Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Gabay sa Mga Function ng Account
Pag-verify ng Pagkakakilanlan
2-Factor Authentication
Mga Isyu sa Email
Referral at Mga Affiliate
Voucher
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Kumpletuhin ang Pag-verify ng Pagkakakilanlan

2020-12-29 03:15
Website
App
Website
Video na Tutorial

Saan ko mapapa-verify ang account ko sa website ng Binance? 

Puwede mong i-access ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan mula sa [User Center] - [Pagkakakilanlan] o i-access ito nang direkta mula rito. Puwede mong tingnan sa page ang iyong kasalukuyang antas ng pag-verify, na tumutukoy sa limitasyon sa pag-trade ng iyong account sa Binance. Para taasan ang limitasyon mo, kumpletuhin ang naaangkop na antas ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan. 
Idinisenyo ang mga pamantayan sa Pag-verify sa Pagkakakilanlan o Know Your Customer (KYC) para protektahan ang iyong account laban sa panloloko, korapsyon, money laundering, at pagpipinansya sa mga terorista.
Kailangang kumpletuhin ng lahat ng bagong user ang [Na-verify] para ma-access ang mga iniaalok na produkto at serbisyo ng Binance, kasama na ang mga pagdeposito, pag-trade, at pag-withdraw ng cryptocurrency. 
Para sa mga kasalukuyang user na hindi pa nakakakumpleto ng pag-verify na [Na-verify], pansamantalang gagawing “Pag-withdraw Lang” ang mga pahintulot sa kanilang account, kung saan magiging limitado sa pag-withdraw ng pondo, pagkansela ng order, pagsasara ng posisyon, at pag-redeem ang mga serbisyo. 
Batay sa iyong rehiyon o mga napiling channel ng pagbabayad, posibleng kailangan mong pataasin ang iyong antas ng pag-verify sa pagkakakilanlan para mapaigting ang seguridad ng iyong account. Para sa higit pang detalye, sumangguni sa Bakit Ko Kailangang Kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan.

Paano kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan sa website ng Binance? Isang sunod-sunod na gabay

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [User Center] - [Pagkakakilanlan].
Para sa bagong user, puwede mong i-click ang [Magpa-verify] sa homepage mismo. 
2. Dito, makikita mo ang [Na-verify], [Karagdagang Na-verify], at [Pag-verify sa Enterprise] at ang mga kaukulang limitasyon ng mga ito sa pagdeposito at pag-withdraw. Magkakaiba ang mga limitasyon sa iba't ibang bansa. Puwede mong baguhin ang iyong bansa sa pamamagitan ng pag-click sa button sa tabi ng [Tinitirhang Bansa/Rehiyon].
3. Pagkatapos noon, i-click ang [Magsimula Ngayon] para i-verify ang iyong account.
4. Piliin ang iyong bansang tinitirhan. Siguraduhing tumutugma sa iyong mga dokumento ng ID ang bansang tinitirhan mo.
Pagkatapos, makikita mo ang listahan ng mga kinakailangan sa pag-verify para sa iyong partikular na bansa/rehiyon. I-click ang [Magpatuloy].
5. Ilagay ang iyong personal na impormasyon at i-click ang [Magpatuloy].
Siguraduhin na naaayon sa iyong mga dokumento ng ID ang lahat ng ilalagay na impormasyon. Hindi mo na ito mababago kapag nakumpirma na ito.

