibigan ang mga resulta mo.