6. Pagkatapos, kakailanganin mong mag-upload ng mga larawan ng iyong mga ID na dokumento. Piliin ang uri ng ID at ang bansa kung saan inisyu ang iyong mga dokumento. Karamihan sa mga user ay puwedeng magpa-verify gamit ang pasaporte, ID card, o lisensya sa pagmamaneho. Sumangguni sa mga naaangkop na opsyong iniaalok para sa bansa mo.
7. Sundin ang mga tagubilin para mag-upload ng mga larawan ng iyong dokumento. Malinaw dapat na nakikita sa mga larawan mo ang buong ID na dokumento.
Halimbawa, kung gagamit ka ng ID card, kailangan mong kumuha ng mga larawan ng harap at likod ng iyong ID card. 
Tandaan: I-enable ang access sa camera sa iyong device, kung hindi, hindi namin mave-verify ang pagkakakilanlan mo.  
Sundin ang mga tagubilin at ilagay ang dokumento ng ID mo sa harap ng camera. I-click ang [Kumuha ng larawan] para kunan ang harap at likod ng dokumento ng ID mo. Siguraduhing malinaw na nakikita ang lahat ng detalye. I-click ang [Magpatuloy] para magpatuloy.
8. Pagkatapos ma-upload ang mga larawan ng dokumento, hihingi ng selfie ang system. I-click ang [Mag-upload ng File] para mag-upload ng kasalukuyang larawan mula sa iyong computer. 
9. Pagkatapos noon, hihilingin sa iyo ng system na kumpletuhin ang pag-verify gamit ang mukha. I-click ang [Magpatuloy] para tapusin ang pag-verify gamit ang mukha sa computer mo. Huwag magsuot ng sumbrero, salamin, o huwag gumamit ng mga filter, at siguraduhing sapat ang liwanag.
Puwede mo ring itapat ang iyong mouse sa QR code sa kanang bahagi sa ibaba para sa Binance App na lang kumpletuhin ang pag-verify. I-scan ang QR code gamit ang iyong App para tapusin ang proseso ng pag-verify gamit ang mukha.
10. Pagkatapos kumpletuhin ang proseso, matiyagang maghintay. Maagap na susuriin ng Binance ang iyong data. Kapag na-verify na ang iyong aplikasyon, magpapadala kami sa iyo ng abiso sa email.
  • Huwag i-refresh ang iyong browser habang nasa proseso.
  • Puwede mong subukang kumpletuhin ang proseso ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan hanggang sa 10 beses kada araw. Kung tinanggihan ang iyong aplikasyon nang 10 beses sa loob ng 24 na oras, maghintay nang 24 na oras bago subukan ulit.

Mga Madalas na Itanong

Sa bihirang mga kaso, kung hindi tutugma ang selfie mo sa mga ibinigay mong dokumento ng ID, kakailanganin mong magbigay ng mga karagdagang dokumento at maghintay para sa manu-manong pag-verify. Tandaan na puwedeng abutin nang ilang araw ang manu-manong pag-verify. Nagpapatupad ang Binance ng isang komprehensibong serbisyo sa pag-verify sa pagkakakilanlan para ma-secure ang mga pondo ng lahat ng user, kaya tiyaking natutugunan ng mga materyales na ibibigay mo ang mga kinakailangan kapag pinupunan mo ang impormasyon. 
Tuloy-tuloy na sinusuri ng Binance ang mga produkto at serbisyo nito para tumukoy ng mga pagbabago at pagpapahusay. Sumangguni sa page na [Personal na Pagkakakilanlan] para sa mga pinaka-updated na limitasyon sa pag-withdraw. 
Kailangang kumpletuhin ng lahat ng bagong user ang pag-verify na [Na-verify] para ma-access ang mga iniaalok na produkto at serbisyo ng Binance, kasama na ang mga pagdeposito, pag-trade, at pag-withdraw ng cryptocurrency. Para sa mga kasalukuyang user na hindi pa nakakakumpleto ng Pag-verify na [Na-verify], pansamantalang gagawing “Pag-withdraw Lang” ang mga pahintulot sa kanilang account, kung saan magiging limitado sa pag-withdraw ng pondo, pagkansela ng order, pagsasara ng posisyon, at pag-redeem ang mga serbisyo. Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa aming anunsyo.
Kung gusto mong taasan ang iyong mga limitasyon para sa pagbili at pagbebenta ng crypto o mag-unlock ng higit pang feature ng account, kailangan mong kumpletuhin ang pag-verify na [Karagdagang Pag-verify]. Sundin ang mga hakbang sa ibaba:
Ilagay ang iyong address at i-click ang[Magpatuloy]
I-upload ang iyong patunay ng address. Puwede itong bank statement o utility bill mo. I-click ang [Kumpirmahin] para magsumite.
Ire-redirect ka pabalik sa [Personal na Pag-verify] at lalabas na [Sinusuri] ang status sa pag-verify. Maging matiyaga sa paghihintay para maaprubahan ito. 
Kung nagbago ang impormasyon ng pagkakakilanlan mo at natugunan ang isa sa mga sumusunod na kondisyon, puwede kang pumunta sa page na [I-update ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan] para i-update ito. 
Puwede ka ring makipag-ugnayan sa aming mga customer service agent sa pamamagitan ng Binance Support para i-update ang iyong impormasyon. Ilagay ang “Paano i-update ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan” at i-click ang link na [Mag-click dito para i-reset ang KYC] na ibinigay sa sagot ng Customer Service. 
Kasama sa mga dahilan ng pag-update ng iyong Pag-verify sa Pagkakakilanlan ang mga sumusunod: 
1. Nag-expire na ang mga dokumento; 
2. Nagbago ang pangalan sa dokumento; 
3. Nagbago ang numero ng ID sa dokumento; 
4. Nagbago ang nasyonalidad; 
5. I-update o palitan ang iyong mga kasalukuyang dokumento para makatugon sa mga partikular na kinakailangan ng mga fiat channel; 
6. Gawing nakikilala ng system ang wika ng pangalan (hal., mula sa ID card na nasa lokal na wika, gawin itong pasaporte na nasa wikang English);
7. I-update ang mga dokumento para matugunan ang mga kinakailangan sa Binance Card.
Tandaan:
  • Basahin nang mabuti ang paghahayag bago i-click ang [Kumpirmahin ang Pag-update].
  • Hindi mo maililipat ang iyong account sa ibang tao o maipapalit sa ID mo ang ID ng ibang tao.
Mga Hakbang: 
1. Pumunta sa page na [Pag-update ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan]. Piliin ang dahilan ng pag-update at basahin nang mabuti ang paghahayag. Lagyan ng check ang kahon ng [Nauunawaan at sinasang-ayunan ko ang paghahayag] at i-click ang [Kumpirmahin ang Pag-update]
2. Ilagay ang kinakailangang impormasyon at i-click ang [Magpatuloy]
3. Maging matiyaga sa paghihintay na maproseso ng system ang iyong kahilingang mag-update. Kapag tapos na ito, may matatanggap kang notification sa email.

Saan ko mapapa-verify ang account ko sa Binance App? 

Puwede mong i-access ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan mula sa [User Center] - [Hindi Na-verify]. Makikita mo sa page ang iyong kasalukuyang antas ng pag-verify, na tumutukoy sa limitasyon sa pag-trade ng iyong account sa Binance. Para taasan ang limitasyon mo, kumpletuhin ang naaangkop na antas ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan. 
Idinisenyo ang mga pamantayan sa Pag-verify sa Pagkakakilanlan o Know Your Customer (KYC) para protektahan ang iyong account laban sa panloloko, korapsyon, money laundering, at pagpipinansya sa mga terorista.
Kailangang kumpletuhin ng lahat ng bagong user ang [Na-verify] para ma-access ang mga iniaalok na produkto at serbisyo ng Binance, kasama na ang mga pagdeposito, pag-trade, at pag-withdraw ng cryptocurrency. 
Para sa mga kasalukuyang user na hindi pa nakakakumpleto ng pag-verify na [Na-verify], pansamantalang gagawing “Pag-withdraw Lang” ang mga pahintulot sa kanilang account, kung saan magiging limitado sa pag-withdraw ng pondo, pagkansela ng order, pagsasara ng posisyon, at pag-redeem ang mga serbisyo. 
Batay sa iyong rehiyon o mga napiling channel ng pagbabayad, posibleng kailangan mong pataasin ang iyong antas ng pag-verify sa pagkakakilanlan para mapaigting ang seguridad ng iyong account. Para sa higit pang detalye, sumangguni sa Bakit Ko Kailangang Kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan.

Paano kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan sa Binance App? Isang sunod-sunod na gabay

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-tap ang [User Center] - [Hindi Na-verify].
2. Dito, makikita mo ang [Na-verify], [Karagdagang Na-verify], at [Pag-verify sa Enterprise] at ang mga kaukulang limitasyon ng mga ito sa pagdeposito at pag-withdraw. Magkakaiba ang mga limitasyon sa iba't ibang bansa. Puwede mong baguhin ang iyong bansa sa pamamagitan ng pag-tap sa icon ng bansa.
Pagkatapos noon, i-tap ang [Magsimula Ngayon] para i-verify ang iyong account.
3. Piliin ang iyong bansang tinitirhan. Siguraduhing tumutugma sa iyong mga dokumento ng ID ang bansang tinitirhan mo.
Pagkatapos, makikita mo ang listahan ng mga kinakailangan sa pag-verify para sa iyong partikular na bansa/rehiyon. I-tap ang [Magpatuloy].
4. Ilagay ang iyong personal na impormasyon at i-tap ang [Magpatuloy].
Siguraduhin na naaayon sa iyong mga dokumento ng ID ang lahat ng ilalagay na impormasyon. Hindi mo na ito mababago kapag nakumpirma na ito.
5. Pagkatapos, kakailanganin mong mag-upload ng mga larawan ng iyong mga dokumento ng ID. Piliin ang uri ng ID at ang bansa kung saan inisyu ang iyong mga dokumento. Karamihan ng mga user ay puwedeng magpa-verify gamit ang pasaporte, ID card, o lisensya sa pagmamaneho. Sumangguni sa mga naaangkop na opsyong iniaalok para sa bansa mo.
6. Sundin ang mga tagubilin para kumuha ng mga larawan ng iyong dokumento. Malinaw dapat na nakikita sa mga larawan mo ang buong dokumento ng ID.
Halimbawa, kung gagamit ka ng ID card, kailangan mong kumuha ng mga larawan ng harap at likod ng iyong ID card. 
Tandaan: I-enable ang access sa camera sa iyong device, kung hindi, hindi namin mave-verify ang pagkakakilanlan mo.  
Sundin ang mga tagubilin at ilagay ang dokumento ng ID mo sa harap ng camera. I-tap ang [Kumuha ng Larawan] para kunan ang harap at likod ng dokumento ng ID mo. Siguraduhing malinaw na nakikita ang lahat ng detalye.  
7. Pagka-upload ng mga larawan ng dokumento, manghihingi ng selfie ang system. I-tap ang [Kumuha ng selfie]. Siguraduhing malinaw na nakikita ang iyong buong mukha, nakagitna ito, at nakadilat ka. Huwag magsuot ng sumbrero, salamin, o gumamit ng mga filter, at siguraduhing sapat ang liwanag. 
8. Pagkatapos noon, hihilingin sa iyo ng system na kumpletuhin ang pag-verify gamit ang mukha. I-click ang [Magpatuloy] at sundin ang mga tagubilin para tapusin ito. Huwag magsuot ng sumbrero, salamin, o gumamit ng mga filter, at siguraduhing sapat ang liwanag.
9. Pagkatapos kumpletuhin ang proseso, matiyagang maghintay. Maagap na susuriin ng Binance ang iyong data. Kapag na-verify na ang iyong aplikasyon, magpapadala kami sa iyo ng abiso sa email.
  • Huwag i-refresh o isara ang App habang isinasagawa ang proseso.
  • Puwede mong subukang kumpletuhin ang proseso ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan hanggang sa 10 beses kada araw. Kung tinanggihan ang iyong aplikasyon nang 10 beses sa loob ng 24 na oras, maghintay nang 24 na oras bago subukan ulit.